Voluntarii Agenţiei Naţionale Antidrog, formaţi în domeniul prevenirii consumului de droguri

Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul Naţional de Formare şi Documentare în Domeniul Drogurilor, a organizat sesiunea de formare a voluntarilor Agenţiei Naţionale Antidrog, sub titulatura „Informat, Dispus, Capabil”.La cursul de formare au participat 23 de studenţi ai Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti – Facultatea de Drept, voluntari ai Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din municipiul Bucureşti si judeţul Ilfov.Obiectivul general al cursului a fost dezvoltarea competenţelor voluntarilor Agenţiei Naţionale Antidrog în domeniul prevenirii consumului de droguri. Scopul sesiunilor de formare a vizat dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice care să faciliteze abordarea problemelor asociate consumului de droguri şi împiedicarea dezvoltării unor comportamente de risc în rândul adolescenţilor şi tinerilor.Evaluarea sesiunilor de formare s-a făcut pe baza unui chestionar aplicat la finalul sesiunii de formare, tuturor participanţilor prezenţi la curs. Analiza chestionarelor a reliefat faptul că cel mai mult au fost apreciate: modul de organizare a activităţii – interactivitatea, originalitatea, creativitatea, lucrul în echipă, dobândirea de noi informaţii (multitudinea de informaţii) prin activităţi practice, studii de caz şi jocuri de rol, coeziunea de grup creată, modul de prezentare a informaţiilor, crearea unui mediu favorabil schimbului de idei, comunicarea deschisă şi atmosfera plăcută de învăţare.Cursanţii au dat dovadă de interes pentru subiectele dezbătute şi implicare activă, şi-au îndeplinit cu succes sarcinile, atât cele individuale cât şi de echipă, manifestându-şi dorinţa de a include în activităţile lor cunoştinţele acumulate.În acest context apreciem că se continuă cu succes demersurile necesare pentru realizarea unei reţele de prevenire a consumului de droguri, care să ofere la nivelul comunităţii informaţii clare şi precise despre efectele consumului de substanţe psihoactive.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content