Un nou an universitar, în siguranţă

Poliţia Română a luat măsuri suplimentare pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică cu ocazia festivităţilor prilejuite de deschiderea noului an de învăţământ. De asemenea, pentru un an universitar în linişte, a fost elaborat un plan de măsuri privind îmbunătăţirea climatului de siguranţă publică în zona centrelor, campusurilor universitare şi a căminelor studenţeşti, în anul de învăţământ 2013 – 2014.La nivel naţional funcţionează 908 obiective în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, dintre care 686 aparţinând universităţilor de stat şi 222 celor private.Cu ocazia festivităţilor prilejuite de începerea anului universitar, au fost dispuse măsuri de suplimentare a forţelor pentru menţinerea ordinii publice şi fluidizarea traficului rutier, în acest sens, pe lângă poliţiştii din cadrul compartimentelor/birourilor specializate pentru centrele universitare, acţionând şi poliţişti de ordine publică şi rutieră din cadrul dispozitivului curent.Pentru siguranţa studenţilor şi a cadrelor universitare, Poliţia Română a elaborat un plan de măsuri, privind îmbunătăţirea climatului de siguranţă publică în zona centrelor, campusurilor universitare şi a căminelor studenţeşti, în anul de învăţământ 2013 – 2014. În baza prevederilor planului, poliţiştii vor acţiona pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale comise în zona centrelor sau campusurilor universitare şi a căminelor studenţeşti, cum ar fi comerţul ilicit, furturile de/din auto, din camere de cămin, trafic şi consum de substanţe interzise etc..De asemenea, au fost desemnaţi poliţişti care vor colabora cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior în vederea cunoaşterii regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi a calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu, aprobat de senatul universitar.Structurile specializate ale Poliţiei Române acordă sprijin pentru asigurarea corespunzătoare a pazei şi protecţiei electronice a sediilor universitare şi creşterea eficienţei activităţii de control acces, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, factorii responsabili vor fi informaţi cu privire la neregulile constatate şi măsurile legale dispuse pentru remedierea acestora.Cu ocazia organizării unor evenimente studenţeşti, la nivelul unităţilor teritoriale de poliţie, vor fi dispuse măsuri specifice pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestora, prin prevenirea comiterii de fapte antisociale.Patrulele de siguranţă publică îşi vor desfăşura activitatea în sistem integrat, în locurile din campusurile universitare unde se află amplasate localuri de alimentaţie publică, discoteci sau baruri, pentru prevenirea infracţiunilor cu violenţă şi a altor fapte antisociale. Totodată, poliţiştii vor verifica documentele de provenienţă şi condiţiile de valorificare a produselor în cadrul acestor unităţi, precum şi pe linia drepturilor de autor, în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, a desfacerii de produse piratate şi contrafăcute, cât şi pentru combaterea poluării fonice în unităţile menţionate.Pe linie de poliţie rutieră, vor fi desfăşurate acţiuni în zona campusurilor universitare, în vederea fluidizării circulaţiei rutiere, dar şi a impunerii respectării de către toţi participanţii la trafic a normelor privind circulaţia pe drumurile publice.Pentru un an universitar în siguranţă, vor fi intensificate activităţile de parteneriat între poliţie, organizaţiile studenţeşti şi administraţia centrelor/campusurilor universitare pentru iniţierea şi derularea unor campanii de informare cu caracter preventiv pentru studenţi.Poliţia Română vă urează un an universitar plin de succese! I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content