Utile

ALEGERI LOCALE 2020

STAREA DE ALERTĂ

Hotărâre CNSU nr. 46 din 23.09.2020 privind suspendarea activităților didactice în unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale 2020

Ordin privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral

HG privind prelungirea stării de alertă începând cu data de 15 septembrie 2020 și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 6682020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr 668 din 2020

Anexa Lista tarilor zonelor cu risc epidemiologic ridicat conform Hotărârii din 24 august 2020 a CNSU

HOTĂRÂRE nr. 43 din 27.08.2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

Hotarare CNSU nr. 42 din 17.08.2020 privind unele măsuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020

Hotărâre CNSU nr. 40 din 13.08.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă

Anexa la HCNSU 40

Hotarare CNSU nr. 39 din 10.08.2020 privind unele măsuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ordinul șefului DSU nr. 4659303 din 09.08.2020 privind instituirea carantinei zonale în satul Greci, comuna Schitu, județul Olt

Hotărârea CNSU nr. 38 din 01.08.2020 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități specifice precum jocuri de noroc sau terase, baruri, cluburi și alte asemenea de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București

Ordinul șefului DSU nr. 4659267 din 01.08.2020 privind încetarea carantinei zonale instituite la nivelul satului Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu

Ordinul șefului DSU nr. 4659266 din 01.08.2020 privind instituirea carantinei zonale în comuna Dârmănești, județul Argeș

Ordinul Șefului DSU nr. 4659265 din 01.08.2020 privind instituirea carantinei zonale în comuna Bălilești, județul Argeș 

Ordinul șefului DSU nr. 4659264 din 01.08.2020 privind instituirea carantinei zonale în satele Gurahonț și Bonțești din comuna Gurahonț, județul Arad

Ordinul șefului DSU nr. 4659263 din 01.08.2020 privind instituirea carantinei zonale în satele Seleuș și Moroda din comuna Seleuș, județul Arad

HG pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂRE nr. 37 din 28.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare

Ordinul Șefului DSU nr. 4659206 din 26.07.2020 privind instituirea carantinei zonale în orașul Făget și satele Bichigi, Temerești și Colonia Mică din județul Timiș 

Ordinul Șefului DSU nr. 4659202 din 22.07.2020 privind instituirea carantinei zonale în localitatea Gornet, comuna Gornet, județul Prahova

Ordinul șefului DSU nr. 4659201 din 22.07.2020 privind instituirea carantinei zonale în localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu

Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind onstituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

HOTĂRÂRE nr. 33 din 02.07.2020 privind stabilirea criteriilor de exceptare de la măsurile de izolare/carantină aplicabile persoanelor care sosesc din țările membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European precum și aprobarea listei țărilor terțe pentru care se aplică exceptarea 

HOTĂRÂRE nr. 32 din 29.06.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate după data de 01.07.2020 precum și instituirea excepției de la măsura carantinării / izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European

16.06.2020 – H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alertă pe teritoiul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea CNSU nr. 29 din 13.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual

HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020 – relaxarea măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 

Ordinul al ministrului afacerilor interne și ministrului transporturilor infrastructurii și comunicațiilor privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Ordin al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

Ordin al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne privind aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

18.05.2020 – H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

OUG pentru reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020

Hotărârea CNSU nr.24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național

Anexa la Hotărârea CNSU nr.24 din 14.05.2020 – măsuri de prevenire și control a infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă

MODEL Declarație proprie răspundere – stare de alertă

STAREA DE URGENȚĂ

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI SARS-CoV-2, PROPUSE PENTRU A INTRA ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND CU STAREA DE ALERTĂ, DIN DATA DE 15 MAI 2020

DECRET privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

DECRET privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

HOTĂRÂRE privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 12 din 13.05.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 11 din 11.05.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 10 din 27.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 6 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 18 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

 

Model NOU Declarație pe proprie răspundere

*Menționăm că modelul precedent al declarației pe proprie  răspundere poate fi folosit în continuare

MODEL Adeverinta angajator


Întrebări și răspunsuri – partea I

Întrebări și răspunsuri – partea a II-a


MILITARY ORDINANCE no. 11 of 11 May 2020 on measures to prevent the spread of COVID-19

MILITARY ORDINANCE no. 10 of 27 April 2020 on measures to prevent the spread of COVID-19

MILITARY ORDINANCE no. 9 of 16 April 2020 on measures to prevent the spread of COVID-19

MILITARY ORDINANCE no. 8 of 09 April 2020 on measures to prevent the spread of COVID-19

MILITARY ORDINANCE no. 7 of 04 April 2020 on measures to prevent the spread of COVID-19

MILITARY ORDINANCE no. 6 of 30 March 2020 on measures to prevent the spread of COVID-19

MILITARY ORDINANCE no. 5 of 30 March 2020 on measures to prevent the spread of COVID-19

MILITARY ORDINANCE no. 4 of 29 March 2020 on measures to prevent the spread of COVID-19 

MILITARY ORDINANCE no. 3 of  24 March 2020 on measures to prevent the spread of COVID-19

MILITARY ORDINANCE no. 2 of  21 March 2020 on measures to prevent the spread of COVID-19
MILITARY ORDINANCE no. 1 of March 18, 2020 On some first emergency measures on the people gatherings and cross-border movement of goods

Personal Statement Form

Certificate issued by the Employer


ORDRE MILITAIRE no. 11 du 11 mai 2020 les mesures de prévention de la propagation du COVID-19

ORDRE MILITAIRE no. 10 du 27 avril 2020 les mesures de prévention de la propagation du COVID-19

ORDRE MILITAIRE no. 9 du 16 avril 2020 les mesures de prévention de la propagation du COVID-19

ORDRE MILITAIRE no. 8 du 09 avril 2020 les mesures de prévention de la propagation du COVID-19

ORDRE MILITAIRE no. 7 du 04 avril 2020 les mesures de prévention de la propagation du COVID-19

ORDRE MILITAIRE no. 6 du 30 mars 2020 les mesures de prévention de la propagation du COVID-19

ORDRE MILITAIRE no. 5 du 30 mars 2020 les mesures de prévention de la propagation du COVID-19

ORDRE MILITAIRE no. 4 du 29 mars 2020 les mesures de prévention de la propagation du COVID-19

ORDRE MILITAIRE no. 3 du 24 mars 2020 les mesures de prévention de la propagation du COVID-19

ORDRE MILITAIRE no. 2 du 21 mars 2020 les mesures de prévention de la propagation du COVID-19
ORDRE MILITAIRE no. 1 du 18 mars 2020 concernant certaines mesures de premiers secours visant les agglomérations de personnes et la circulation transfrontalière des marchandises

Formulaire de déclaration personnelle

MODÈLE de certification des employeurs

Ce trebuie să știți despre CORONAVIRUS

Platforma online COVID-19 Știri Oficiale (stirioficiale.ro)

fiipregatit.ro

cemafac.ro – ghid cu recomandări

LISTA  ZONE AFECTATE

Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind onstituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

Hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

Model declarație de completat la intrarea în țară 

OUG nr. 30 2020 masuri protecție socială coronavirus

OUG nr. 28 2020 modificare Codul penal

HG nr. 217 2020 norme Lg. nr. 19 2020 acordare zile libere părinți închidere școli

15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)

Necesarul de bunuri în stare de urgență, întocmit de MAI în conformitate cu prevederile art. 282 din OUG nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență; persoană de contact: Departamentul pentru Situații de Urgență – Direcția Generală Management Urgențe Medicale – Serviciul de Monitorizare și Coordonare – tel: 021/264.85.16; – e-mail: raportari@dsu.mai.gov.ro

 

 

 

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid‐19)

10 elemente comportamentale care trebuie urmate:
1‐ Spălați‐vă mâinile des;
2‐ Evitați contactul cu persoane care suferă de infecții respiratorii acute;
3‐ Nu vă atingeți ochii, nasul și gura dacă nu aveți mâinile igienizate;
4‐ Acoperiți‐vă gura și nasul când strănutați sau tușiți;
5‐ Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul;
6‐ Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
7‐ Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
8‐ Produsele sau pachetele primite/fabricate în China nu sunt periculoase;
9‐ Sunați la 112 dacă aveți febră sau tuse și v‐ați întors din China sau din zonele în carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
10.‐ Animalele de companie nu transmit coronavirus.

1. Spălați‐vă mâinile de multe ori spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde. Dacă nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%. Spălarea mâinilor elimina virusul.
2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute mențineți o distanță de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special dacă acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.
3. Nu vă atingeți ochii , nasul și gura dacă nu aveți mâinile igienizate virusul poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel trebuie să evitați atingerea acestora dacă nu v‐ați spălat bine mâinile. Virusul se poate lua și de pe suprafețe contaminate.
4. Acoperiți‐vă gura și nasul când strănutați sau tușiți. Când strănutați sau tușiți, apropiați gura de partea inferioară a cotului sau folosiți șervețele pe care trebuie să le aruncați imediat la coșul de gunoi. Dacă în momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile, puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.
5. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul. Momentan, nu există cercetări științifice care să evidențieze că folosirea medicamentelor antivirale poate preveni infectarea sau poate trata infecția cu noul coronavirus (Covid‐19). Antibioticele funcționează doar împotriva bacteriilor, nu împotriva virusului.
6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Dezinfectanții chimici ce conțin clor, înălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic și cloroform pot ucide noul coronavirus de pe suprafețe. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande.
7. Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea măștii de protecție doar în cazul în care prezentați simptome de tuse și strănut și suspectați că ați fost contaminat cu noul coronavirus sau în cazul în care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus.
UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ‐ ajută și limitează răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.
8. Produsele sau pachetele primite/fabricate în China nu sunt periculoase Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun niciunui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăiește mult timp pe suprafețe. Până în prezent, nu există nicio dovadă că obiectele produse în China pot fi contaminate cu noul coronavirus (Covid‐19).
9. Sunați la 112 dacă aveți febră sau tuse și v‐ați întors din China sau din zonele în carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
Perioada de incubație a noului coronavirus este cuprinsă între 1 și 14 zile. Dacă v‐ați întors dintr‐o călătorie din China sau din zonele aflate în carantină din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s‐au întors din aceste zone de mai puțin 14 zile și manifestați febră, tuse, dificultate respiratorie, dureri musculare
și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Pentru a proteja persoanele din jurul dumneavoastră, purtați mască de protecție, folosiți șervețele de unică folosință și spălați‐vă bine mâinile.
10.‐Animalele de companie nu transmit coronavirus
În acest moment nu există dovezi că animalele de companie pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie să vă spălați bine mâinile cu apă și săpun după ce ați intrat în contact cu animalele de companie.

Informații utile pentru cetățeni

Informații utile pentru angajații Ministerului Afacerilor Interne

Adopții animale de serviciu

 

Skip to content