Seminar CEPOL

În perioada 9 – 11 noiembrie a.c., la Institutul pentru Studii de Ordine Publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, va avea loc seminarul Colegiului European de Poliţie (CEPOL) cu tema „Police Authorities of Candidate Countries” (Autorităţile de Poliţie din Ţările Candidate). Seminarul, organizat cu sprijinul Bulgariei, EUROPOL şi CEPOL este destinat unui număr de 30 participanţi care provin din statele candidate la intrarea în Uniunea Europeană – Croaţia, Macedonia, Turcia.Lucrările seminarului vor fi axate pe teme de interes pentru activitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv: sistemele poliţieneşti din Statele Membre U.E. şi principalele instituţii, agenţii şi servicii europene (EURPOL, EUROJUST, OLAF, EURODAC, FRONTEX), legislaţia europeană şi instrumentele de cooperare poliţienească europene, Spaţiul Schengen (concept, istoric, cooperare, Tratatul de la Prüm) şi instrumentele financiare europene în domeniul afacerilor interne şi derularea proiectelor de twinning.Totodată, vor fi dezbătute procedurile şi bunele practici europene în activitatea echipelor comune de investigaţii şi sistemele de educaţie şi pregătire poliţienească întâlnite în ţările Uniunii Europene.* *În octombrie 1999, la Tampere, Consiliul European a convenit înfiinţarea unui Colegiu European de Poliţie (CEPOL) pentru pregătirea ofiţerilor superiori ai forţelor de poliţie, organism devenit operaţional la 1 ianuarie 2001.Prin decizia Consiliului 2004/567/JHA, sediul CEPOL a fost stabilit în Bramshill, Regatul Unit al Marii Britanii. Din anul 2006, CEPOL a început să funcţioneze ca agenţie a Uniunii Europene.Scopul CEPOL este de a ajuta la pregătirea ofiţerilor de poliţie din statele europene şi de a dezvolta o abordare comună a problemelor cu care se confruntă acestea în lupta împotriva criminalităţii, pentru menţinerea legii, ordinii şi securităţii publice, în special în ceea ce priveşte dimensiunile transfrontaliere ale acestor problematici.


Alte articole:
Skip to content