Siguranţa la trecerile la nivel cu calea ferată

La data de 22 Iunie 2010 este sărbătorită Ziua Internaţională de Conştientizare privind Trecerile la Nivel cu Calea Ferată (ILCAD). Aceasta este organizată în comun de părţile implicate în transportul rutier şi feroviar din peste 45 de ţări din toată lumea şi susţinută de Comisia Europeană, DG pentru Transport şi Mobilitate. / În timpul zilei de astăzi toate ţările participante promovează mesajul cheie al ILCAD: „Acţionaţi în siguranţă la trecerile la nivel cu calea ferată!”ILCAD a fost dezvoltată în cadrul unui organism de sine stătător, de către Forumul European pentru Trecerile la Nivel cu Calea Ferată (ELCF) condus de Consiliul pentru Standarde şi Siguranţa Căilor Ferate din marea Britanie şi administrat de Uniunea Internaţională a Căilor Ferate. ELCF uneşte profesionişti în traficul rutier şi feroviar din Europa şi are un program de educare (printre alte aspecte) care a condus la dezvoltarea ILCAD, având la bază succesul Zilei Europene de Conştientizare privind Trecerile la Nivel cu Calea Ferată (ELCAD). Activităţile care au loc în cadrul campaniei includ distribuirea de pliante, campanii de informare în şcoli, transmisii la radio şi televiziune şi conferinţe de presă.Câteva sute de utilizatori ai drumurilor ori ai căilor ferate şi pietoni mor în fiecare an în Uniune Europeană, în urma accidentelor ce au loc la trecerile la nivel cu calea ferată. Acest lucru se întâmplă în ciuda numeroaselor măsuri întreprinse pentru a indica prezenţa trecerilor şi care îi avertizează pe utilizatori să aibă grijă, inclusiv, lumini şi semnale cu oprirea obligatorie şi stabilirea unor reguli de siguranţă rutieră, de bază. Necesitatea unor acţiuni care să aibă anumite ţinte este evidenţiată de faptul că accidentele care au loc la trecerile la nivel cu calea ferată nu pot fi comparate cu alte tipuri de accidente rutiere. Pe lângă costul uman, pot cauza rupturi economice, blocarea transportului feroviar pentru un anumit interval, din cauza daunelor la infrastructură vehiculele rutiere punând în pericol deplasarea în siguranţă a transportului feroviar.Date fiind riscurile pe care le impun trecerile la nivel cu calea ferată, multe ţări au început să depună eforturi pentru a le elimina. Acest proces nu este uşor din cauza numărului mare de treceri la nivel mondial, a fondurilor mici şi a timpului necesar pentru îndepărtarea şi ulterior implementarea unor soluţii alternative.Între timp, este necesară reducerea accidentelor care au loc la treceri, prin alte mijloace. Un element cheie este educarea utilizatorilor drumurilor şi a pietonilor, şi în special a utilizatorilor trecerilor normale – acest grup de oameni fiind responsabil pentru 90% din accidentele care au loc la trecerile cu căile ferate.Solicitarea unui comportament responsabil !Comisia Europenă sprijină acest ţel şi solicită utilizatorilor să adopte un comportament responsabil în ceea ce priveşte propria siguranţă la trecerile la nivel cu calea ferată, prin participarea activă la campanie. Acţiunea Comisiei, în legătură cu ILCAD a inclus organizarea unui atelier de lucru pe tema siguranţei la trecerile la nivel cu calea ferată în aprilie 2010 şi finanţarea producerii unui videoclip pentru utilizatorii drumurilor şi pietonilor, completând măsurile la nivel naţional.Având în vedere mesajul ILCAD „Acţionaţi în siguranţă la trecerile la nivel cu calea ferată!”, acesta are un rol vital pentru încurajarea comportamentului sigur şi sensibil în astfel de situaţii. Mesajul pune în lumină responsabilitatea tuturor utilizatorilor drumurilor şi a pietonilor de a adera la regulile de siguranţă la trecerile la nivel cu calea ferată şi făcând acest lucru, de a ajuta la evitarea unor decese.ILCAD implică organizaţiile de siguranţă a transporturilor rutiere şi feroviare la nivel naţional, european şi internaţional, precum şi agenţii guvernamentale, structuri ale poliţiei şi educaţiei şi organizaţii de impunere a legii. Privind dincolo de Europa, Asociaţiile Feroviare din America Latină şi Australia s-au înscris la această Campanie, la fel cum au făcut-o şi partenerii operaţiunilor din programul Lifesaver. I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content