Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice următoarele proiecte de acte normative:1. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea încetării calității de membru al Inspectoratului General al Poliției Române, reprezentat prin Direcția Poliției Transporturi, la Organizația Companiilor Europene de Transport Feroviar și Autorităților Polițienești (COLPOFER).Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro în termen de 10 de zile.2. Proiectul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în funcţii a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi a celui auxiliar-sanitar, încadrat cu contract individual de muncă în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile. * * * Textele acestor documente sunt afişate şi pot fi consultate pe pagina de Internet a instituţiei noastre – www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.


Alte articole:
Sari la conținut