Ziua Medicinii Militare sărbătorită la M.A.I.

La data de 21 august a.c. se împlinesc 148 de ani de la instituirea „Zilei Medicinii” în Sistemul Apărării Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţi Judecătoreşti, zi aniversată şi de Direcţia Medicală din Ministerul Administraţiei şi Internelor.Cu acest prilej, astăzi, 20 august a.c., sunt depuse coroane de flori la Monumentul „Eroilor Sanitari” (începând cu ora 09.30) şi Monumentul „Generalului dr. Carol Davila” din Bucureşti, fondatorul medicinii militare (începând cu orele 10.00).La acest eveniment participă reprezentanţi ai structurilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi invitaţi din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.Evenimentul este precedat de o ceremonie de avansare în gradul profesional următor, înainte de îndeplinirea stagiului minim şi de înmânare a unor diplome omagiale cadrelor medicale care s-au evidenţiat în activitatea profesională, cât şi unor personalităţi care au adus o contribuţie deosebită în domeniul medical. * * * 21 august este ziua în care acum 148 de ani, în anul 1862, Alexandru Ioan Cuza a instituit, prin Înalt Decret Domnesc, Corpul Ofiţerilor Sanitari ai Armatei şi Direcţia Generală a Serviciului Sanitar Român în cadrul Ministerului Treburilor Dinlăuntru, actualul Minister al Administraţiei şi Internelor.


Alte articole:
Skip to content