Transparenta decizionala

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase şi/sau cu dimensiuni ce depăşesc masele și/ sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.* * *Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail lucian.lambru@mai.gov.ro , până la data de 30.04.2010.


Alte articole:
Skip to content