Verificări sistematice ale Poliţiei de Frontieră în punctele de trecere a frontierei, porturi şi aeroporturi

Reamintim că, începând cu luna noiembrie, Poliţia de Frontieră Română, în cooperare cu celelalte instituţii care au atribuţii în punctele de trecere a frontierei, efectuează verificări sistematice asupra cetăţenilor din state membre UE şi non-UE care tranzitează frontiera, atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire din ţară, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi internaţionale. Scopul acestor măsuri este prevenirea tranzitării frontierei de către persoane, provenite din state aflate în zonele de conflict, care pot derula activităţi ce reprezintă o ameninţare reală la adresa securităţii interne şi externe.Ca urmare a acestui fapt, dar şi având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă, în punctele de frontieră se prefigurează creşterea timpilor de aşteptare pentru efectuarea formalităţilor de frontieră.În acest sens, apelăm la înţelegerea celor care tranzitează frontiera în această perioadă şi precizăm că au fost dispuse toate măsurile aflate în competenţa instituţiei pentru reducerea timpilor de aşteptare şi asigurarea unui control eficient, operativ şi civilizat. Astfel, s-au luat măsuri de suplimentare a personalului care îşi desfăşoară activitatea la controlul documentelor şi de creştere a numărului arterelor de control din punctele de frontieră, în limita configuraţiei acestora. De asemenea, s-au dispus măsuri pentru asigurarea unei supravegheri sporite a frontierei de stat şi a fost constituită o rezervă de personal la fiecare structură teritorială formată din poliţişti de frontieră specializaţi care sunt pregătiţi să acţioneze dacă este necesar. Tot în această perioadă au fost intensificate acţiunile de cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, cu autorităţile statelor vecine şi europene şi cu administraţia publică locală. Pentru evitarea aglomerărilor, Poliţia de Frontieră Română recomandă participanţilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniţă, astfel încât să se preîntâmpine apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui număr mare de călători, într-un timp foarte scurt. De exemplu, la Aeroportul Bucureşti Henri Coandă, în orele de vârf, sunt controlate la intrarea /ieşirea în /din România peste 1000 de persoane într-un interval de o oră. Poliţia de Frontieră va continua să întreprindă măsuri ferme în toate zonele de competenţă, respectiv va continua cooperarea inter-instituţională la nivel european şi un schimb operativ şi eficient de date şi informaţii la nivel naţional pentru combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere.Persoană de contact: inspector de poliţie Alexandra Popescu, tel: 0763.561.746I.G.P.F. – Biroul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content