Transparenţă decizională

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului privind organizarea, la Bucureşti, în perioada 12-14 aprilie 2011, a Reuniunii miniştrilor de interne din statele membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) şi a Reuniunii Grupului de lucru privind combaterea criminalităţii, în special a formelor ei organizate, cu participarea ofiţerilor de legătură pentru combaterea criminalităţii. Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 24.03.2011.


Alte articole:
Skip to content