Anunțuri carieră

Publicat în data de - 28.11.2022 - 12:50

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.11.2022 - 16:26

În conformitate cu prevederile art. 27^35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, C O N C U R S : Pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureș, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.11.2022 - 16:00

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează,C O N C U R S : Pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.11.2022 - 14:20

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.11.2022 - 13:35

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomița, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.11.2022 - 13:30

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.11.2022 - 13:10

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt sef IPJ Braila    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.11.2022 - 11:10

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.11.2022 - 14:05

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt sef IPJ OT    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 08.11.2022 - 10:33

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.11.2022 - 14:11

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călărași, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt concurs sef IPJ Calarasi    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 04.11.2022 - 16:15

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II (consilier juridic) la Serviciul Reglementări prevăzută la poziția 199 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2022

Rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 14:20

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul reparații auto în funcția de muncitor calificat IV (lăcătuș montator agregate energetice și de transport), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere de adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2022

Rezultat final proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 14:15

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Tipografia M.A.I. în funcția de muncitor calificat IV (legător manual), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere de adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022

Rezultat final proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 14:10

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul fabricație și mentenanță utilaje în funcția de muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2022

Rezultat final proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 13:46

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Baza de Depozitare - Întreținere Armament, Geniu Chimic Codlea în funcția de referent II, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunț promovare bun referent II CODLEA 2022 publicare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 13:44

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hrănire - Bufete și Asigurări Misiuni în funcția de muncitor calificat IV (bucătar), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunt promovarare mc IV (bucatar) 2022 publicare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2022

Tabel rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 13:39

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciului Hrănire - Biroul Hrănire Centre și Baze de Pregătire, Recuperare și Refacere a Capacității de Muncă - Clubul Excelsior București în funcția de muncitor calificat III (ospătar), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunt promovarare mc III ospătar 2022 publicare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022

Tabel rezultat proba finala PetreAurel 2022    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.11.2022


Publicat în data de - 18.10.2022 - 12:15

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Londra. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 18.10.2022 - 11:50

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a postului de atașat de afaceri interne în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă ONU – New York, Statele Unite ale Americii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.10.2022 - 15:45

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, sectorul 5, organizează,C O N C U R S :Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general la Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.10.2022 - 09:22

Direcția Generală Management Resurse Umane scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Resurse Umane Aparat Central și Unități Subordonate, prevăzută la poziția 19 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candid. la testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2022

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022


Publicat în data de - 04.10.2022 - 15:57

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în condițiile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 45^1 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare, examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat în funcția de referent debutant la Serviciul reparații - construcții, prevăzută la poziția 353 din statul de organizare al direcției, care îndeplinește cumulativ condițiile legale. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosar referent Mita 2022    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2022

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.11.2022

Tabel rezultat final examen poz. 353    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022


Publicat în data de - 04.10.2022 - 15:50

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în condițiile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 45^1 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare, examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat în funcția de referent debutant la Serviciul reparații armament și tehnică specifică, prevăzută la poziția 1244 din statul de organizare al direcției, care îndeplinește cumulativ condițiile legale. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.11.2022

Tabel rezultat final examen de promovare 2022    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022


Publicat în data de - 27.09.2022 - 17:10

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, sectorul 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general I la Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 27.09.2022 - 12:50

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a postului de atașat de afaceri interne în Regatul Spaniei, la Ambasada României la Madrid. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 22.09.2022 - 17:54

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Nota-raport nr. 1745091/05.07.2021 privind necesitatea încadrării din sursă externă a unor posturi specifice la nivelul Direcției Generale Urgențe Medicale; [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format docx)

Tabel nominal final dupa departajare toti cand    (descarcă fişier în format doc)

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS 32 33 34    (descarcă fişier în format doc)

ANUNT suspendare SUSPENDARE EMITERE ACTE ADM.    (descarcă fişier în format doc)


Publicat în data de - 19.09.2022 - 16:26

Agenția Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director adjunct, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 16.09.2022 - 18:07

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art. 478 alin.(2), art. 618 alin. (22) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 126^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel:- un post de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Suport Decizional;- un post de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale;- un post de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie examen promovare DGUM    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie examen promovare DSD    (descarcă fişier în format pdf)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE    (descarcă fişier în format pdf)

Lista rezultate selecție dosare DGUM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2022

Lista rezultate selecție dosare DSD    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2022

Rezultate interviu examen promovare DSD    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.10.2022

Rezultate interviu examen promovare DGUM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.10.2022

Rezultate interviu la examenul de promovare DSD    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.10.2022

Rezultate interviu la examenul de promovare DGUM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.10.2022


Publicat în data de - 16.09.2022 - 18:03

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art. 478 alin.(2), art. 618 alin. (22) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 126^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel:- două posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Generale Management Operațional-Unitatea de Politici Publice, Serviciul de Planificare Strategică și Bugetară. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografia    (descarcă fişier în format pdf)

Formular inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Lista rezultate selecție dosare DGMO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2022

Rezultate interviu examen promovare DGMO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.10.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.10.2022


Publicat în data de - 15.09.2022 - 10:30

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art. 478 alin.(2), art. 618 alin. (22) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 126^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel:- un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane.- un post de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane.” [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE    (descarcă fişier în format docx)

Lista rezultate selecție dosare DGMRU    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2022

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2022

Rezultate finale la examenul de promovare DGMRU    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2022


Publicat în data de - 11.09.2022 - 12:12

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou la Biroul Asigurare Geografică a Misiunilor prevăzută la poziția 159 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.09.2022 - 15:55

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Planificare Misiuni prevăzută la poziția 49 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.09.2022 - 14:10

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu I la Serviciul Cooperare Interinstituțională prevăzută la poziția 172 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificarea la examinarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

Tabel nominal rezultate SCI-DGMO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.09.2022

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2022


Publicat în data de - 29.08.2022 - 15:10

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prinrecrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare,funcţia de șefbirou la Biroul Planificare Operații și Exerciții prevăzută la poziția 65 din statul deorganizare al unităţii. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.08.2022 - 11:03

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.08.2022 - 09:30

In conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de politie ale M.A.I., ambele cu modificarile si completarile ulterioare; Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul in Piata Revolutiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti, organizeaza CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de director general al Directiei Generale Anticoruptie, prevazut la pozitia nr. 1 din statul de organizare al unitatii, prin recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor de politie, care indeplinesc conditiile legale de participare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format doc) - Update: 16.08.2022

Anunț rezultate evaluare psihologică concurs DGA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.08.2022

Tabel rezultate obtinute la interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.09.2022

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format doc) - Update: 02.09.2022


Publicat în data de - 03.08.2022 - 16:37

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare;Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 București, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de inspector general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul ofițerilor de poliție, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2022

Erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.08.2022

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.08.2022

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.08.2022


Publicat în data de - 14.07.2022 - 11:50

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare;Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 București, organizeazăCONCURSpentru ocuparea postului de conducere vacant de director general la Direcția Generală de Pașapoarte, prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul ofițerilor de poliție, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.07.2022

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.08.2022


Publicat în data de - 11.07.2022 - 15:10

Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea a 9 (nouă) posturi de execuție vacante de ofiţer de poliţie (psiholog), la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute la poziţiile 3, 4, 8, 13, 17, 18, 22, 28 și 29 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

LISTĂ candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare concurs    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT desfășurare concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate 26.02.2022, 20:28    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultatul analizei contestatiilor    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel nominal - note candidați după contestații    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candidati la proba de departajare - interviu    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel nominal - note candidați după interviu departajare    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică, după contestații    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT comunicare OFERTE candidați    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candidati la testare psihologica CENTRUL PSIHO - DE PUBLICAT    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT comunicare OFERTE candidați    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare candidati la testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel nominal rezultate finale dupa interviul de departajare - DE PUBLICAT    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candidati la testare psihologica CENTRUL PSIHO    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNȚ - intocmire fisa medicala    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate evaluare medicala    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt ofertare candidati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.07.2022

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.07.2022

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2022

ANUNȚ - intocmire fisa medicala    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2022

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea medicală    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.08.2022

Comunicare rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.09.2022

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2022

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.09.2022

ANUNT comunicare OFERTE candidați    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.09.2022

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.09.2022

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.09.2022


Publicat în data de - 11.07.2022 - 13:01

Direcția Suport Decizional scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., Ordinului m.a.i. nr. 107/2017 privind asistența juridică în Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile și structurile din subordinea acestuia, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II (consilier juridic) la Serviciul Reglementări și Avizări, prevăzută la poziția 46 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare la evaluarea psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2022

TABEL cu rezultatul obtinut    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.08.2022

TABEL rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.08.2022


Publicat în data de - 07.07.2022 - 09:53

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi vacante corespunzătoare unor funcţii publice de execuție la Departamentul pentru Situații de Urgență, în cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, astfel:a) consilier superior, Serviciul Planificare Operațională Integrată, Biroul Operații integrate și capabilități protecție civilă;b) consilier superior, Serviciul Planificare Operațională Integrată, Compartimentul SALVAMONT, SALVASPEO și căutare canină;c) consilier superior, Biroul Analiză și dezvoltare strategică în domeniul protecției civile;d) consilier asistent, Serviciul Coordonare și Implementare Cerințe de Reziliență, Compartimentul reziliență autorități și implementare cerințe. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr.1 Bibliografie și tematică 4 funcții publice DGPC    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr.2 Atribuții 4 funcții publice DGPC    (descarcă fişier în format pdf)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE concurs    (descarcă fişier în format pdf)

lista rezultatelor selectiei dosarelor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.07.2022

Lista rezultate contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.08.2022

Rezultate proba scrisă concurs DGPC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.08.2022

Adresă publicare rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

Rezultate interviu DGPC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

Rezultate finale DGPC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.08.2022


Publicat în data de - 04.07.2022 - 11:02

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează, C O N C U R S : Pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursăinternă. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 04.07.2022 - 11:00

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează,concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 30.06.2022 - 17:43

Direcţia Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Eforie, nr. 3, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - ofițer specialist principal I1, la Biroul Instalații din cadrul Direcţiei Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice, prevăzut la poziția 33/a din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS DPCC poz. 33a    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.09.2022

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.09.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 17:40

Direcţia Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Eforie, nr. 3, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - ofițer specialist principal I1, la Biroul Construcții din cadrul Direcţiei Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice, prevăzut la poziția 17/c din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt locatie concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.08.2022

Rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.08.2022

Tabel nominal rezultate finale dupa contestatii DPCC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.08.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 17:37

Direcţia Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Eforie, nr. 3, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - ofițer specialist principal I1, la Biroul Construcții din cadrul Direcţiei Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice, prevăzut la poziția 17/b din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.08.2022

Anunt locatie concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.08.2022

Tabel nominal rezultate test scris DPCC poz. 17b    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.08.2022

rezultat analiza contestatie DPCC 17b    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.08.2022

Tabel nominal rezultate finale dupa contestatii DPCC poz. 17b    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.08.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 17:35

Direcția Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-Raport nr. 577024 din 02.06.2022 privind aprobarea încadrării unor posturi vacante de execuție din cadrul Direcției Generale Logistice și al structurilor subordonate acesteia, a postului vacant de referent de specialitate gradul III-I (personal contractual), prevăzut la poziţia 11 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

TABEL NOMINAL rezultate selectie dosare DPCC poz. 11    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

ANUNT planificare la testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.07.2022

Rezultat testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.08.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 17:33

Direcţia Generală Logistică, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Eforie, nr. 3, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - ofițer specialist principal I1 (inginer de aviație), la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Logistice, prevăzut la poziția 39 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS DGL poz. 39    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.08.2022

ANUNT locatie concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.09.2022

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.10.2022

Tabel nominal rezultate finale dupa contestatii DGL poz. 39    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.10.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 17:31

Direcţia Generală Logistică, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Eforie, nr. 3, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de două posturi vacante de ofițer de poliție - ofițer specialist principal I1, la Serviciul Bugetare și Monitorizare Investiții din cadrul Direcției Generale Logistice, prevăzute la pozițiile 18 și 19 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.08.2022

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS DGL poz. 18, 19    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.08.2022

Anunt locatie concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.08.2022

Tabel nominal rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.08.2022

Tabel nominal rezultate finale dupa contestatii DGL poz. 18 si 19    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.08.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 17:27

Direcţia Achiziții Publice, subordonată Direcției Generale Logistice, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Eforie, nr. 3, sector 5, organizeazăconcurs pentru ocuparea unui număr de trei posturi vacante de ofițer de poliție - ofițer specialist principal I1, din cadrul Direcției Achiziții Publice, subordonată Direcției Generale Logistice, prevăzute la pozițiile 5, 20 și 23 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant, după cum urmează:- 1 post de ofițer de poliție la Serviciul Achiziții Publice Centralizate, poziția 5 din statul de organizare al unității;- 1 post de ofițer de poliție la Serviciul Achiziții Tehnică și Echipament, poziția 20 din statul de organizare al unității;- 1 post de ofițer de poliție la Serviciul Achiziții Tehnică și Echipament, poziția 23 din statul de organizare al unității; [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare testare psiho agenti DAP poz. 5, 20 si 23    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.09.2022

ANUNT locatie concurs DAP    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.09.2022

Nu indeplinesc conditiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.09.2022

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.09.2022

Tabel nominal rezultate test scris DAP poz. 5, 20 si 23    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2022

Tabel nominal rezultate finale dupa contestatii DAP poz. 5, 20 si 23    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.09.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 15:20

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de subofiţer la Biroul Analiză și Dezvoltare Strategică în Domeniul Protecției Civile, prevăzut la poziția 72 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format PDF)

Lista candidati invalidati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.08.2022

Anunt locatie concurs DGPC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.08.2022

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.08.2022

Tabel nominal dupa CONTESTAȚII    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.08.2022

Planificare centru psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2022

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică - DE AFIȘAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 15:15

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer la Biroul Analiză și Dezvoltare Strategica In Domeniul Protectiei Civile, prevăzut la poziția 68 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format PDF)

Lista candidati invalidati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.08.2022

Anunt locatie concurs DGPC poz 68    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.08.2022

Tabel nominal dupa testul scris de afisat DGPC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.08.2022

Rezultatul analizei contestatiei    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.08.2022

Tabel nominal rezultate finale dupa contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.08.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 14:55

Direcția Generală pentru Protecție Civilă organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere NotaRaport nr. 1769885 din 28.03.2022 privind necesitatea ocupării prin încadrare directă a unor posturi specifice din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, respectiv a postului vacant de personal contractual de expert gradul II-IA, poziția 71 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Protecție Civilă. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format PDF)

TABEL NOMINAL rezultate selectie dosare DGPC 71    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Rezultate evaluare psihologica DGPC poz 71    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

dgpc locatie 71    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.10.2022

tabel rezultate proba scrisa DGPC poz 71    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2022

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.10.2022

Punctaje finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.10.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 14:50

Direcția Generală pentru Protecție Civilă organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere NotaRaport nr. 1769885 din 28.03.2022 privind necesitatea ocupării prin încadrare directă a unor posturi specifice din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, respectiv a postului vacant de personal contractual de expert gradul II-IA, poziția 24 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Protecție Civilă. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

TABEL NOMINAL rezultate selectie dosare DGPC 24    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Rezultate evaluare psihologica DGPC poz 24    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

Anunt modificare date concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.10.2022

Tabel rezultate poz 24    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2022

Centralizator nominal dgpc POZ 24    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 14:10

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer la Serviciul Coordonare și Implementare Cerințe de Reziliență, prevăzute la pozițiile 29 și 34 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS DGPC 29 si 34    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.10.2022

Anunt proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.10.2022

rezultate test scris DGPC poz. 29 si 34    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.11.2022

tabel rezultate dgpc poz 29 si 34    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 13:56

Direcția Generală pentru Protecție Civilă organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere NotaRaport nr. 1769885 din 28.03.2022 privind necesitatea ocupării prin încadrare directă a unor posturi specifice din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, respectiv a postului vacant de personal contractual de expert gradul II-IA, poziția 37 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Protecție Civilă; [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 30.06.2022 - 13:50

Direcția Informare și Relații Publice organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-raport nr. 1743922 din 08.06.2022 privind aprobarea demarării procedurii de ocupare prin concurs a trei posturi de ofițer de poliție și a unui post de referent din cadrul Direcției Informare și Relații Publice, a postului vacant de referent II –IA (personal contractual) din cadrul Secției de Asistență Religioasă, prevăzut la poziţia 44 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

TABEL NOMINAL rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

ANUNT planificare la evaluarea psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2022

ANUNT modificare ora desfasurare proba scrisa concurs DIRP    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.09.2022

TABEL NOMINAL rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.10.2022

TABEL NOMINAL rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.10.2022

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2022

Centralizator nominal rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 12:55

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a 2 posturi de ofiţer specialist principal I din cadrul Serviciului investiţii şi administrare patrimoniu imobiliar - Biroul tehnic şi investiţii, prevăzute la poziţiile 261 și 262 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile 261 si 262    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 12:15

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului de ofiţer specialist principal I din cadrul Biroului supraveghere tehnică și protecția mediului, prevăzut la poziţia 397 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt anulare procedura de concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.08.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 12:10

Direcția Generală Urgențe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-Raport nr. 1762863 din 14.06.2022 privind necesitatea încadrării din sursă externă a unor posturi specifice la nivelul Direcției Generale Urgențe Medicale, prin concurs, a posturilor vacante de personal contractual de consilier gradul II-IA, pozițiile 29 și 55/a din statul de organizare al Direcției Generale Urgențe Medicale [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie (pozitia 29)    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie (pozitia 55a)    (descarcă fişier în format PDF)

TABEL NOMINAL rezultate selectie dosare dgum consilier 29 si 55a    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Rezultate evaluare psihologica DGUM poz 29 si 55a    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

Anunt modificare data probe concurs DGUM poz 29 si 55a    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2022

Tabel rezultate DGUM 29 SI 55A    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 14.10.2022

Rezultatul Analizei Contestatiilor    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 18.10.2022

rezultate finale concurs DGUM poz 29 si 55a    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 11:55

Direcția Generală Urgențe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-Raport nr. 1762863 din 14.06.2022 privind necesitatea încadrării din sursă externă a unor posturi specifice la nivelul Direcției Generale Urgențe Medicale, prin concurs, a posturilor vacante de personal contractual de inspector de specialitate gradul II-IA, pozițiile 21 și 65 din statul de organizare al Direcției Generale Urgențe Medicale. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie (pozitia 21)    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie (pozitia 65)    (descarcă fişier în format pdf)

TABEL NOMINAL rezultate selectie dosare dgum insp de spec 21 65    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Rezultate evaluare psihologica DGUM poz 21 si 65    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

Anunt modificare data probe concurs DGUM poz 21 si 65    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

Rezultate proba scrisa concurs DGUM poz 21 si 65    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.09.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.09.2022

tabel final dgum poz 21 si 65    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.10.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 11:50

Direcția Generală Urgențe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-Raport nr. 1762863 din 14.06.2022 privind necesitatea încadrării din sursă externă a unor posturi specifice la nivelul Direcției Generale Urgențe Medicale, prin concurs, cu jumătate de normă, a următoarelor posturi vacante de personal contractual – medic specialist din cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale:- Medic specialist, poziția 28 din statul de organizare al Direcției Generale Urgențe Medicale;- Medic specialist, poziția 52/b din statul de organizare al Direcției Generale Urgențe Medicale; [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format PDF)

Tematica si bibliografie (pozitia 28)    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie (pozitia 52b)    (descarcă fişier în format pdf)

TABEL NOMINAL rezultate selectie dosare dgum 28 si 52b    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2022

Tabel nominal medic spec    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.07.2022

Rezultate finale dgum medic specialist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.07.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 11:45

Direcţia Generală Urgenţe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor, Procedurii nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, având în vedere Nota-raport nr. 1762862 din 14.06.2022 privind necesitatea încadrării din sursă externă a unui post de conducere la nivelul Direcției Generale Urgențe Medicale, a funcției contractuale vacante de conducere de șef birou gradul II - Biroul Analiză și Dezvoltare Strategică în Domeniul Medicinei de Urgență, prevăzută la poziția 63 din statul de organizare al unității. [...]

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

TABEL NOMINAL rezultate selectie dosare dgum 63    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Tabel nominal rezultat proba scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.07.2022

tabel rez interviu DGUM sef birou    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.07.2022

centralizator nominal DGUM sef birou    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.08.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 11:40

Centrul Multimedia scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou I la Biroul Revista “Pentru Patrie” , prevăzută la poziția 12 din statul de organizare al Centrului Multimedia. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.07.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2022

TABEL NOMINAL rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.07.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 11:35

Direcția Informare și Relații Publice cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de ofițer de poliție, la Serviciul Comunicare Strategică din cadrul Direcției Informare și Relații Publice, prevăzute la pozițiile 6 și 9 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.08.2022

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.09.2022

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS poz. 6 si 9    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.09.2022

ANUNT desfășurare proba practica DIRP    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.09.2022

Tabel rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2022

REZULTATUL ANALIZEI CONTESTATIILOR    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.09.2022

TABEL NOMINAL rezultate finale proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.09.2022

ANUNT locatie desfășurare test scris concurs DIRP    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.09.2022

Tabel rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.09.2022

TABEL rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.09.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 11:30

Centrul Multimedia – subordonat Direcției Informare și Relații Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Domnița Anastasia, nr. 2-5, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție la Compartimentul Film din cadrul Centrului Multimedia – subordonat Direcției Informare și Relații Publice, prevăzut la poziția 7 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt Centrul Multimedia    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.08.2022

ANUNT locatie desfășurare concurs Centrul Multimedia    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.10.2022

TABEL rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2022

Tabel rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2022

Tabel rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.10.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 10:40

Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, Corp A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de execuție vacante de ofiţer de poliţie, la Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzute la poziţiile 13, 22, 28 și 87 din statul de organizare al unităţii, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale și cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.08.2022

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS tco - DGCTI OFITERI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.09.2022

ANUNT desfășurare concurs DGCTI TCO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.09.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.09.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.09.2022

TABEL NOTE FINALE -13 DE POSTAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2022

TABEL NOTE FINALE -22,28 DE POSTAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2022

REZULTATE CONTESTATII 13 de postat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2022


Publicat în data de - 30.06.2022 - 10:30

În conformitate cu prevederile Legii nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de preot I, prevăzut la poziția 25 din statul de organizare al unității, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 1    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 2    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 3    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 4    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 5    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 6    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 7    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 8    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 9    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 10    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 11    (descarcă fişier în format pdf)

Erată concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.07.2022

Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2022

Tabel cu rezultatele obtinute la examinarea orala    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2022

Tabel rezultate proba scrisa concurs preot I IJJ Maramures    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 18:27

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, 2 posturi vacante de personal contractual – îngrijitor (cameristă) din cadrul Serviciului administrare spații de cazare – Biroul administrare spații de cazare - Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă ”Excelsior” Brașov, poziția 528 și poziția 530 din statul de organizare al Direcției asigurare logistică integrată. [...]

1. Anunt mare - SASC    (descarcă fişier în format pdf)

1. Cerere de participare p.c. perioada nedeterminta    (descarcă fişier în format pdf)

2. Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare incadrare civili    (descarcă fişier în format pdf)

3. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 2018    (descarcă fişier în format pdf)

4. Tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

5. Model CV    (descarcă fişier în format doc)

6. Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selecție dosare ingrijitor (camerista)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.07.2022

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2022

Rezultate proba practica ingrijitor (camerista)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.09.2022

Rezultate interviu ingrijitor (camerista)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.09.2022

Rezultate finale ingrijitor (camerista)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 17:57

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, și având în Raportul de motivare nr. 487942 din 16.06.2022 privind aprobarea încadrării unor posturi de execuție din cadrul Direcției Generale Financiare; Direcția Generală Financiară cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Eforie, nr. 3, sector 5, organizează: C O N C U R S : Pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofiţer de poliţie, la Serviciul proiectare programe informatice în domeniul financiar – Biroul proiectare programe informatice în domeniul drepturilor de personal, prevăzut la poziţia 94 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă1, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

3. ANUNȚ concurs încadrare directă 1 post ofițer de pol. DGF - poz. 94    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candidati la testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2022

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

9.1. Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE - poz. 94    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.08.2022

ANUNT desfășurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2022

Tabel nominal PROBA PRACTICĂ    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.10.2022

8.1.Tabel final PROBA PRACTICĂ - DE AFIȘAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.10.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 17:53

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Bazei de Depozitare Întreținere Armament, Geniu Chimic Codlea, prevazut la pozitia 1289 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt de concurs agent Codlea poz. 1289    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Erata agent Codlea    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.10.2022

Lista candidati care NU pot participa Codlea poz 1289 2    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.11.2022

Rezultate test scris postat 15.11.2022 ora 15:30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2022

Rezultate finale test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 17:46

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, și având în Raportul de motivare nr. 487942 din 16.06.2022 privind aprobarea încadrării unor posturi de execuție din cadrul Direcției Generale Financiare; Direcția Generală Financiară cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Eforie, nr. 3, sector 5, organizează: C O N C U R S :Pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofiţer de poliţie, la Serviciul proiectare programe informatice în domeniul financiar - Biroul proiectare programe informatice în domeniul drepturilor de personal, prevăzut la poziţia 92 din statul de organizare al unităţii, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale și cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

2. ANUNȚ concurs TCO- 1 post ofițer de pol. DGF - poz. 92    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candidati la testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2022

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.08.2022

ANUNT desfășurarea concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.10.2022

Tabel nominal PROBA PRACTICĂ    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.10.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 17:41

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, și având în Raportul de motivare nr. 487942 din 16.06.2022 privind aprobarea încadrării unor posturi de execuție din cadrul Direcției Generale Financiare; Direcția Generală Financiară cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Eforie, nr. 3, sector 5, organizează: C O N C U R S :Pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofiţer de poliţie, la Serviciul proiectare programe informatice în domeniul financiar, prevăzut la poziţia 86 din statul de organizare al unităţii, prin prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale și cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

1. ANUNȚ concurs TCO- 1 post ofițer de pol. DGF - poz. 86    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candidati la testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2022

ANUNT planificare candidati la testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2022

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

ANUNT desfășurarea concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.08.2022

7.Tabel nominal dupa testul scris - DE AFIȘAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.09.2022

Tabel nominal    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 17:22

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, și având în vedere Nota-raport nr. 840616 din 02.02.2022 privind scoaterea la concurs prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, a 2 (două) posturi de execuție vacante de ofițer de poliție din cadrul Direcției Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației;Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Leaota, nr. 2A, sector 6, organizează: C O N C U R S : Pentru ocuparea a 2 (două) posturi de execuție vacante de ofiţer de poliţie, la Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzute la poziţiile 109 și 119 din statul de organizare al unităţii, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale și cerinţele pentru ocuparea postului vacant, după cum urmează: [...]

ANUNȚ concurs TCO- 2 posturi ofițer de pol. Dacti - poz. 109, 119    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare testare psiho tco    (descarcă fişier în format doc) - Update: 22.08.2022

Anunt rezultate testare psiho agenti TCO DaCTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.09.2022

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS tco - DACTI OFITERI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.09.2022

ANUNT desfășurare concurs DACTI TCO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

Rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2022

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 17:21

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, și având în vedere Nota-raport nr. 467707 din 18.02.2022 privind organizarea concursului de trecere în corpul ofițerilor de poliție pentru ocuparea unui post de execuție vacant din cadrul Direcției Fonduri Externe Nerambursabile;Direcția Fonduri Externe Nerambursabile cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează: C O N C U R S : Pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofiţer de poliţie, la Serviciul Fonduri Dedicate, prevăzut la poziţia 17 din statul de organizare al unităţii, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale și cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

ANUNȚ concurs TCO- 1 post ofițer de pol. DFEN - poz. 17    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare testare psiho agenti Dfen    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2022

Anunt planificare testare psiho agenti Dfen 2    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.07.2022

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.08.2022

Anunt desfasurare concurs DFEN TCO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.08.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.08.2022

Tabel note finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 17:19

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Raportul de motivare nr. 817295 din 08.06.2022, privind scoaterea la concurs prin încadrare din sursă externă a unor posturi de ofițeri de poliție din statul de organizare al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației și al Direcției Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației;Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, Corp A, sector 1, organizează: C O N C U R S : Pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzute la poziţiile 9 și 74 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant, după cum urmează: [...]

ANUNT CONCURS DGCTI POZ 9,74    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.08.2022

LISTA CANDIDATI CARE NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.08.2022

Anunt rezultate testare psiho agenti DgCTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.09.2022

Anunt locatie desfasurare concurs ofiteri DGCTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.09.2022

TABEL NOTE -9    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2022

TABEL NOTE -74    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2022

TABEL NOTE finale -9    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.09.2022

REZULTATE CONTESTATII    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.09.2022

TABEL NOTE FINALE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.09.2022

Anunt planificare testare psiho candidati admis dgcti de postat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 17:17

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Raportul de motivare nr. 817295 din 08.06.2022, privind scoaterea la concurs prin încadrare din sursă externă a unor posturi de ofițeri de poliție din statul de organizare al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației și al Direcției Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației; Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în Bucureşti, str. Leaota, nr. 2A, sector 6, organizează: C O N C U R S : Pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzute la poziţiile 75, 76 și 120 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant, după cum urmează: [...]

ANUNT CONCURS DACTI POZ 75,76,120    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.08.2022

Anunt rezultate testare psiho agenti DaCTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.09.2022

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile concurs - DACTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.09.2022

ANUNT desfășurare concurs DACTI ofiteri    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.09.2022

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.09.2022

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.09.2022

TABEL NOTE FINALE -76, 77    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.09.2022

REZULTATE CONTESTATII 120 de postat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

rezultate finale pozitia 120 concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

Anunt planificare testare psiho candidati admis dacti    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 17:07

În conformitate cu prevederile Legii nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Sfântului Sinod nr. 11549/18.12.2017, Notei-Raport a Direcției Informare și Relații Publice nr. 1738125 din 29.09.2021 privind aprobarea demarării procedurii de ocupare prin concurs a unui post de preot militar din cadrul Secției de Asistență Religioasă, respectiv Notei-Raport nr. 410550 din 11.11.2021 privind ocuparea posturilor de preot militar vacante la nivelul structurilor M.A.I.; [...]

ANUNT PATRIARHIE concurs    (descarcă fişier în format pdf)

ANEXA nr. 1 - Tematica și bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Erata concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.07.2022

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2022

ANUNT suspendare 5 zile de postat preot militar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

ANUNT continuare procedură de concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.09.2022

TABEL NOMINAL    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.10.2022

Tabel rezultate TEST SCRIS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.10.2022

TABEL FINAL (examinare orală+test scris) - DE AFIȘAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2022

10.1. ANUNT planificare candidat la testare psihologica - DE AFIȘAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2022

12.1. ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică - DE AFIȘAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.11.2022

13.1. ANUNȚ - intocmire fisa medicala - DE AFIȘAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.11.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 17:05

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unor posturi vacante de agent I din cadrul Bazei de Depozitare Întreținere Armament, Geniu Chimic Codlea, prevăzute la pozițiile 1275, 1276 și 1277 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt de concurs agent Codlea poz. 1275, 1276 si 1277    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE DE CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.10.2022

Erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2022

publicare rezultat scris 25.10.2022 - ora 16:00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2022

Rezultate contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.10.2022

TABEL REZULTATE finale scris CONCURS 28.10. publicare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.10.2022

TABEL REZULTATE FINALE CONCURS 28.10. publicare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.10.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 16:37

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Tipografiei M.A.I, poziţia 164 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt de concurs poz. 164    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidaților care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 16:15

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a 2 posturi de agent I din cadrul Serviciului secretariat şi control acces – Compartimentul secretariat și documente clasificate, prevăzute la poziţiile 80 şi 81 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile SSCA 80 si 81    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.08.2022

Tabel rezultate test scris SSCA 80 si 81 postat la ora 14.30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.10.2022

Tabel rezultate test finale scris SSCA 80 și 81    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.10.2022

TABEL REZULTATE FINALE concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.10.2022

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 16:11

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul direcției:- La Serviciului reparaţii construcții – Biroul reparații construcții:• 1 post de muncitor calificat IV-I (instalator sanitar și gaze), poz. 347 din statul de organizare al direcției.• 1 post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere şi reparaţii universale), poz. 348 din statul de organizare al direcției.- La Serviciul fabricație și mentenanță utilaje – Compartiment Fabricație:• 1 post de muncitor calificat IV-I (sculer S.D.V.), poz. 955 din statul de organizare al direcției. [...]

Anunt concurs - SRC instalator si electrician si SFMU - sculer SDV    (descarcă fişier în format pdf)

1. Cerere de participare p.c. perioada nedeterminta    (descarcă fişier în format pdf)

2. Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare incadrare civili    (descarcă fişier în format pdf)

3. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 2018    (descarcă fişier în format pdf)

4. Tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

5. Model CV    (descarcă fişier în format doc)

6. Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selecție dosare instalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Rezultate selecție dosare sculer    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Planificare testare psihologică instalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.07.2022

Planificare testare psihologică sculer S.D.V.    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.07.2022

Rezultat testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.08.2022

Rezultate probă practică - instalator sanitar si gaze    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.08.2022

Rezultate probă practică - sculer S.D.V.    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.08.2022

Rezultate interviu - instalator sanitar și gaze    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.08.2022

Rezultate interviu - sculer S.D.V.    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.08.2022

Rezultate finale - instalator sanitar și de gaze    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.08.2022

Rezultate finale - sculer S.D.V.    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.08.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 16:10

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul direcției:- La Serviciului planificare situații excepționale și dispecerat – Compartimentul Pază obiective – Clubul ”Excelsior” București:• 1 post vacant de paznic, poz. 69/b din statul de organizare al direcției.- La Serviciul administrare spații de cazare – Biroul administrare spații de cazare- Centrul de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Paul Greceanu” București:• 1 post vacant de funcționar (recepționer), poz. 407 din statul de organizare al direcției. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

1. Cerere de participare p.c. perioada nedeterminta    (descarcă fişier în format pdf)

2. Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare incadrare civili    (descarcă fişier în format pdf)

3. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 2018    (descarcă fişier în format pdf)

4. Tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

5. Model CV    (descarcă fişier în format doc)

6. Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selecție dosare paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Rezultate selecție dosare receptioner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.07.2022

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2022

Rezultate proba scrisa - paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.09.2022

Rezultate interviu - paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 16:05

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I (bucătar) din cadrul Serviciului hrănire – Biroul hrănire centre și baze de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă – Centrul de pregătire și refacere a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia, poziția 646 din statul de organizare al Direcției asigurare logistică integrată. [...]

Anunt concurs - SH - bucatar    (descarcă fişier în format pdf)

1. Cerere de participare p.c. perioada nedeterminta    (descarcă fişier în format pdf)

2. Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare incadrare civili    (descarcă fişier în format pdf)

3. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 2018    (descarcă fişier în format pdf)

4. Tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

5. Model CV    (descarcă fişier în format doc)

6. Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selecție dosare bucatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.07.2022

Rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.08.2022

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2022

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 16:00

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcției asigurare logistică integrată:I. La Serviciului echipament, acțiuni de protocol și prestări servicii:• 1 post de muncitor calificat IV-I (călcător), poziția 875 din statul de organizare al direcției;II. La Tipografia M.A.I.:• 1 post de muncitor calificat IV-I (legător manual), poziția 153 din statul de organizare al direcției [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

1. Cerere de participare p.c. perioada nedeterminta    (descarcă fişier în format pdf)

2. Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare incadrare civili    (descarcă fişier în format pdf)

3. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 2018    (descarcă fişier în format pdf)

4. Tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

5. Model CV    (descarcă fişier în format doc)

6. Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selecție dosare calcator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Rezultate selecție dosare legator manual    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.07.2022

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2022

Rezultate proba practică - călcător    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.08.2022

Rezultate proba practica - legător manual    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.08.2022

Rezultat interviu calcator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.09.2022

Rezultat interviu legator manual    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.09.2022

Rezultate finale calcator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2022

Rezultate finale legator manual    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 15:55

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Tipografiei M.A.I, poziţia 147 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 29.06.2022 - 14:59

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Tipografiei M.A.I, poziţia 142 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt de concurs poz. 142    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 29.06.2022 - 13:34

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Tipografiei M.A.I, poziţia 165 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt de concurs poz. 165 Tipografie    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care NU pot participa Tipografie var. BUNA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 11:55

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Tipografiei M.A.I, poziţia 173 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral-Anunt de concurs poz. 173 bun d pubicat 2022    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care NU pot participa la concurs publicat la ora 16.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2022

TABEL REZULTATE - ora 15:30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.09.2022

TABEL cu rezultatele finale obtinute la testul scris 173 2    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.09.2022

TABEL cu rezultatele finale obtinute Concurs Poz 173    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.09.2022


Publicat în data de - 29.06.2022 - 10:40

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post de agent I din cadrul Serviciului resurse umane, poziţia 63 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Text anunt integral-Anunt de concurs SRU agent 63    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.08.2022

Rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 17:40

Direcţia asigurare logistică integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului vacant de agent II din cadrul Serviciului hrănire - compartimentul Bufete şi asigurare misiuni, prevăzut la poziţia 770 din statul de organizare al direcţiei [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.08.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 17:10

Direcţia asigurare logistică integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a 2 posturi de agent II din cadrul Serviciului hrănire - compartimentul Bufete şi asigurare misiuni, poziţiile 773 şi 775 din statul de organizare al direcţiei [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.08.2022

TABEL REZULTATE test scris 24.10 - ora 12:35    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2022

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.10.2022

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.10.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 16:56

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului de ofiţer specialist principal I din cadrul Serviciului hrănire - Biroul Hrănire centre şi baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă - Clubul Excelsior Bucureşti, poziţia 555 din statul de organizare al direcţiei [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt ref. evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.07.2022

Erata - anunt de concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.08.2022

Lista candidati care nu pot participa la concurs SH 555    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.09.2022

TABEL REZULTATE test scris 17.10 postat la ora 15:10    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2022

TABEL REZULTATE finale test scris 17.10    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.10.2022

TABEL REZULTATE CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.10.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 16:51

Direcţia asigurare logistică integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului vacant de agent II din cadrul Serviciului administrare spaţii de cazare - Biroul administrare spaţii de cazare, prevăzut la poziţia 405/a din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu pot participa la concurc SASC 405a    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.09.2022

Rezultate test scris 31.10.2022 - ora 15.03    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022

TABEL REZULTAT final concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 16:48

Direcţia asigurare logistică integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului vacant de agent I din cadrul Serviciului administrare spaţii de cazare - Biroul administrare spaţii de cazare, prevăzut la poziţia 404 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu pot participa la concurs SASC 404    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.09.2022

TABEL REZULTATE test scris 11.10.postat la ora 15:11    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.10.2022

TABEL REZULTATE FINALE test scris 11.10    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2022

TABEL REZULTAT CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2022

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 16:24

Direcţia asigurare logistică integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului vacant de agent II din cadrul Serviciului hrănire - Biroul evidenţă tehnic-operativă, prevăzut la poziţia 840 din statul de organizare al direcţiei [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidatilor care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.09.2022

Rezultate proba scrisa - 15:38    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.09.2022

Rezultate contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2022

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2022

TABEL REZULTAT FINAL CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 16:11

Direcţia asigurare logistică integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a 2 posturi vacante de agent I din cadrul structurii Financiar - Biroul salarii, prevăzute la poziţiile 14 şi 15 din statul de organizare al direcţiei [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu pot participa la concurs Financiar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.09.2022

TABEL REZULTATE TEST SCRIS - ora: 11.30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.09.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

TABEL REZULTAT final concurs Financiar 14.15    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 15:11

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului vacant de agent I din cadrul Serviciului reparații armament și tehnică specifică – Compartimentul reparații tehnică specifică, prevăzut la poziţia 1259 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2022

Tabel rezultat proba practica 1259 - 08:45    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.09.2022

Tabel rezultate test scris - Postat la ora 11:17    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.10.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2022

TABEL REZULTATE FINALE concurs 1259    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 14:55

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului vacant de agent I din cadrul Serviciului reparații armament și tehnică specifică – Compartimentul reparații tehnică specifică, prevăzut la poziţia 1255 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2022

Tabel rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.09.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 14:51

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului de ofiţer specialist principal I din cadrul Serviciului reparații auto – Compartimentul diagnoză, prevăzut la poziţia 1240 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Erata concurs 1240    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.07.2022

Anunt psiho candidati 1240, 09:04    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.08.2022

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile SRA 1240    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.08.2022

Tabel rezultate test scris 1240 - ora 14:30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.09.2022

Tabel rezultate test finale scris 1240    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.09.2022

TABEL REZULTATE FINALE concurs 1240    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.09.2022

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 14:39

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent II din cadrul Serviciului reparații auto - Biroul reparații autoturisme și motociclete, poziţiile 1160 și 1161 din statul de organizare al direcţiei [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile agent II SRA 1160 și 1161    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.08.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 13:48

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare I.G.J.R., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Jandarmeriei, nr. 9 – 11, sector 1, scoate la concurs/examen, în vederea ocupării prin încadrare directă, pe perioadă determinată, un post vacant de personal contractual Specialist protecție socială - specialist extern, nivelul postului - execuţie, prevăzut la poziția 26 din statul de organizare al Unității de Implementare a Proiectului ”Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de Urgență” Împrumut BIRD Nr. 8950 RO. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.06.2022 - 13:46

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, numit în continuare I.G.J.R., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Jandarmeriei, nr. 9 – 11, sector 1, scoate la concurs/examen, în vederea ocupării prin încadrare directă, pe perioadă determinată, un post vacant de personal contractual secretar cunoscător al limbii engleze, nivelul postului - execuţie, prevăzut la poziția 37 din statul de organizare al Unității de Implementare a Proiectului ”Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de Urgență” Împrumut BIRD Nr. 8950 RO. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.06.2022 - 13:45

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare I.G.J.R., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Jandarmeriei, nr. 9 – 11, sector 1, scoate la concurs/examen, în vederea ocupării prin încadrare directă, pe perioadă determinată, un post vacant de personal contractual specialist protecția mediului - specialist extern, nivelul postului - execuţie, prevăzut la poziția 28 din statul de organizare al Unității de Implementare a Proiectului ”Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de Urgență” Împrumut BIRD Nr. 8950 RO. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.06.2022 - 13:44

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare I.G.J.R., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Jandarmeriei, nr. 9 – 11, sector 1, scoate la concurs/examen, în vederea ocupării prin încadrare directă, pe perioadă determinată, un post vacant de personal contractual Specialist monitorizare și evaluare – specialist extern, nivelul postului - execuţie, prevăzut la poziția 30 din statul de organizare al Unității de Implementare a Proiectului ”Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de Urgență” Împrumut BIRD Nr. 8950 RO. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.06.2022 - 13:43

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare I.G.J.R. cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Jandarmeriei, nr. 9 – 11, sector 1, scoate la concurs/examen, în vederea ocupării prin încadrare directă, pe perioadă determinată, un post vacant de personal contractual Specialist achiziții - extern, nivelul postului - execuţie, prevăzut la poziția 21 din statul de organizare al Unității de Implementare a Proiectului ”Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de Urgență” Împrumut BIRD Nr. 8950 RO. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.06.2022 - 13:41

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare I.G.J.R., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Jandarmeriei, nr. 9 – 11, sector 1, scoate la concurs/examen, în vederea ocupării prin încadrare directă, pe perioadă determinată, un post vacant de personal contractual arhitect – specialist extern, nivelul postului - execuţie, prevăzut la poziția 14 din statul de organizare al Unității de Implementare a Proiectului ”Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de Urgență” Împrumut BIRD Nr. 8950 RO. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.06.2022 - 13:07

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului vacant de agent I din cadrul Serviciului fabricație și mentenanță utilaje – Biroul producție secundară, prevăzut la poziţia 905 din statul de organizare al direcţiei [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.06.2022 - 11:20

'Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului vacant de agent I din cadrul Serviciului reparații construcții – Biroul dispecerat intervenții, prevăzut la poziţia 355 din statul de organizare al direcţiei [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidaților care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2022

Tabel rezultate test scris 355 SRC - Postat la ora 11:05    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.10.2022

Tabel rezultate test finale scris 355 SRC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2022

TABEL REZULTATE FINALE concurs 355 SRC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2022

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2022


Publicat în data de - 28.06.2022 - 09:30

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a șase posturi vacante de agent I (conducător auto) din cadrul Serviciului exploatare auto, poziţiile 990, 992, 993, 995, 999 și 1116 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile agent I (concucător auto) 6 posturi SEA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.08.2022

Tabel rezultat proba practica [09:30]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

Tabel rezultate - afisare la 10:46    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.09.2022

TABEL REZULTATE FINALE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.09.2022

TABEL REZULTATE FINALE concurs agent I (conducător auto) SEA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.09.2022

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2022


Publicat în data de - 27.06.2022 - 15:20

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Serviciului Asigurare și Gestionare Echipamente Audio, Video și I.T., prevăzut la poziţia 391 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt de concurs agent - 391    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile SAGEAVIT 391    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.07.2022

Tabel rezultate test - ora 11.30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.11.2022

Tabel rezultate test finale scris 391    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022

TABEL REZULTATE FINALE concurs 391    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022


Publicat în data de - 27.06.2022 - 15:15

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de post vacant de agent I din cadrul Serviciului Asigurare și Gestionare Echipamente Audio, Video și I.T., prevăzut la poziţia 389 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 1 - Cerere de inscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 3 - Indrumar pentru intocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 4 - Tabel nominal rude    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 5 - Adeverinta medic de familie    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 7 - Declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 8 - Consimtamant extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate proba scrisa postat 01.11.2022 ora 10:00 A.M    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2022

Tabel rezultate finale test scris SAGEAVIT 389    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022

Rezutate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022


Publicat în data de - 27.06.2022 - 11:25

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor, toate cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 426959 din 09.06.2022, a două posturi de personal contractual – îngrijitor (clădiri), pe durată nedeterminată, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, jud. Buzău. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 27.06.2022 - 11:20

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor, toate cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 426959 din 09.06.2022, a unui post de personal contractual muncitor calificat IV–I, pe durată nedeterminată, în specialitatea electrician de întreținere și reparații, pentru sediul din municipiul Ploiești, bdul. București nr. 30, jud. Prahova. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.06.2022 - 14:30

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I1 din cadrul Serviciului asigurarea calității - Biroul control tehnic, poziţia 891 din statul de organizare al direcţiei [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Tabel nominal cu rudele si sotul-sotia candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 5 - Adeverinta eliberata de medicul de familie fata-verso    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 6 - Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 7 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 8 - Consimtamantul candidatului pentru extras cazier    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile SAC 891    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.08.2022


Publicat în data de - 22.06.2022 - 14:35

Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general adjunct la Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.07.2022

ANUNT replanificare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.07.2022

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.07.2022


Publicat în data de - 22.06.2022 - 14:30

Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general adjunct la Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candidati la testare psihologica Dgcti    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2022

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.08.2022

ANUNT replanificare concurs poz 2    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.08.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele obtinute POZ 2    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.09.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.09.2022


Publicat în data de - 21.06.2022 - 14:40

Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de conducere vacant de şef birou I de la Serviciul Hrănire - Biroul Evidență Tehnic - Operativă, poziția 834 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 1    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 7    (descarcă fişier în format pdf)

erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2022

Tabel rezultat interviu BETO publicare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.07.2022

Tabel rezultat final BETO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.07.2022


Publicat în data de - 17.06.2022 - 09:39

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 426959 din 09.06.2022, a postului de agent I, vacant la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 45 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Ploiești, bdul. București nr. 30, județul Prahova. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 17.06.2022 - 09:35

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe (specialiști), în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 426959 din 09.06.2022, a postului de ofițer specialist I (formator), vacant la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 43 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu, nr. 4, jud. Buzău. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 17.06.2022 - 09:31

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe (specialiști), în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 426959 din 09.06.2022, a postului de ofițer specialist I, vacant la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 55 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Ploiești, bld. București nr. 30, județul Prahova. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.06.2022 - 10:05

Clubul Sportiv ”Dinamo” București cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr.7-9, Sectorul 2, organizează concurs pentru ocuparea funcției de conducere vacante de vicepreședinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

text integral    (descarcă fişier în format pdf)

grafic de desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf)

anexa 2    (descarcă fişier în format pdf)

anexa 3    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT REZULTATE site testare psihologica vicepresedinti DINAMO 2022 pozitia 3    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.07.2022

Grila de corectare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.07.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2022


Publicat în data de - 15.06.2022 - 09:40

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție ai M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcției vacante de șef birou la Biroul Management Operațional și Control Acces, prevăzut la poziţia 60 din statul de organizare al Centrului. [...]

Anunt text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.06.2022 - 13:05

În conformitate cu prevederile art. 27 indice 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, Clubul Sportiv ”Dinamo” București cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr.7-9, Sectorul 2, organizează,concurs pentru ocuparea funcției de conducere vacante de vicepreședinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 4 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Grafic desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 2    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 3    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT REZULTATE site testare psihologica vicepresedinti DINAMO 2022 pozitia 4    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.07.2022

Ghid interpretare interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.07.2022

TABEL REZULTATE FINALE CONCURS VICEPREȘEDINTE POZ 4 PENTRU SITE I    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.07.2022


Publicat în data de - 08.06.2022 - 13:30

Agenția Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs învederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I.,absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurseumane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia dedirector, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea demanagement resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, fişapostului scos la concurs poate fi consultată, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţiainformaţiilor clasificate. [...]

Anunț concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Sari la conținut