Aplicarea Legii 544/2001

LEGEA 544 – Solicitări

Pentru a solicita Ministerului Afacerilor Interne informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Direcţiei Informare şi Relaţii Publice – Compartimentul Informare Publică.

Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii 544/2001

Comisar şef de poliţie Ileana Lupu

Coordonate de contact

 

E-mail solicitări: comunicare@mai.gov.ro

Program de funcţionare: luni – vineri 0800 – 1600

Formular-tip cerere de informaţii de interes public ( descarcă fişier în format „pdf” )

 

Buletin informativ (lista de informatii de interes public comunicate din oficiu)
Text integral 
  ( descarcă fișier în format „pdf” )

Modalităţi de contestare

 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

Model reclamație administrativă ( descarcă fişier în format „pdf” )

Lista documentelor de interes public emise de către structurile din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2016
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2017
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020
(descarcă fișier în format „pdf”)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021
(descarcă fișier în format „pdf”)

 

Sari la conținut