Transparență decizională/ Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării cărţii de alegător ca document în baza căruia se exercită dreptul de vot

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării cărţii de alegător ca document în baza căruia se exercită dreptul de vot.Prin acest demers normativ se reglementează în mod unitar exercitarea dreptului de vot doar pe baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 32 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.În consecinţă, întrucât cartea de alegător constituie un document care nu are acelaşi rol în cadrul celorlalte procese electorale, documentul de referinţă nu va mai fi emis, personalizat şi eliberat cetăţenilor români. Prezentul proiect învederează eliminarea neajunsurilor şi a inadvertenţelor legate de o reglementare neunitară, în sensul că se elimină condiţionarea exercitării dreptului de vot în ţară, de către cetăţenii români, de existenţa cărţii de alegător, comparativ cu cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi care pot vota şi fără carte de alegător. De asemenea, este avută în vedere eliminarea riscurilor de contrafacere a documentului, dată fiind existenţa unor minime elemente de siguranţă.Prezentul demers conduce la reducerea cheltuielilor determinate de achiziţionarea materialelor consumabile necesare personalizării cărţilor de alegător, în condiţiile în care acest document se eliberează cu titlu gratuit.Menţionăm că, pentru emiterea și personalizarea cărţilor de alegător, au fost achiziţionate, în condiţiile legii, materialele consumabile necesare, prin acestea asigurându-se stocul necesar pentru emiterea şi personalizarea documentelor de referinţă pentru anul 2011 şi primele 2 luni din anul 2012. Prin eliminarea cărţii de alegător ca document în baza căruia se exercită dreptul de vot, acest document nu va mai fi emis, personalizat şi eliberat cetăţenilor români, astfel că demersul va determina reducerea cheltuielilor bugetului de stat, aferente achiziţionării materialelor consumabile necesare.Proiectul de lege a fost supus consultării structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ, respectiv acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ și acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii sunt, de asemenea, prezentate în proiectul de lege supus dezbaterii publice. Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, până la data de 3 iunie 2012.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Exercițiu interinstituțional de management al crizelor. Citiți mai mult

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, întâlnire de lucru cu delegația germană condusă de Holger Münch. Detalii aici

Percheziții domiciliare la persoane cercetate pentru evaziune fiscală. Citiți mai mult

Mesajul viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Detalii aici 

Sari la conținut