Transparenţă decizională /OMAI privind pregătirea personalului care participă la examenele pentru obţinerea permisului auto

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere. Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Proiectul asigură transpunerea prevederilor înscrise în Anexa IV a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, cu referire la condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care asigură desfăşurarea examenelor practice de conducere (denumite în ordin, examinatori). Astfel, potrivit Ordinului, au calitatea de examinator ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, care deţin un atestat valabil. Atestatul de examinator conferă dreptul de a examina candidaţii care susţin examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere şi se obţine prin promovarea unui examen, iniţial pentru categoria B a permisului de conducere şi, ulterior, pentru alte categorii, de către ofiţerii şi agenţii care îndeplinesc condiţiile de la art.4 alin.2 şi, respectiv, 3; de asemenea, Ordinul prevede condiţiile în care atestatul se revocă sau se retrage (cap.V). Una dintre condiţiile pentru obţinerea atestatului se referă la formarea iniţială, ceea ce presupune ca personalul care urmează să fie atestat să fi dobândit cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele necesare evaluării performanţelor unei persoane care susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere, fapt confirmat prin absolvirea unui curs de formare iniţială pentru examinatori, organizat de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. Fiecare examinator este evaluat anual cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; evaluarea anuală constă în susţinerea unui test scris şi a unei probe practice pentru verificarea competenţelor necesare exercitării activităţii de examinator. De asemenea, fiecare ofiţer sau agent care a obţinut atestatul de examinator este supus unei verificări pe parcursul desfăşurării examenelor de conducere în traseu la proba practică, o dată la fiecare 5 ani, pentru o perioadă minimă cumulată de cel puţin o jumătate de zi, monitorizându-se activitatea acestuia pe parcursul mai multor examene la proba practică. Totodată, indiferent de numărul de categorii de vehicule pentru care este atestat, fiecare examinator trebuie să se supună unui proces de formare continuă minimă (efectuat în mod regulat, pentru fiecare perioadă de doi ani, pe parcursul a patru zile, pentru menţinerea şi actualizarea cunoştinţelor şi aptitudinilor, dezvoltarea de noi competenţe şi pentru asigurarea desfăşurării examenelor în mod corect şi uniform, respectiv efectuat pentru fiecare perioadă de cinci ani, pe parcursul a cel puţin cinci zile, pentru a-şi menţine şi dezvolta aptitudinile practice pentru conducerea vehiculului). Ordinul se aplică de la data de 19 ianuarie 2013, cu excepţia dispoziţiilor Capitolului VI privind asigurarea calităţii activităţii şi formarea continuă a examinatorului, care se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului. * * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 13.10.2011.


Alte articole:
Sari la conținut