Transparenţă decizională/ Proiect HG pentru aprobarea Memorandumului de Întelegere între MAI şi CIDPM

TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului „Procesul Praga: Continuarea Dialogului pentru Crearea de Parteneriate în domeniul Migraţiei”, semnat la Bucureşti la 14.09.2011 şi la Viena la 21.09.2011.Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 04.11.2011.


Alte articole:
Skip to content