Transparenţă decizională

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru declararea ca abrogată a Hotărârii Guvernului nr. 1066/2004 privind stabilirea indemnizaţiei zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană şi cazare, pentru poliţiştii români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia – Herţegovina (BiH). Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 18.03.2011.


Alte articole:
Skip to content