Transparenţă decizională

TRANSPARENTA DECIZIONALA. Având în vedere dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Administratiei si Internelor este interesat în participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.Astfel, Ministerul Administratiei si Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotarârii Guvernului pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil.Textul actului normativ amintit este afisat si poate fi consultat pe pagina de Internet a institutiei noastre: www.mai.gov.ro, precum si la Centrul de Relatii cu publicul al M.A.I., din Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, pâna la data de 27.03.2009.


Alte articole:
Skip to content