Vizita de evaluare Schengen a Romaniei în domeniul protectiei datelor personale

În perioada 29 aprilie – 1 mai 2009, are loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul protecţiei datelor personale, coordonată – prin intermediul Departamentului Schengen – de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Aceasta este cea de a doua vizită de evaluare care are loc în ţara noastră, după vizita de evaluare în domeniul cooperării poliţieneşti desfăşurată în luna martie 2009.Aceste vizite au în vedere verificarea în teren a îndeplinirii condiţiilor necesare implementării acquis-ului Schengen în domeniu, astfel încât România să poată dobândi calitatea de stat Schengen cu drepturi depline. Instituţiile evaluate pe parcursul acestei acţiuni sunt Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Din echipa de evaluare fac parte experţi din statele membre Schengen, un reprezentant al Comisiei Europene şi un reprezentant al Secretariatului General al Consiliului UE. În urma acestei vizite, experţii vor redacta un raport care va cuprinde concluziile şi recomandările echipei de evaluare. Acesta va fi ulterior aprobat în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen, la Bruxelles, cel mai probabil în a doua jumătate a anului 2009. Informaţii de backgroundOrice stat care îşi propune să adere la spaţiul Schengen trebuie să treacă printr-un proces de evaluare. În acest context, trebuie să facă dovada faptului că a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a fi stat membru Schengen. Procesul de evaluare Schengen este responsabilitatea Grupului de lucru Evaluare Schengen, care este format din reprezentanţi ai statelor membre, Comisiei Europene şi Secretariatului General al Consiliului UE. România şi-a asumat ca termen de aderare la spaţiul Schengen martie 2011. Principalul beneficiu al aderării la Spaţiul Schengen este reprezentat de apartenenţa la un spaţiu în care controalele la frontierele interne între statele membre au fost eliminate, cetăţenii putând circula liber într-o zonă de libertate, securitate şi justiţie.


Alte articole:
Skip to content