“Sporirea performanței serviciilor oferite, precum și a gradului de reziliență în caz de dezastre a infrastructurii IT&C a IGI”, cod proiect ROFAMI2021OS2OS3P01

Beneficiarul proiectului: Inspectoratul General pentru Imigrări

Parteneri: Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, Partener 1 pentru implementare

     Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov – Partener 2 pentru implementare

Proiectul este cofinanțat din Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI)

Obiectiv general: Creșterea performanței structurilor  IGI și a calității serviciilor oferite, prin modernizarea și consolidarea sistemelor de comunicații ale IGI și asigurarea unui grad de reziliență îndestulător în caz de dezastre.

Proiectul are două direcții de acțiune, după urmează:

DA 1: Modernizarea infrastructurii TIC din sediile IGI, precum și cea care asigură servicii pentru IGI;

DA 2: Operaționalizarea unui centru de recuperare a datelor în caz de dezastru pentru serviciile TIC de la nivelul IGI.

Activități:

– Managementul proiectului (aferent activităților DA1 și DA2)

–  Realizarea achizițiilor publice aferente Direcției de acțiune 1

– Derulare contract pentru modernizarea cablărilor structurate la nivelul structurilor IGI

– Derulare contract pentru modernizarea echipamentelor radioreleu la nivelul IGI

– Derulare contract pentru modernizarea echipamentelor din RNV MAI pentru conectarea structurilor IGI

– Derulare contract pentru modernizarea SNV MAI pentru conectarea structurilor IGI

– Derularea contract pentru consolidarea echipamentelor de videoconferință care asigură legătura între IGI și organele judiciare

– Derulare contract pentru modernizarea echipamentelor RCVD MAI, pentru conectarea structurilor IGI

– Analiza și evaluarea rezultatelor obținute (financiar și tehnic) aferente DA 1

– Proiectare și realizare infrastructură fizică DRC-IGI (aferent DA2)

– Derulare contract furnizare infrastructură software/hardware DRC-IGI

– Analiza și evaluarea rezultatelor obținute (financiar și tehnic) aferente DA 2

În cadrul proiectului, DGCTI și-a asumat responsabilitatea îndeplinirii obiectivului specific al proiectului cu privire la modernizarea infrastructurii TIC care asigură servicii pentru IGI.  Acest obiectiv a implicat derularea a cinci proceduri de achiziție publică, pentru modernizarea și consolidarea următoarelor sisteme de comunicații, care deservesc unitățile IGI:

  1. Soluții radioreleu de bandă largă care conectează sediile IGI;
  2. Rețeaua Națională de Voce a MAI (RNV) – la nivelul sediilor IGI;
  3. Sistemul Național de Videoconferință al MAI (SNV) – la nivel național;
  4. Sistemul de videoconferință care asigură legătura între centrele IGI și organele judiciare – la nivelul sediilor IGI;
  5. Rețeaua de Comunicații Integrate Voce-Date a MAI (RCVD) – la nivelul sediilor IGI.

Rezultatele așteptate la finalizarea celor 5 contracte sunt:

– implementarea tehnologiilor actuale în sistemele de  comunicații care deservesc unitățile IGI, aspect care asigură capabilitățile de comunicații la nivelul cerințelor actuale;

– asigurarea redundanței hardware în sistemele de comunicații care deservesc unitățile IGI, fapt care contribuie la creșterea gradului de disponibilitate a serviciilor de comunicații;

– modernizarea echipamentelor de comunicații care deservesc unitățile IGI, prin înlocuirea actualelor echipamentele uzate fizic și moral (End-Of-Sale, End-Of-Life/End-Of-Support), fapt ce permite asigurarea suportului tehnic/mentenanței pentru echipamentele furnizate, pe durata normală de utilizare a acestora.

Buget total:  25.842.358,00  lei

Cheltuieli neeligibile: 2,988,285.37

Contribuție financiară UE: 17.140.554,47 lei

Contribuția beneficiarului: 5.713.518,16 lei

Perioada de implementare: 26.11.2021 – 26.09.2023


Alte articole:
Sari la conținut