Studenţii Universităţii Politehnice Bucureşti, informaţi de specialiştii ANA cu privire la domeniul drogurilor

În cursul săptămânii trecute, un specialist din cadrul Centrului Naţional de Formare şi Documentare în Domeniul Drogurilor al Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA) – Componenta de Informare şi Documentare – a susţinut o alocuţiune, la sediul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, cu tema „Prevenirea consumului şi traficului de droguri – Capcanele în care pot fi atraşi chimiştii”.Prelegerea, la care au fost prezenţi studenţi, masteranzi şi cadre didactice, a avut loc în contextul Contractului – Cadru de Colaborare privind informarea, documentarea şi diseminarea informaţiilor din domeniul drogurilor, încheiat între Agenţia Naţională Antidrog şi Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti. Cu această ocazie, studenţii şi masteranzii au fost informaţi cu privire la problematica drogurilor, la rolul Agenţiei Naţionale Antidrog de coordonator naţional al politicilor publice în domeniu, al serviciilor oferite în prevenirea şi combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri la nivel national, compartimentelor şi centrelor sale de prevenire, evaluare şi consiliere andidrog teritoriale.Dezbaterea a avut caracter interactiv, iar specialistul ANA a răspuns întrebărilor adresate atât de către studenţi, cât şi de către cadrele didactice. Activitatea de informare face parte din demersul pe termen lung de conştientizare a mediului academic, studenţilor şi cadrelor didactice cu privire la tendinţele fenomenului drogurilor şi rolul ANA în coordonarea răspunsului instituţional în domeniu.De asemenea, un alt punct al întâlnirii a fost şi încheierea unui Contract – Cadru de Colaborare privind realizarea activităţii de practică a studenţilor din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog.A.N.A. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut