“Sistem performant de management al resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”

Proiectul „Sistem performant de management al resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, cod SIPOCA 749/MySMIS2014 130133

 

Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de beneficiar, a derulat proiectul „Sistem performant de management al resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, cod SIPOCA 749/MySMIS2014 130133. Proiectul a fost implementat, în parteneriat, de Direcția Generală Management Resurse Umane și Direcţia Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane.

Valoarea totală a proiectului a fost de 17,208,373.13 lei, din care 14.452.256,49 lei reprezintă finanțare nerambursabilă a Uniunii Europene, prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, iar 2.756.116,64 lei reprezintă cofinanțare proprie de la bugetul de stat.

Perioada de implementare a proiectului: 29.08.2019-29.12.2023 link fotografie

Prin implementarea proiectului, Ministerul Afacerilor Interne a urmărit consolidarea capacității de a implementa un management unitar și coerent al resurselor umane în structurile sale centrale și teritoriale, dezvoltarea și introducerea de proceduri și instrumente moderne de elaborare și implementare a politicilor de resurse umane, adaptate specificului instituțional.

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea unui sistem unitar, coerent, predictibil și sustenabil de management al resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Activitățile principale realizate în cadrul proiectului sunt:

– Dezvoltarea cadrului metodologic și procedural privind managementul resurselor umane la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;

– Configurarea, implementarea și operaționalizarea sistemului informatic pentru evidența și gestiunea personalului, derularea proceselor și procedurilor de resurse umane;

– Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al structurilor subordonate prin activități de formare în domeniul resurselor umane.

Rezultate obținute în cadrul proiectului sunt următoarele:

 1. Analiză privind situația actuală și propuneri de îmbunătățire a managementului carierei în cadrul MAI link document 
 2. Material privind standardizarea documentelor de resurse umane, eficientizarea fluxurilor informaționale și a proceselor de evidență și gestiune a resurselor umane – perspectiva MRU link document 
 3. Recomandări privind cerințele operaționale/funcționale, de performanță și specificațiile tehnice necesare pentru implementarea sistemului informatic pentru evidența și gestiunea personalului, derularea proceselor și procedurilor de resurse umane în cadrul MAI link document 
 4. Material conținând bune practici în domeniul MRU identificate în alte state membre UE link document 
 5. Profilul competențelor de resurse umane necesare pentru îndeplinirea unei funcții de conducere în cadrul MAI și propunerile de integrare a acestuia în procedurile de resurse umane derulate la nivelul MAI (recrutare și selecție, dezvoltarea carierei, formarea profesională, evaluarea performanțelor etc.) link document 
 6. Ghidul competențelor de resurse umane pentru managerii din cadrul MAI link document 
 7. Instrumente de previziune a necesarului de personal și planificare a resurselor umane și ghid metodologic de aplicare a instrumentelor link document 
 8. Proceduri revizuite în domeniul evidenței și gestiunii de personal link document 
 9. Materiale de curs în domeniul resurselor umane:

9a. Materiale de curs pentru personalul de conducere din cadrul MAI – link document 

9b. Materiale de curs pentru specialiștii din cadrul DGMRU și din structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale și similare cu atribuții de coordonare, monitorizare și îndrumare a activității de resurse umane din structurile teritoriale – link document 

9c. Materiale de curs pentru personalul din compartimentele de resurse umane cu atribuții de gestiune a resurselor umane din structurile centrale și teritoriale ale MAI – link document 

De asemenea, în cadrul proiectului, au fost organizate activități de formare în domeniul resurselor umane, în cadrul cărora a fost instruit personal al MAI și al structurilor subordonate, după cum urmează:

 • 402 persoane cu funcție de conducere din cadrul MAI instruite (18 sesiuni de formare)
 • 156 de specialiști instruiți din cadrul DGMRU, al inspectoratelor generale și al structurilor similare cu atribuții de coordonare, monitorizare și îndrumare a activității de resurse umane din structurile teritoriale (7 sesiuni de formare)
 • 443 de persoane instruite din compartimentele de resurse umane cu atribuții de gestiune a resurselor umane din structurile centrale și teritoriale ale MAI (20 de sesiuni de formare)

Date de contact:

Direcția Generală Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne, strada Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1 – 3, telefon 021 264 8553, e-mail: dgmru@mai.gov.ro

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

 


Anunt web proiect SIPOCA 749

Comunicat de presa finalizare proiect

Anunt publicare in SEAP

 


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Peste 27.500 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

În cursul zilei de ieri au fost gestionate 4.749 de evenimente, detalii aici

30 persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI, în ultimele 24 de ore, citește aici

Peste 700 de șoferi au fost scoși din trafic, în ultimele 24 de ore, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, detalii aici

HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne a atins aproximativ 9 milioane de accesări, detalii aici

Întâlnirea Viceprim-ministrului Cătălin Predoiu cu Ambasadorul Belgiei și Șefi de Misiuni UE la București, detalii aici

Sari la conținut