Transparenţă decizională

TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii de ratificare a Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010. Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Potrivit expunerii de motive, necesitatea încheierii Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (denumit în continuare Protocolul SELEC) rezidă din dispoziţiile art. 6 alin (1) din Convenţia SELEC, potrivit cărora “SELEC, reprezentanţii statelor membre, ofiţerii de legătură, directorul general, directorii, personalul SELEC şi reprezentanţii partenerilor operaţionali beneficiază de privilegiile şi imunităţile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, în conformitate cu un protocol ce va fi încheiat de către statele membre”. Prevederile Protocolului SELEC respectă angajamentele internaţionale ale României în materie, respectiv Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 13 februarie 1946 şi, respectiv, Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961. Protocolul SELEC, structurat în cadrul a patru titluri, cuprinde prevederi prin care se reglementează aspecte referitoare la definirea unor termeni uzitaţi în cadrul acestuia, la privilegiile şi imunităţile SELEC (imunitatea faţă de procedurile judiciare, inviolabilitatea locaţiei SELEC, drapelul şi emblema SELEC, facilităţile şi imunităţile referitoare la comunicaţii şi publicaţii, scutirile de care beneficiază SELEC şi proprietatea sa, facilităţi acordate activelor financiare), la privilegiile şi imunităţile persoanelor implicate în activitatea SELEC (reprezentanţii statelor membre, ofiţerii de legătură, directorul general, directorii şi personalul SELEC, reprezentanţii partenerilor operaţionali), precum şi prevederi finale referitoare la semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea la Protocol, intrarea în vigoare, reglementarea disputelor, stabilirea depozitarului etc.* * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 16.08.2011.


Alte articole:
Sari la conținut