Seminar româno – francez în cadrul Protocolului de cooperare în domeniul administraţiei publice

În perioada 5-6 mai 2011, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, din Bucureşti, Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din Ministerul Administraţiei şi Internelor au organizat seminarul cu tema: ”Promovarea unor bune practici la nivelul instituţiei prefectului bazate pe experienţa sistemului administrativ francez”. Evenimentul s-a desfăşurat în colaborare cu Ministerul de Interne al Teritoriilor de peste Mări şi al Colectivităţilor Locale din Franţa, cu sprijinul Ambasadei Republicii Franceze din România.Din partea Ministerului francez de Interne, al Teritoriilor de peste Mări şi al Colectivităţilor Locale au participat Jaques Renard, director de proiecte de cooperare internaţională în domeniul descentralizării şi al gestiunii relaţiilor dintre stat şi colectivităţile locale, Anne Azam-Pradeilles, director de proiecte de cooperare internaţională pe lângă secretarul general al ministerului, şi Bernard Deleplancque, director adjunct pentru gestiunea riscurilor în cadrul Direcţiei pentru siguranţa civilă.Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost reprezentat de Mihai Capră, secretar de stat pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului, Constantin Mihart, director general al Direcţiei pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului, precum şi 25 de prefecţi şi subprefecţi.Seminarul a abordat trei teme de interes major pentru activitatea reprezentanţilor Guvernului în teritoriu, respectiv gestionarea riscurilor în cadrul situaţiilor de urgenţă, exercitarea de către prefect a controlului de legalitate, precum şi importanţa procesului de comunicare în realizarea atribuţiilor prefectului. Seminarul a inclus sesiuni de prezentare susţinute de experţii francezi, urmate de dezbateri, şi trei grupuri de lucru în care au fost analizate, prin prisma legislaţiei româneşti şi franceze, studii de caz cu aplicabilitate pentru cele trei teme abordate în cadrul acţiunii.Evenimentul este parte integrantă a activităţilor desfăşurate în cadrul Protocolului de cooperare în domeniul administraţiei publice între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Paris, la 22 aprilie 2008.


Alte articole:
Skip to content