Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Anexa 2 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

BULETIN INFORMATIV

    NOTĂ:    Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză.

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

https://www.mai.gov.ro/despre-noi/atributiile-ministerului-afacerilor-interne/

b)  structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03/organigrama-2022.pdf

https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/

https://www.mai.gov.ro/contact-center/

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

https://www.mai.gov.ro/category/conducere/

https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/aplicarea-legii-544-2001/

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

https://www.mai.gov.ro/contact-center/
e) audiențe https://www.mai.gov.ro/contact-center/audiente-contact/
f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/buget/

g) programele si strategiile proprii;

https://www.mai.gov.ro/programe-si-strategii/

h) lista cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/09/Lista-documente-interes-public-MAI-actualizata.pdf

i) lista cuprinzand documentele produse si/sau gestionate

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/09/Lista-documente-emise-MAI-actualizata.pdf

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/aplicarea-legii-544-2001/

Sari la conținut