Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Anexa 2 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

BULETIN INFORMATIV

    NOTĂ:    Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză.

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

https://www.mai.gov.ro/despre-noi/atributiile-ministerului-afacerilor-interne/

b)  structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03/organigrama-2022.pdf

https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/

https://www.mai.gov.ro/contact-center/

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

https://www.mai.gov.ro/category/conducere/

https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/aplicarea-legii-544-2001/

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

https://www.mai.gov.ro/contact-center/
e) audiențe https://www.mai.gov.ro/contact-center/audiente-contact/
f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/buget/

g) programele si strategiile proprii;

https://www.mai.gov.ro/programe-si-strategii/

h) lista cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/09/Lista-documente-interes-public-MAI-actualizata.pdf

i) lista cuprinzand documentele produse si/sau gestionate

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/09/Lista-documente-emise-MAI-actualizata.pdf

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/aplicarea-legii-544-2001/

ULTIMA
ORĂ

Acțiuni ale polițiștilor pentru creşterea gradului de siguranţă feroviară. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 26.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

664 de șoferi au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol. Detalii aici

Sari la conținut