Vizita de evaluare Schengen in domeniul frontierelor aeriene

VIZITA DE EVALUARE SCHENGEN A ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL FRONTIERELOR AERIENEÎn perioada 15-18 noiembrie 2009, va avea loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor aeriene, acţiune a cărei organizare este coordonată de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Departamentul Schengen. Scopul vizitelor de evaluare Schengen constă în verificarea în teren a îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare implementării acquis-ului Schengen în domeniu, pentru dobândirea de către România a calităţii de stat Schengen cu drepturi depline. Pe parcursul vizitei, instituţiile evaluate sunt : Ministerul Administraţiei şi Internelor (Poliţia de Frontieră şi Oficiul Român pentru Imigrări), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea Naţională a Vămilor. Din echipa de evaluare fac parte 11 experţi din statele membre Schengen şi un reprezentant al Secretariatului General al Consiliului UE. În urma acestei vizite, experţii vor redacta un raport cu concluziile şi recomandările echipei de evaluare, care va fi ulterior aprobat în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen, la Bruxelles, la începutul anului 2010. Informaţii de backgroundOrice stat care îşi propune să adere la spaţiul Schengen trebuie să treacă printr-un proces de evaluare. În acest context, trebuie să facă dovada faptului că a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a fi stat membru Schengen. Procesul de evaluare Schengen este responsabilitatea Grupului de lucru Evaluare Schengen, care este format din reprezentanţi ai statelor membre, Comisiei Europene şi Secretariatului General al Consiliului UE. Prima parte a procesului de evaluare constă în completarea unui chestionar extins, care este remis statului respectiv. Acest chestionar conţine întrebări detaliate despre toate aspectele relevante pentru implementarea şi aplicarea prevederilor Schengen. Răspunsurile la acest chestionar sunt discutate în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen.În momentul în care au fost obţinute suficiente informaţii, sunt demarate vizitele de evaluare, pentru verificarea în teren a pregătirilor. Aceasta este cea de-a cincea vizită de evaluare care are loc în ţara noastră, după vizitele de evaluare în domeniul cooperării poliţieneşti, protecţiei datelor personale, vizelor şi frontierelor maritime, care s-au desfăşurat în lunile martie, aprilie, iunie şi septembrie 2009.


Alte articole:
Skip to content