TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ / Proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea unor măsuri necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului pri

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească. Obiectul proiectului de act normativ este reprezentat de crearea cadrului legal şi instituţional necesar aplicării directe a Regulamentului (UE) nr.211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească. Acest Regulament prevede condiţiile în care, conform Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, la iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii Europene, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o propunere corespunzătoare în domenii în care aceşti cetăţeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.Pentru realizarea acestor activităţi sunt desemnate potrivit Regulamentului (UE) nr.211/2011, ca autorităţi naţionale competente, Ministerul Administraţiei şi Internelor (pentru verificarea informaţiilor incluse în declaraţiile de susţinere a unei iniţiative cetăţeneşti şi eliberarea certificatului cu numărul de declaraţii valabile) şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (pentru certificarea sistemelor de colectare online a declaraţiilor de susţinere a unei iniţiative cetăţeneşti, având în vedere că aceste declaraţii pot fi colectate nu numai pe suport de hârtie, ci şi în format electronic).De asemenea, prin proiectul de act normativ, se propune ca procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România să se stabilească prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor. Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 01.04.2012.


Alte articole:
Skip to content