Seminar, Practici și proceduri de sancționare a consumatorilor de droguri

Directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, chestor de poliţie Sorin Oprea, a participat, la sfârşitul lunii aprilie a.c., la seminarul organizat de Romaniam Harm Reduction Network, în colaborare cu Institutul Naţional de Magistratură şi Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în Romania (APADOR-CH).Seminarul a fost adresat magistraţilor şi specialiştilor cu experienţă în soluţionarea cazurilor ce intră sub incidenta Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul seminarului, directorul ANA şi şeful Serviciului Reducerea Cererii de Droguri au prezentat următoarele teme şi aspecte importante pentru magistraţi:• Rolul, misiunea şi viziunea Agenţiei Naţionale Antidrog;• Elemente strategice definitorii;• Date relevante din studiul ANA privind excluderea socială în rândul consumatorilor de droguri neinstituţionalizaţi din municipiului Bucureşti;• Ordinul 1216/C-1310 -543 din 18 mai 2006 privind modalitatea de derulare a programelor de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri;• Elemente privind evaluarea consumatorilor de droguri aflaţi în stare de libertate, în scopul includerii în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, în aplicarea art.19.1. din Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenţa reprezentaţilor Agenţiei Naţionale Antidrog în cadrul seminarului a fost considerată de către participanţi a avea un rol important în colaborarea interistituţională dintre ANA, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, precum şi un element de plusvaloare ştiinţifică şi formativă. A.N.A. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut