Statistică semestrul I – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – certificate de divorţ

În Semestrul I 2011, în Registrul unic al certificatelor de divorţ prin acordul soţilor au fost înregistrate şi eliberate 3.987 certificate de divorţ, astfel:- 3.433 în mediul urban, din care 1.039 certificate în municipiul Bucureşti;- 554 în mediul rural.Interval de vârstă: 60 ani – 286 Cererile de divorţ au fost depuse atât la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, cât şi la birourile notariale, fiind înregistrate:- 2.872 certificate eliberate de Primărie/Oficiile de stare civilă;- 1.115 certificate eliberate de Birourile notariale. D.E.P.A.B.D. – BIROUL COMUNICARE


Alte articole:
Skip to content