A.N.A./Întâlnire de lucru la Parlamentul României

Directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, chestor de poliţie Sorin Oprea, a participat marti, 9 aprilie 2013, la sediul Parlamentului României, la o întâlnire de lucru organizată la iniţiativa domnului deputat Angel Tâlvăr, preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din cadrul Camerei Deputaţilor. În cadrul întâlnirii, au fost abordate o serie de teme privind dimensiunea actuală si implicatiile la nivel social ale traficului şi consumului ilicit de droguri, în special impactul fenomenului noilor substanţe cu efecte psihoactive asupra populaţiei de vârstă şcolară din România, context în care au fost prezentate succint cele mai relevante concluzii ale studiului ESPAD realizat de ANA în anul 2011.De asemenea, au fost trecute în revistă cele mai semnificative dificultati de nivel structural sau în ce priveşte administrarea resurselor aflate la dispoziţie, pe care instituţiile guvernamentale cu atribuţii în domeniul luptei antidrog le întâmpină în realizarea obiectivelor definite în documentele programatice de politici publice antidrog naţionale.La iniţiativa domnului deputat Angel Tâlvăr, au fost explorate eventualele direcţii de acţiune sau zone de intervenţie specifice care ar putea fi sprijinite de parlamentarii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, fiind evaluată chiar varianta constituirii unei subcomisii parlamentare specializate – “Parlamentari împotriva drogurilor” – similară celei înfiinţate anterior pentru sprijinirea luptei împotriva traficului de persoane.Printre obiectivele ulterioare ale acestei prime întâlniri se numără şi elaborarea unui plan care să stabilească şi să cuantifice concret măsurile care trebuie întrprinse în cadrul acestui parteneriat pentru limitarea efectelor flagelului drogurilor, în special în rândul tinerilor şi elevilor din şcolile din România.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content