Transparenta decizionala

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor ocupate de acestea din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.* * *Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail lacramioara.giurea@mai.gov.ro sau ana.earamazu@mai.gov.ro, pâna la data de 20.05.2010.


Alte articole:
Skip to content