Un nou program tip centru de zi pentru consumatorii de droguri

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) îşi propune, prin misiunea sa, ca sistemul de asistenţă medicală, psihologică şi socială din România să răspundă nevoilor persoanelor consumatoare de droguri.În vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate şi dependenţă, generatoare de marginalizare sau excluziune socială, Agenţia oferă sprijin de specialitate persoanelor consumatoare de droguri, în scopul menţinerii, refacerii sau dezvoltării capacităţilor individuale, pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială, a creşterii calităţii vieţii şi promovării incluziunii sociale.Astfel, începând cu data de 10 aprilie a acestui an, Agenţia Naţională Antidrog asigură, la nivelul municipiului Bucureşti, funcţionarea Programului pilot tip centru de zi pentru adulţii consumatori de droguri, cu o capacitate de 10 locuri.Acest tip de program își propune prevenirea recăderii și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, menţinerea motivaţiei privind reintegrarea socială a beneficiarilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare profesională. Promovarea alternativelor pentru persoanele dependente de droguri se realizează prin programe specifice de reintegrare adresate beneficiarilor şi care, din cauza situaţiei personale, sociale şi a absenţei sau insuficienţei formării sau experienţei profesionale, sunt defavorizaţi pe piaţa muncii. Obiectivul propus este crearea unui itinerariu care să faciliteze dobândirea şi dezvoltarea unor abilităţi personale și profesionale, care să permită funcționarea socială autonomă și accesul la un loc de muncă.ANA – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut