Subsecretarul de stat în MAI, chestor de poliţie Doru Dumitrescu, s-a întâlnit cu comisarul C.E Nils Muiznieks

Subsecretarul de stat în MAI, chestor de poliţie Doru Dumitrescu, s-a întâlnit joi, 3 aprilie a.c., la sediul instituției, cu Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muiznieks. În cadrul întrevederii de lucru, au fost reiterate priorităţile MAI în domeniul respectării şi promovării drepturilor omului, în contextul mai larg al statului de drept.De asemenea, au fost evocate măsurile luate de către structurile specializate ale MAI în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, drogurilor, violenţei domestice, torturii şi relelor tratamente. Un accent deosebit a fost pus pe modul de acţiune al reprezentanţilor MAI pe linia protecţiei minorităţilor, respectiv privind cooperarea internaţională în domeniu, prin proiectele derulate de către MAI în parteneriat și în deplin acord cu respectarea strategiilor şi planurilor de acţiune la nivel naţional.La rândul său, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a apreciat activităţile MAI pe linia promovării drepturilor omului. În dialogul cu delegaţia oaspete, partea română a reiterat angajamentul său pentru menţinerea unui dialog constructiv, în scopul promovării şi respectării drepturilor omului. La această activitatea au mai participat reprezentanţi ai conducerii structurilor specializate ale MAI.


Alte articole:
Skip to content