Transparenţă decizională

TRANSPARENTA DECIZIONALA. Având în vedere dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Administratiei si Internelor este interesat în participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Astfel, Ministerul Administratiei si Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotarârii Guvernului privind trecerea unei constructii (situate în localitatea Fagaras, str. Luncii, nr.1 A, judetul Brasov), aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si desfiintarii acesteia.Textul actului normativ amintit este afisat si poate fi consultat pe pagina de Internet a institutiei noastre: www.mai.gov.ro, precum si la Centrul de Relatii cu publicul al M.A.I., din Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.** *Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, pâna la data de 20.03.2009.


Alte articole:
Sari la conținut