Transparenţă instituţională

Principii ce derivă din jurisprudența CEDO

Sinteza principiilor ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public
Text integral ( descarcă fișier în format “pdf” )

 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT CAF

Declarație de angajament CAF – Centrul de Psihosociologie
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Declarație de angajament CAF – Direcția Medicală
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Declarație de angajament CAF – DSU și CCM
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Ordin privind stabilirea componenței Comisiei paritare constituită la nivelul Aparatului central al M.A.I. pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Raport privind oferta de comodat a Orange România S.A.
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

DISPOZIȚIA directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17210 din 23.01.2019 privind modificarea și completarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Precizari DGMRU pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 36 alin. (3) lit. b) și c) și ale art. 20 alin. (1) lit. b) din Anexa nr.3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Precizari DGMRU pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) din Anexa nr.3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Dispozitia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. 17028, pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Ordin privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al M.A.I. pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/1094/07.05.2018 privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/5822/26.04.2016 privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Comunicat privind inițiativele și proiectele din domeniul TIC existente la nivelul Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Precizari pentru aplicarea în mod unitar a unor prevederi din Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul art. 5 din actul normativ menționat
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Precizările DGMRU pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 4 lit. g) din Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 5 din actul normativ menționat
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Difuzare circulara pentru aplicarea în mod unitar a unor prevederi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Ordinului m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Precizarile Direcției Generale Management Resurse Umane privind circuitul documentației care stă la baza modificării raportului de serviciu al polițistului în/din aparatul central al MAI, în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Lista documentelor de interes public emise de către structurile din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Buletin informativ (lista de informatii de interes public comunicate din oficiu)
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Raport periodic de activitate al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. 140 din 02.09.2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. II/8778 din 12.08.2016 privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor specifice pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti în comisia paritară
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

DISPOZIŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Nr. II/1620/15.09.2015 PRIVIND UNELE PROCEDURI ȘI FORMULARE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE MANAGEMENT RESURSE UMANE ÎN UNITĂȚILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

DISPOZIŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Nr. II/1063/02.06.2016 pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri si formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

 

Lista cu farmaciile comunitare

Lista farmaciilor comunitare cu care există încheiate contracte de prestări servicii privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații din MAI, în vigoare începând cu 01.08.2018
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Farmaciile comunitare cu care sunt încheiate contracte de prestări servicii privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații din M.A.I.
Ploiesti    ( descarcă fișier în format “pdf” )
Bucuresti    ( descarcă fișier în format “pdf” )

 

Obiective de investiții

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2018-2019
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2017-2018
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2016-2017
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2015-2016
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

 

Contract colectiv de muncă

Contract colectiv de muncă la nivel de grup de unitati din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

ACORD COLECTIV privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

ACORD de prelungire a valabilității Acordului colectiv privind raporturile de serviciu alefuncționarilor publici cu statut special –polițiști din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

OMAI pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. II/2213/2017 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști.
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Ordinul M.A.I. numarul II/2213 din 24.03.2017 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști.
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. II/1826 din 02.03.2017 privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor specifice pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti în comisia paritară organizată la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Acord încheiat între organizațiile sindicale reprezentative la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

 

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul MAI

2018 – Text integral    ( descarcă fișier în format “pdf” )

Anunțuri

Publicat în data de – 09.08.2019 ora 1258

Decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor prescrise pe rețete compensate electronice și pe rețete tip M.A.I., pentru asigurații M.A.I. cu drept la gratuitate […] invitație participare farmacii    ( descarca fisier in format “pdf” )

calendar procedură selecție    ( descarca fisier in format “pdf” )

caiet de sarcini etapa II    ( descarca fisier in format “pdf” )

norme metodologice    ( descarca fisier in format “pdf” )

anexe norme    ( descarca fisier in format “pdf” )

proiect convenție    ( descarca fisier in format “pdf” ) ( descarca fisier in format “pdf” )

Anexe    ( descarca fisier in format “pdf” )

 

Publicat în data de – 04.06.2019 ora 1047

 

Skip to content