”Asigurarea conexiunii securizate la NUI-uri pentru autoritățile naționale competente din MAI conform Regulamentului EES 2017/2226”, cod proiect ROFSIB2022OS2A13P08

 

Începând cu data de 25.02.2022, DGCTI a fost beneficiarul proiectului ”Asigurarea conexiunii securizate la NUI-uri pentru autoritățile naționale competente din MAI conform Regulamentului EES 2017/2226”, cod proiect ROFSIB2022OS2A13P08, finanțat din Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020, componenta Frontiere și Vize.

Conform Deciziei de finanțare nerambursabilă nr. 76/FSIB/25.02.2022, perioada de implementare a proiectului a fost de 10 luni (până la 25 decembrie 2022), iar valoarea bugetului aprobat a fost de 260.500 de euro (1.288.511,15 lei), reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate pentru implementarea proiectului.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului a vizat: îmbunătățirea gestionării frontierelor externe prin contribuția la operaționalizarea Sistemului de intrare/ieșire (EES).

Obiectivul specific a constat în: conectarea autorităților naționale competente de la nivelul MAI la interfața uniformă a Sistemului de intrare/ieșire, în condițiile de securitate și disponibilitate impuse de Regulamentul (UE) 2017/2226 pentru operationalizarea EES.

Impactul preconizat: Conectarea autorităților naționale competente de la nivelul MAI (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Imigrări) la interfețele naționale uniforme NUI1 și NUI2 ale EES prin conexiuni asigurate de un al doilea operator de telecomunicații, ceea ce asigură un înalt grad de disponibilitate a legăturilor.

Justificarea necesității implementării proiectului

Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017, denumit în continuare Regulament, prevede instituirea Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre. Acest sistem va permite înregistrarea și stocarea datei, orei și locului de intrare și ieșire și a refuzului intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe la frontierele externe, precum și asigurarea accesului statelor membre la aceste informații.

În plan tehnic, îndeplinirea obiectivului specific al proiectului (conectarea autorităților naționale competente de la nivelul MAI la interfața uniformă a Sistemului de intrare/ieșire, în condițiile de securitate și disponibilitate impuse de Regulamentul (UE) 2017/2226 pentru operationalizarea EES) a presupus achiziționarea și implementarea unei soluții integrate de asigurare a conexiunii autorităților competente de la nivelul MAI la NUI-uri, soluție care a implicat operaționalizarea unei soluții de comunicații de date și a unei soluții de radiocomunicații.

ULTIMA
ORĂ

Percheziții ale Poliției Române și Ministerului Public, pentru combaterea criminalității. Detalii aici

Zilnic la datorie pentru protecția comunităților! Detalii aici

Direcția Generală Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne, 19 ani de activitate. Detalii aici

Percheziții la persoane cercetate pentru infracțiuni economico-financiare. Citește mai mult

Sari la conținut