Legislație

Atribuţiile generale ale M.A.I. în domeniul afacerilor interne

 •  Stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private.
 •  Organizează şi desfaşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale.
 •  Organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi organizează paza obiectivelor de importanţă deosebită date în competenţă potrivit legii.
 • Asigură, potrivit competenţelor, desfăşurarea activităţii pentru efectuarea cercetărilor în legatură cu savârşirea unor fapte prevazute de legea penală.
 • Organizează activitatea de protecţie a martorilor.
 •  Solicită de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinaţie, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului.
 •  Asigură respectarea regimului frontierei de stat a României.
 •  Constituie şi utilizează Registrul Naţional al Armelor şi Cazierul judiciar.
 •  Constituie şi utilizează Sistemul Naţional de Evidenţă a Străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României.
 • Asigură constituirea, evidenţa, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea documentelor din Fondul Arhivistic Naţional.
 •  Organizează şi execută asigurarea medicală şi psihologică a misiunilor specifice.
 •  Conduce activitatea de informaţii şi protecţie internă.
 •  Îndrumă şi controlează activitatea prefectului pentru îndeplinirea Programului de guvernare.
 •  Asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă civilă.
 • Constituie şi utilizează Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor.
Sari la conținut