Standarde europene de calitate pentru prevenirea dependentei de droguri

În vederea corelării abordării naţionale în domeniul prevenirii consumului de droguri cu modelele de bune practici europene şi internaţionale, precum şi a depăşirii barierelor dintre politici, teorie şi practică, Agenţia Naţională Antidrog a participat la elaborarea standardelor şi la traducerea manualului „Standarde europene de calitate pentru prevenirea dependentei de droguri”.Manualul este rezultatul unui proiect european supervizat de către Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri de la Lisabona, în care România, prin Agenţia Naţională Antidrog, a fost partener principal, alături de alte 7 instituţii europene.Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea unor standarde de calitate comune la nivel european pentru programele de prevenire a consumului de droguri, bazate pe o metodologie ştiinţifică, pentru a sprijini profesioniştii în selectarea, promovarea şi utilizarea modelelor de bune practici în ariile relevante ale prevenirii consumului de droguri.Următoarele etape în vederea obţinerii unui impact maxim în politici şi practică constau în promovarea unui act normativ pentru aprobarea standardelor de calitate pentru prevenirea dependentei de droguri, concomitent cu organizarea de către Agenţia Naţională Antidrog a unor sesiuni de formare în utilizarea standardelor, adresate specialiştilor de la nivel naţional în domeniul prevenirii consumului de droguri.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut