Transparenţă decizională

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de propunere de politică publică „Creşterea transparenţei şi integrităţii în administraţia publică – prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul administraţiei publice locale 2011-2015”, elaborat de Unitatea de Politici Publice şi Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul M.A.I. Textul proiectului este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail cristina.chitea@mai.gov.ro, până la data de 23.06.2011.


Alte articole:
Skip to content