Vicepremierul Gabriel OPREA a avut o întrevedere bilaterală cu doamna Rumiana BACHVAROVA

Vineri, 24 aprilie a.c., domnul Gabriel OPREA, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, a avut astăzi, la Craiova, o întrevedere bilaterală cu doamna Rumiana BACHVAROVA, viceprim-ministru pentru politica de coaliţie, ministrul afacerilor interne al Republicii Bulgaria.Cu acest prilej, au fost abordate subiecte de interes comun legate de aderarea celor două state la spaţiul Schengen, cooperare poliţienească bilaterală, regională și în cadrul structurilor europene. De asemenea, s-a convenit asupra continuării mecanismului de lucru deja implementat cu succes de detașare pe litoralul bulgăresc și în stațiunile montane, a unor polițiști români pentru a gestiona în comun evenimentele în care ar putea fi implicați cetățeni români.Totodată, s-au purtat discuții pe teme legate de misiunile operative comune în domeniile de competență cum sunt securizarea frontierelor, migraţia şi azilul, combaterea corupţiei, asistenţa în situaţii de urgenţă, subliniindu-se faptul că au fost înregistrate rezultate foarte bune în plan operativ.Întâlnirea dintre cei doi oficiali a avut loc cu ocazia organizării la Craiova a unei ședinţe comune a Guvernelor României şi Republicii Bulgaria.La finalul ședinței de Guvern comune, cei doi demnitari vor semna Protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul radio comunicaţiilor, document tehnic ce va reglementa regulile, procedura şi metodele de realizare a comunicaţiilor radio între Părţi pentru realizarea cooperării bilaterale poliţieneşti şi în situaţii de urgenţă.De asemenea, viceprim-ministrul pentru securitate națională, domnul Gabriel OPREA va semna și Planul de cooperare între Ministerul Sănătății din România, Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Sănătății din Republica Bulgară în domeniul sănătății și al asistenței medicale de urgență. În baza acestui plan autoritățile române și bulgare vor face schimburi de informaţii, de expertiză, vor realiza activităţi comune de pregătire și răspuns privind asistenţă medicală de urgență în caz de calamități și accidente majore şi vor participa în comun la proiecte finanţate de Uniunea Europeană.


Alte articole:
Skip to content