Transparenţă Decizională

Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail ana.earamazu@mai.go.ro, până la data de 31.12.2010.


Alte articole:
Sari la conținut