Programe și strategii

Priorităţi şi obiective strategice

 

 

 

De mai bine de un secol şi jumătate, Ministerul Afacerilor Interne este principalul garant al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărător al ordinii publice şi al proprietăţii publice şi private.

Ca una dintre cele mai importante instituţii guvernamentale care contribuie la apărarea statului de drept, Ministerul Afacerilor Interne are atribuţii atât în domeniul luptei antiinfracţionale, al ordinii, siguranţei şi securităţii naţionale, cât şi în asigurarea de servicii publice pentru cetăţenii români, la standarde europene.

Astfel, Ministerul Afacerilor Interne elaborează obiectivele activităţii din domeniul afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din documentele strategice naţionale, precum şi din cele internaţionale la care România este parte, implementând măsurile necesare pentru atingerea lor.

În domeniul ordinii şi siguranţei publice, Ministerul Afacerilor Interne urmăreşte atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în domeniul Justiţie şi Afaceri Interne, precum şi îndeplinirea activităţilor subordonate principiilor şi direcţiilor de acţiune ale politicii statului român, circumscrise priorităţilor şi obiectivelor strategice stabilite prin Programul de Guvernare.

Programul de Guvernare 2020-2024

Politicile Uniunii Europene In Domeniul Securităţii Interne

Documente Strategice ale Ministerului Afacerilor Interne

Strategia națională împotriva traficului de persoane  2018-2022- (aprobată prin HG nr. 861/2018)

Strategia națională privind imigrația 2021– 2024 – (aprobată prin HG nr. 884/2021)

Strategia națională în domeniul drogurilor și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022- 2026 – (aprobată prin HG nr. 344/2022)

Strategia Arhivelor Naționale 2015-2021

descarcă fișier PDF

Strategia de consolidare şi dezvoltare a IGSU   2016– 2025(aprobată prin HG nr. 951/2016)

Strategia națională de prevenire a situațiilor de urgentă
descarcă fișier PDF

Strategia Națională Management Integrat al Frontierei de Stat 2018-2020
Strategia Nationala Management Integrat al Frontierei de Stat 2018-2020

Strategia Națională privind Imigrația 2015-2018
descarcă fișier PDF

Strategia Nationala privind Protectia Infrastructurilor Critice
descarcă fișier PDF

Planul Strategic Instituţional al Ministerului Afacerilor Interne 2014-2016 aprobat prin O.m.a.i. 159/2014
descarcă fișier PDF

Planul Strategic al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru perioada 2010-2013
descarcă fișier PDF

Strategia Naţionalã de Ordine Publică 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 779 din 23 septembrie 2015
descarcă fișier PDF

Activitatea pe linia antidrog

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a) din H.G. nr. 461 din 11.05.2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, Agenţia ,,elaborează, pe baza propunerii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei naţionale antidrog şi planul său de actiune şi le supune spre aprobare Guvernului.”

Strategia naţională antidrog 2013-2020 este implementată prin două planuri de acţiune aferente, primul Plan de acţiune care acoperă perioada 2013-2016 fiind promovat împreună cu strategia prin aceeaşi hotărâre de guvern.

Prin aprobare de către Guvernul României, Strategia naţională antidrog 2013-2020 este asumată ca document de politici publice în domeniu, conferind caracterul formal şi legitimitatea răspunsului la fenomenul drogurilor. Totodată, acest document a fost elaborat în contextul procesului consultativ lansat de Agenţia Naţională Antidrog în calitate de coordonator, evaluator şi monitor, la nivel naţional al răspunsului la fenomenul drogurilor.

Strategia Naţională Antidrog 2013-2020
descarcă fișier PDF

HG nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020
descarcă fișier PDF

Activitatea de prevenire a faptelor de corupţie

HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
descarcă fișier PDF

 

PLANUL sectorial de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 – 2015
descarcă fișier PDF

PLANUL de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, in perioada 2017-2020, a Strategiei Nationale Anticoruptie

Declarație aderare ministru
descarcă fișier PDF

OMAI 72/2017
descarcă fișier PDF

Sinteza Planului Strategic Instituțional 2021-2024 al MAI
descarcă fișier PDF

Sinteza Planului Strategic Instituțional 2022-2025 al MAI
descarcă fișier PDF


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Acțiuni ale polițiștilor pentru creşterea gradului de siguranţă feroviară. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 26.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

664 de șoferi au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol. Detalii aici

Sari la conținut