Vizită de lucru a unei delegații MAI la Berlin

În perioada 26 – 27 februarie a.c., o delegaţie a Ministerului Afacerilor Interne condusă de către Paul Zai, consilier al secretarului de stat Bogdan Tohăneanu, a efectuat o vizită de lucru la Berlin.În cadrul acesteia a fost realizat un amplu schimb de experienţă privind managementul programelor finanţate din fonduri europene, atât pe segmentul fondurilor dedicate domeniului Afaceri Interne, cât şi pe cel al fondurilor structurale. Cu această ocazie, delegaţia română s-a întâlnit cu şeful Autorităţii de Management pentru Fondul Social European – Programul Operaţional Berlin, Mathias Kuhlmann. În cadrul întrevederii, partea germană a prezentat experţilor români sistemul de management şi control al fondurilor, aplicaţia informatică dedicată, precum şi sistemul relaţional instituit în raport cu beneficiarii acestora. Totodată, în cadrul vizitei de lucru, oficialii români au purtat discuţii cu membrii unei delegaţii de experţi condusă de către şeful Autorităţii de Management al Fondului pentru Securitate Internă (I.S.F.), Michael Niemeier, director pentru relaţii internaţionale şi finanţări externe al Oficiului Federal de Poliţie Criminală (BKA). Discuţiile purtate între cele două părţi au vizat modalitatea concretă de lucru pe Cadrul financiar multianual 2007-2013, dar şi reglementările şi perspectivele noului cadru financiar 2014-2020, pe componentele menţionate. În urma vizitei de lucru au fost identificate informaţii şi modalităţi concrete de abordare a problematicii fondurilor europene, specifice fiecărei instituţii din cele sus-menţionate. Totodată, au fost stabilite contacte cu omologii germani, fiind adoptată decizia menţinerii pe viitor a unor relaţii strânse, la nivel tehnic, în special în ceea ce priveşte definitivarea noului cadru financiar multianual.Din delegaţia română au făcut parte experţi în domeniul politicilor publice, finanţare, achiziţii publice şi fonduri europene din cadrul structurilor de specialitate ale Aparatului Central al M.A.I.


Alte articole:
Skip to content