Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului.Proiectul de lege transpune în legislația românească ce reglementează problematica migraţiei şi azilului Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2011, prin modificarea şi completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.Transpunerea în legislaţia naţională a măsurilor adoptate la nivelul Uniunii Europene în cadrul politicilor legate de imigrare va asigura participarea în mod adecvat a României la gestionarea eficientă a fluxurilor de imigrare la nivelul întregii Uniuni. Acest obiectiv va fi atins, în special, prin aplicarea unor standarde comune cu celelalte state membre în ceea ce privește tratamentul străinilor aflați în situație de ședere legală, dar și prin prevenirea imigrării ilegale. * * * Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre – www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.


Alte articole:
Sari la conținut