Și tu poți deveni salvator

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naţionale care asigură formarea iniţială a personalului – sesiunea 2017.Tinerii care doresc să urmeze o carieră militară pot depune cereri de înscriere la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din judeţele în care domiciliază sau din municipiul București, în funcţie de locurile disponibile scoase la concurs, astfel:În instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, care școlarizează elevi/studenţi în specialitatea “pompieri și protecţie civilă“ au fost scoase la concurs 260 locuri, dintre care la:Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti – 33 locuri ofiţeri/bărbaţi:Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, judeţul Prahova – 217 locuri bărbaţi, repartizate după cum urmează:- subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 198 de locuri;- maistru militar auto – 19 locuri.Candidaţilor de etnie romă le sunt alocate două locuri la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti şi un loc la Facultatea de Pompieri.Pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care școlarizează personal pentru nevoile unităților Ministerului Afacerilor Interne, vor fi scoase la concurs 66 locuri (ofiţeri) şi 12 locuri (maiștri militari), cu diferite specializări, după cum urmează:- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”: 22 locuri;- Academia Tehnică Militară: 38 locuri;- Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”: 2 locuri;- Academia Navală „Mircea cel Bătrân”: 4 locuri;- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”: 12 locuri.Pregătirea viitorilor salvatori în cadrul instituţiilor de învăţământ amintite se va realiza într-un interval cuprins între doi şi patru ani, în funcţie de specializările pentru care vor opta, după cum urmează: patru ani la Academia de Poliţie (Facultatea de Pompieri), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Academia Tehnică Militară, trei ani la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, respectiv doi ani la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”.Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere permit participarea la probele de concurs.Detalii privind perioadele de înscriere, condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, precum şi etapele şi probele de concurs, pot fi consultate accesând pagina web a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – www.igsu.ro, domeniul „Informaţii utile – Admitere în învăţământul militar” sau prin intermediul departamentelor de resurse umane existente la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din judeţele de provenienţă sau din municipiul București.Totodată, informaţii referitoare la graficul admiterii la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, datele de prezentare la concurs, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia pot fi accesate prin intermediul site-ului www.academiadepolitie.ro.IGSU – Serviciul Informare și Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut