Transparenţă decizională/Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru personalul participant la operaţiunile organizate de FRONTEX, pentru securizarea front

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru personalul participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene –FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.Prin prezentul proiect de act normativ se propune stabilirea nivelului diurnelor şi a plafoanelor de cazare pentru personalul participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de către FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.Nivelul diurnelor şi plafoanele de cazare propuse au fost stabilite având în vedere condiţiile de fapt în care se desfăşoară operaţiunile/activităţile comune organizate de FRONTEX, caracterizate prin risc ridicat şi suprasolicitare psihică şi fizică, iar pentru determinarea acestora s-a avut în vedere situaţia reprezentanţilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene care participă la operaţiuni/activităţi comune organizate de FRONTEX, astfel cum aceasta se reflectă în normele aplicate de FRONTEX cu privire la rambursarea cheltuielilor cu diurna şi cazarea. FRONTEX a stabilit pentru toate statele membre, inclusiv pentru România, un nivel maxim de rambursare a cheltuielilor cu diurna şi cazarea, prin raportare la plafoanele aplicabile la nivelul Comisiei Europene pentru misiunile oficialilor săi, aprobate în conformitate cu regulamentele cu privire la personal.Cheltuielile cu diurna şi cazarea pentru personalul participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de către FRONTEX sunt angajate pentru operaţiunile/activităţile comune unde se pot primi prefinanţări din partea Agenţiei, sau pentru operaţiunile/activităţile comune unde nu se acordă prefinanţare din partea Agenţiei şi sunt rambursate ulterior de către Agenţie.Acestea din urma sunt considerate costuri eligibile şi sunt recuperate într-un termen de maxim 45 de zile de la primirea de către Agenţie a documentaţiei necesare pentru rambursare.Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 16.03.2012. * * * INFORMATII DE BACKGROUND: Politicile Uniunii Europene în domeniul frontierelor externe au ca scop realizarea unui management integrat care să asigure un nivel uniform de control şi supraveghere, necesar exercitării liberei circulaţii a persoanelor în Uniunea Europeană, ca o componentă fundamentală a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie. În acest scop, este prevăzută stabilirea unor reguli comune referitoare la standardele şi procedurile de control la frontierele externe.FRONTEX coordonează cooperarea operativă între statele membre în vederea securizării frontierelor externe ale Uniunii Europene, asistă statele membre în instruirea poliţiştilor de frontieră, efectuează analize de risc, urmăreşte evoluţia cercetărilor în domeniile de interes pentru controlul şi supravegherea frontierelor externe, acordă statelor membre asistenţă tehnică şi operativă consolidată la frontierele externe.Odată cu obţinerea calităţii de stat membru al Uniunii Europene, România, prin Poliţia de Frontieră Română, a devenit membru al Consiliului de administraţie al FRONTEX.Având în vedere atât responsabilităţile ce derivă din necesitatea de securizare a frontierei externe a UE, cât şi implicarea României în procesul de evaluare Schengen pentru aderarea la acest spaţiu, este necesară asigurarea unei bune reprezentări a Ministerului Administraţiei şi Internelor în cadrul activităţilor coordonate de FRONTEX, la nivelul Uniunii Europene.În prezent, activitatea de cooperare cu FRONTEX se desfăşoară în baza Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene – FRONTEX, semnat la Varşovia la 12 octombrie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 10 decembrie 2009, prin Ordinul m.a.i. nr.280/2009, denumit în continuare Acord-cadru de parteneriat.Structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor care participă la activităţi organizate de către Agenţie sunt: Poliţia de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Poliţia Română, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. Operaţiunile/activităţile comune organizate de FRONTEX constau în participarea experţilor din România la operaţiuni comune organizate la frontiera externă a Uniunii Europene, organizarea şi participarea la operaţiuni comune pe teritoriul ţării noastre, acordarea de asistenţă operativă rapidă pentru o perioadă limitată de timp, sub forma unor echipe de intervenţie rapidă la frontieră (RABIT- Rapid Border Intervention Team). Poliţia de Frontieră Română organizează şi coordonează, prin Punctul Naţional de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, activităţi sub egida FRONTEX pe teritoriul României şi participă cu poliţişti de frontieră şi cu echipamente tehnice puse la dispoziţia Agenţiei în operaţiunile/activităţile comune organizate de către FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.Totodată, Poliţia de Frontieră Română participă în cadrul Reţelei de Patrule Europene (European Patrol Network) la Marea Neagră. Structura de Analiză de Risc a Poliţiei de Frontieră Române este admisă în cadrul structurii similare europene.


Alte articole:
Skip to content