Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă

În data de 6.07.2009, proiectul „Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă” – Cod SMIS 2989, înaintat de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în calitate de Beneficiar, a obţinut o finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.Durata de implementare a proiectului este de 20 luni şi valoarea totală eligibilă de 3.497.534 lei, din care 2.972.903,9 lei (85%) finanţare nerambursabilă prin PO DCA şi 524.630.1 lei (15%) contribuţia solicitantului.Obiectivul general al proiectului constă în sistematizarea şi raţionalizarea cadrului legal incident în domeniul administraţiei publice prin promovarea de propuneri pentru reducerea disfuncţionalităţilor în aplicarea cadrului legislativ din domeniul administraţiei publice şi facilitarea implementării acestora la nivelul autorităţilor publice din România.Prin acest proiect, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi propune să răspundă necesităţii creării unui cadru legislativ coerent şi unitar în temeiul căruia autorităţile administraţiei publice să acţioneze la un nivel ridicat de performanţă şi calitate, necesitate recunoscută de Guvernul României prin Programul de Guvernare pentru perioada 2009-2012 care îşi asumă ca şi obiectiv în domeniul reformei administraţiei publice: „Procedurile de lucru în administraţie se vor îmbunătăţi prin completarea/restructurarea cadrului legislativ existent cu Codul de proceduri administrative şi Codul administrativ”. Coerenţa cadrului legislativ poate fi asigurată numai prin parcurgerea unui proces amplu de sistematizare, raţionalizare, restructurare a prevederilor legale care ghidează acţiunile autorităţilor administraţiei publice, proces în cadrul căruia cel mai concret demers este reprezentat de codificarea legislaţiei. Persoana de contact: Maria Domnica FOCSANEANU Funcţia: MANAGER DE PROIECTDate de contact: tel. 021.303.70.80 interior 11431, e-mail: domnica.focsaneanu@mai.gov.roUnitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul M.A.I.


Alte articole:
Skip to content