Transparenţă instituţională

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. 60 din 28.03.2024
pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 125 din 13.09.2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități  din Ministerul  Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special-polițiști.

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Dispoziţia directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12295 din 28.06.2023 privind modificarea art. 6 din Dispoziţia directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12524 din 21.06.2022 privind procedura de completare, în format electronic, a fișei de lichidare pentru personalul unor unități din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Plan privind egalitatea de gen in cadrul MAI

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Precizările directorului general al Direcției generale management resurse umane nr. 355575 din 19.06.2023.

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. II/249 din 22.02.2023
pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. II/1383 din 20.06.2022 privind stabilirea componenței Comisiei paritare contituită la nivelul Aparatului Central al Ministerului  Afacerilor Interne

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. 19 din 15.02.2023
pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 125/2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități
din Ministerul Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. 125 din 13.09.2022
privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități
din Ministerul Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12524 din 21.06.2022 privind procedura de completare, în format electronic, a fișei de lichidare pentru personalul unor unități din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Proiectul hotărârii Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2022, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru plata de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București – Ilfov a cheltuielilor și despăgubirilor stabilite în dosarul „Colectiv”.

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Nota de fundamentare ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr.II/1140/11.05.2022

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Dispozitia directorului general al Directiei Generale Management Resurse Umane nr II/11683 din 04.03.2021 privind Modificarea Dispozitiei directorului general al Directiei Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 privind unele procedure si formulare utilizate in activitatea de management resurse umane in unitatile Ministerului Afacerilor Interne

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Răspunsul MAI la recomandările formulate de instituția Avocatul Poporului în urma vizitei efectuate la CRPCSA București

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Raport privind vizita efectuată la Centrul  de Reținere și Arestare Preventivă  din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Călărași, la data de 17 octombrie 2018

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )
Răspuns MAI 1 ( descarcă fișier în format „pdf” )
Răspuns MAI 2 ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Principii ce derivă din jurisprudența CEDO

Sinteza principiilor ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public
Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Bunuri materiale destinate transmiterii fără plată

Anunț transfer fără plată la alte instituții publice sau unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România a unor bunuri materiale (autoturisme)

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Lista bunuri D.A.L.I. – S.R.C. care nu au fost valorificate prin licitatie publica deschisa cu strigare si care se supun transmiterii fara plata catre alte institutii publice

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Anunț transfer fără plată la alte instituții publice sau unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România a unor bunuri materiale (autoturisme)

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Anunț transfer fără plată la alte instituții publice sau unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România a unor bunuri materiale (autoturisme)

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Anunț transfer fără plată la alte instituții publice sau unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România a unor bunuri materiale (autoturisme)
Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Anunț transfer fără plată Academia de Poliție
Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Anunț transfer fără plată Academia de Poliție
Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Tabel bunuri Academia de Poliție
Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Anunț transmitere fără plată auto 2021
Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Listă cu bunuri scoase din functiune sau disponibilizare, care se supun transmiterii fara plata, catre alte institutii publice
Text integral
( descarcă fișier în format „pdf” )

Listă anunț transmitere fară plată piese auto 2020
Text integral
( descarcă fișier în format „pdf” )
Anunț transmitere fără plată auto 2020

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )
Listă anunț transmitere fară plată MF 2020
Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Anunt de participare
Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Lista obiecte de inventar
Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

OFERTE DE SPONSORIZARE

Extras raport privind oferta de sponsorizare „Fundatia Pentru SMURD”

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Raport privind oferta de sponsorizare – Centrul de Psihosociologie  al MAI
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT CAF

Declarație de angajament CAF – Centrul de Psihosociologie
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Declarație de angajament CAF – Direcția Medicală
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Declarație de angajament CAF – DSU și CCM
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ordin privind stabilirea componenței Comisiei paritare constituită la nivelul Aparatului central al M.A.I. pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Extras raport comodat STS – router
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Raport privind oferta de comodat a Orange România S.A.
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Act adițional la contractul de comodat
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

DISPOZIȚIA directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17210 din 23.01.2019 privind modificarea și completarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Precizari DGMRU pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 36 alin. (3) lit. b) și c) și ale art. 20 alin. (1) lit. b) din Anexa nr.3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Precizari DGMRU pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) din Anexa nr.3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Dispozitia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. 17028, pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ordin pentru modificarea Ordinului nr. II/1007/25.04.2019 privind stabilirea componenței Comisiei paritare constituită la nivelul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru funcționarii publici

Text integral (descarcă fișier în format „pdf”)

Ordin privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al M.A.I. pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/1094/07.05.2018 privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/5822/26.04.2016 privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Comunicat privind inițiativele și proiectele din domeniul TIC existente la nivelul Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Precizari pentru aplicarea în mod unitar a unor prevederi din Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul art. 5 din actul normativ menționat
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Precizările DGMRU pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 4 lit. g) din Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 5 din actul normativ menționat
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Difuzare circulara pentru aplicarea în mod unitar a unor prevederi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Ordinului m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Precizarile Direcției Generale Management Resurse Umane privind circuitul documentației care stă la baza modificării raportului de serviciu al polițistului în/din aparatul central al MAI, în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Lista documentelor de interes public emise de către structurile din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. 140 din 02.09.2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. II/8778 din 12.08.2016 privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor specifice pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti în comisia paritară
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

DISPOZIŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Nr. II/1620/15.09.2015 PRIVIND UNELE PROCEDURI ȘI FORMULARE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE MANAGEMENT RESURSE UMANE ÎN UNITĂȚILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

DISPOZIŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Nr. II/1063/02.06.2016 pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri si formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Lista cu farmaciile comunitare

Lista farmaciilor comunitare cu care există încheiate contracte de prestări servicii privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații din MAI, în vigoare începând cu 01.08.2018
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Farmaciile comunitare cu care sunt încheiate contracte de prestări servicii privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații din M.A.I.
Ploiesti    ( descarcă fișier în format „pdf” )
Bucuresti    ( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Obiective de investiții

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2022-2023

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2022-2023

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2022-2023

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2022-2023

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2022-2023

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2022-2023

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2022-2023

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2022-2023

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2021-2022

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2021-2022

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2021-2022

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2021-2022

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2021-2022

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2021-2022

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2021-2022

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2021-2022

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2020-2021

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situația cheltuielilor de capital pentru perioada 2020-2021

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2021-2022

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2020-2021

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2020-2021

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2019-2020

Text integral  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2018-2019
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2017-2018
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2016-2017
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2015-2016
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Contract colectiv de muncă la nivel de grup de unități din Ministerul Afacerilor Interne.

Text integral ( descarcă fișier în format „pdf” )

Contract colectiv de muncă

OMAI  nr. II/1383/20.06.2022  privind stabilirea componenței Comisiei paritare constituită la nivelul Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști.
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

ACORD COLECTIV privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Contract colectiv de muncă la nivel de grup de unitati din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

ACORD COLECTIV privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

ACORD de prelungire a valabilității Acordului colectiv privind raporturile de serviciu alefuncționarilor publici cu statut special –polițiști din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

OMAI pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. II/2213/2017 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști.
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ordinul M.A.I. numarul II/2213 din 24.03.2017 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști.
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. II/1826 din 02.03.2017 privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor specifice pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti în comisia paritară organizată la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Acord încheiat între organizațiile sindicale reprezentative la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul MAI

2021- Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )   Detalii suplimentare ( descarcă fișier în format „pdf” )

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul MAI

2020- Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )   Detalii suplimentare ( descarcă fișier în format „pdf” )

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul MAI

2019 – Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul MAI

2018 – Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Anunțuri

Publicat în data de – 10.06.2021 ora 1805

Procedura de Selectie a Farmaciilor Comunitare aflate in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate

ANEXA 1 la Conventie Farmacii 2021 ( descarcă fișier în format „pdf” )

ANEXA 2 la Convenție Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

ANEXA 3 Convenție Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

ANEXA 4 la Conventie Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

ANEXA 5 la Conventie Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

Anexe Caiet Sarcini Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

CAIET DE SARCINI Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

CALENDAR Selectie Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

INVITATIE Participare Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

NORME Metodologice Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

Proiect Convenție Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

Răspuns Clarificări Farmacii 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

Proces verbal al ședinței de deschidere selecție IUNIE 2021( descarcă fișier în format „pdf” )

Raportul selectiei de oferte 2021 ( descarcă fișier în format „pdf” )

Anexele nr.1-14 la Raportul selecției de oferte 2021 – clasamentul final al ofertelor depuse( descarcă fișier în format „pdf” )

 

Publicat în data de – 28.05.2020 ora 2359

PROCEDURA DE SELECȚIE A FARMACIILOR COMUNITARE AFLATE ÎN RELAȚIE CONTRACTUALĂ CU CASA OPSNAJ […]

Caiet de sarcini    (descarcă fișier în format „pdf”)

Norme metodologice 2020     (descarcă fișier în format „pdf”)

Anexe metodologice 2020 (descarcă fișier în format „pdf”)

Proiect convenție 2020(descarcă fișier în format „pdf”)

Invitație de participare 2020(descarcă fișier în format „pdf”)

Calendar selecție farmacii 2020(descarcă fișier în format „pdf”)

ANEXE 1-2 CLASAMENT FINAL ETAPA 2, publicat in data de 10.07.2020, ora 15:09

PV CMDTA sedinta deschidere selectie_10.07.20, publicat in data de 10.07.2020, ora 15:09

RAPORTUL SELECTIEI DE OFERTE ETAPA 2, publicat in data de 10.07.2020, ora 15:09

ANEXA 3 LISTA OPERATORI ECONOMICI iulie 2020, publicat in data de 10.07.2020, ora 15:09

Erata nr. 1 din 10.07.2020 privind decalarea calendarului selecție farmacii din Caietul de sarcini nr.1191055/02.07.2020, publicat in data de 10.07.2020, ora 12:03 (descarcă fișier în format „pdf”2

Anexe 1-5 și formulare, publicat in data de 04.06.2020, ora 15:22 (descarcă fișier în format „pdf”)

Proces Verbal al ședinței de deschidere, publicat in data de 16.06.2020, ora 15:42 (descarcă fișier în format „pdf”)

Erată-eroare materială denumire operator economic, publicat in data de 18.06.2020, ora 14:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

Invitație reofertare S.C AKTIS S.R.L SUCEAVA, publicat in data de 18.06.2020, ora 14:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

Invitație reofertare S.C PHARMAPLUS S.R.L SUCEAVA, publicat in data de 18.06.2020, ora 14:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

Invitație reofertare S.C GEONET SRL BACĂU, publicat in data de 18.06.2020, ora 14:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

Invitație reofertare S.C ROPHARMA S.A BACĂU, publicat in data de 18.06.2020, ora 14:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

Invitație reofertare S.C ROPHARMA S.A BRAȘOV, publicat in data de 18.06.2020, ora 14:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

Invitație reofertare S.C S.I.E.P.C.O.F.A.R S.A BRAȘOV, publicat in data de 18.06.2020, ora 14:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

Erata nr. 2 Privind decalarea calendarului selecție farmacii, publicat in data de 19.06.2020, ora 09:55 (descarcă fișier în format „pdf”)

Raportul selectiei de oferte nr. 1190626/ 19.06.2020, publicat in data de 19.06.2020, ora 18:00 (descarcă fișier în format „pdf”)

Anexele nr.1-14 la Raportul de selectie- clasamentul final al ofertelor depuse, publicat in data de 19.06.2020, ora 18:00 Anexa 6Anexa 5.1Anexa 4.2Anexa 4.1Anexa 3Anexa 2.2Anexa 2.1Anexa 1.2Anexa 1.1Anexa 13Anexa 12.3Anexa 11.2Anexa 10.1Anexa 84Anexa 15Anexa 14.2Anexa 14.1Anexa 12.2Anexa 12.1Anexa 11.4Anexa 11.3Anexa 11.1Anexa 10.3Anexa 10.2Anexa 9Anexa 8.3Anexa 8.2Anexa 8.1Anexa 7

Anexa nr.15 la Raportul de selectie- centralizator lista operatori economici cu care se va incheia conventie, publicat in data de 19.06.2020, ora 18:00 (descarcă fișier în format „pdf”)

NORMELE METODOLOGICE 2020, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

ANEXE NORME METODOLOGICE 2020, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

CAIET DE SARCINI 2020, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

ANEXE CAIET SARCINI 2020-1, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

ANEXE CAIET SARCINI 2020-2, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

ANEXE CAIET SARCINI 2020-3, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

ANEXE CAIET SARCINI 2020-4, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

ANEXE CAIET SARCINI 2020-5, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

PROIECT CONVENTIE 2020, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

INVITATIE DE PARTICIPARE 2020, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

CALENDAR SELECTIE FARMACII 2020, publicat in data de 02.07.2020, ora 13:35 (descarcă fișier în format „pdf”)

 

Publicat în data de – 09.08.2019 ora 1258

Decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor prescrise pe rețete compensate electronice și pe rețete tip M.A.I., pentru asigurații M.A.I. cu drept la gratuitate […]

invitație participare farmacii    (descarcă fișier în format „pdf”)

calendar procedură selecție    (descarcă fișier în format „pdf”)

caiet de sarcini etapa II    (descarcă fișier în format „pdf”)

norme metodologice    (descarcă fișier în format „pdf”)

anexe norme    (descarcă fișier în format „doc”)

proiect convenție    (descarcă fișier în format „pdf”) (descarcă fișier în format „pdf”)

Anexe    (descarcă fișier în format „pdf”)

 

Publicat în data de – 26.07.2021 ora 1725

Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar (C.N.D.I.U., organ consultativ al Guvernului), fără personalitate juridică, a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 420/2006 privind înființarea și organizarea Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar1, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce revin României în baza tratatelor internaționale din domeniul dreptului umanitar. […]

Prezentare CNDIU    (descarcă fișier în format „pdf”)

Raport DIU-RO    (descarcă fișier în format „pdf”)

Raport DIU-EN     (descarcă fișier în format „pdf”)

 

ULTIMA
ORĂ

28.439 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

151 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni, detalii aici

521 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic, vezi știrea aici

Peste 28.400 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore, detalii aici

Bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore. Citiți aici

Activități de prevenire desfășurate la Festivalul CF MOTO DAYS ADVENTURE FEST de la Mioveni. Vezi aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Vezi aici

Sari la conținut