Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului

Marţi, 10 decembrie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc evenimentul de promovare a proiectului Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative, cod SMIS 31493, având ca beneficiar M.A.I. prin Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului.În cadrul acestui proiect va fi implementat un registru electronic al apostilelor ce va oferi posibilitatea verificării, de către persoanele interesate, a existenţei apostilelor eliberate în România pentru actele oficiale administrative.Prezent la eveniment, secretarul de stat Constantin Cătălin Chiper a catalogat proiectul drept unul de „mare importanţă pentru instituţiile prefectului, pentru administraţia publică, dar mai ales pentru cetăţenii români”. Cetăţenii, autorităţile, instituţiile publice sau angajatorii vor putea verifica în timp real apostilarea documentelor româneşti, obţinând astfel garanţia autenticităţii actelor oficiale administrative emise de către autorităţile statului nostru şi prezentate de către cetăţenii români pe teritoriul statelor semnatare ale Convenţiei Apostilă.Prin implementarea proiectului, verificarea existenţei apostilei şi a datelor cuprinse în aceasta se va face cu uşurinţă, printr-o procedură online aflată la îndemâna publicului. Totodată, se va crea premisa scăderii riscului de folosire a unor apostile falsificate, prin punerea la dispoziţia autorităţilor şi a altor persoane interesate a unui mod rapid şi facil de verificare a acestor date.Odată cu finalizarea acestui proiect va fi minimalizată şi posibilitatea apariţiei erorilor umane în prelucrarea datelor, pe fondul creşterii eficienţei activităţilor desfăşurate în acest domeniu, prin alocarea de echipamente I.T. dedicate eliberării apostilei. Totodată, proiectul urmăreşte şi creşterea eficienţei activităţii de eliberare a apostilelor, prin instruirea personalului responsabil de această activitate în ceea ce priveşte utilizarea aplicaţiei informatice, cât şi prin interconectarea staţiilor de lucru din cadrul instituţiilor prefectului cu serverele M.A.I.Proiectul, în valoare totală de 2.039.818 lei, urmează a fi finalizat până în luna noiembrie 2014. Din totalul de peste 1,6 milioane lei – valoarea totală eligibilă a proiectului, peste 1,36 milioane lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Astfel, pentru implementarea proiectului, din bugetul naţional vor fi alocaţi doar 284.587 lei, sumă ce reprezintă valoarea T.V.A. aferentă achiziţiilor publice ce se vor realiza prin proiect. * * * Apostila este o ştampilă sau un certificat eliberat de către autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în statul respectiv şi care urmează a fi prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.Aceasta atestă originea actului oficial în vederea înlesnirii folosirii sale în afara graniţelor statului emitent. Apostila certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei pe care documentul le poartă.Apostila se eliberează prin intermediul Biroului Apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului, pentru actele oficiale administrative emise de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi pentru documentele emise de către alte organe de autoritate administrativă din România care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe strict stabilite prin lege.Convenţia apostilă este ratificată de către 105 state, fiind cea mai utilizată dintre cele 38 de convenţii ale Conferinţei de Drept Internaţional Privat de la Haga. Astfel, 10 milioane de apostile sunt emise în fiecare an la nivel mondial, 120.000 de apostile fiind eliberate anual în România de către instituţiile prefectului (conform datelor medii din ultimii cinci ani).În ceea ce priveşte apostila electronică ca sistem de operare modern, caracterizat de costuri reduse şi de un grad ridicat de siguranţă, Conferinţa de Drept Internaţional Privat de la Haga şi Asociaţia Naţională a Notarilor din S.U.A., împreună cu unele state interesate, au dezvoltat, în cadrul unui program pilot, două componente – Registrul electronic (e-Registru) şi Apostila electronică (e-Apostilă). În prezent, 18 state au implementat una sau ambele componente. Prin prezentul proiect, Ministerul Afacerilor Interne urmăreşte implementarea, în primă etapă, a sistemului e-Registru pentru apostilele eliberate de către instituţiile prefectului, dar şi posibilitatea eliberării ulterioare, la cerere, a apostilelor electronice.


Alte articole:
Sari la conținut