Transparenţă decizională

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii privind unele măsuri speciale pentru reducerea cheltuielilor bugetare la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Proiectul de act normativ se circumscrie demersurilor de modernizare şi eficientizare structurală a Ministerului Administraţiei şi Internelor, proces demarat începând cu trimestrul II al anului 2010. Modernizarea şi eficientizarea structurală a M.A.I. are în vedere creşterea capacităţii operative prin reducerea nivelurilor ierarhice, scurtarea timpului de luare şi transmitere a deciziei, a timpului de reacţie, precum şi diminuarea numărului de efective din structurile suport în vederea reducerii deficitului de personal din cele operative. În vederea respectării ţintei de deficit bugetar şi încadrarea cheltuielilor de personal în limita alocată pentru anul 2011, se impune, în mod excepţional, ca Ministerul Administraţiei şi Internelor să implementeze unele măsuri de redimensionare a numărului de posturi ocupate de poliţişti, cadre militare, soldaţi şi gradaţi voluntari, funcţionari publici şi personal contractual. Numărul de posturi se reduce, la nivelul ordonatorilor de credite, astfel încât să se asigure încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate, potrivit legii, pentru anul 2011. Potrivit proiectului de Lege supus dezbaterii publice, măsurile speciale, de reducere a numărului de posturi ale personalului din M.A.I., vor fi aplicate având în vedere criterii bine definite precum: implicarea în fapte cu caracter penal, analiza antecedentelor disciplinare, comportamentul necorespunzător cerinţelor de etică şi deontologie profesională, nivelul pregătirii profesionale necesare ocupării postului, nivelul experienţei profesionale, evaluarea activităţii profesionale individuale. În acest mod, în aplicarea măsurii se preîntâmpină orice ingerinţă de ordin subiectiv. În baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile, sugestiile sau opiniile persoanelor interesate de proiectul de act normativ supus dezbaterii publice sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 07.01.2011. Textul proiectului de act normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre, www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.


Alte articole:
Sari la conținut