Anunțuri carieră

Publicat în data de - 01.02.2023 - 16:29

În conformitate cu prevederile art. 27^35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Clubul Sportiv ”Dinamo” București cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr.7-9, Sectorul 2, organizează, C O N C U R S: Pentru ocuparea funcției de conducere vacantă de vicepreședinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANEXA nr. 1 cerere de înscriere la concurs    (descarcă fişier în format docx)

ANEXA nr. 2 CV model comun european    (descarcă fişier în format docx)

ANEXA nr. 3 Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare    (descarcă fişier în format docx)

ERATĂ ANUNȚ CONCURS VICEPREȘEDINTE 2023 SITE    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 27.01.2023 - 07:12

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi aleOrdinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurseumane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne (O.m.a.i. nr. 140/2016), ambele cumodificările şi completările ulterioare, Direcția Audit Public Intern scoate la concurs, în vedereaîncadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesccondițiile legale, postul de șef sector I (auditor) la Sectorul 3 Audit Public Intern Craiova,prevăzut la poziția 29 din Statul de organizare al Direcției Audit Public Intern – Structuriteritoriale. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 4    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 11    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 12    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023


Publicat în data de - 27.01.2023 - 06:45

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne (O.m.a.i. nr. 140/2016), ambele cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Audit Public Intern scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef sector I (auditor) la Sectorul 5 Audit Public Intern Cluj-Napoca, prevăzut la poziția 51 din Statul de organizare al Direcției Audit Public Intern – Structuri teritoriale. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 4    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 11    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 12    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023


Publicat în data de - 20.01.2023 - 18:10

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general adjunct al Direcţiei Generale Logistice. [...]

Anunt concurs director general adjunct DGL    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 20.01.2023 - 15:10

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție ai M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, a funcției vacante de director adjunct, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al Centrului. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 20.01.2023 - 13:45

Direcția Generală pentru Protecție Civilă scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Politici UE-NATO și Parteneriate Strategice în Domeniul Protecției Civile, prevăzută la poziţia 49 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 19.01.2023 - 15:24

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinele m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I. şi nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general (consilier juridic) al Direcției Generale Juridice, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.01.2023

ANUNT planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.02.2023


Publicat în data de - 17.01.2023 - 15:28

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării în interesul serviciului a personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile art. 2729 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 181 din Anexa 7 la O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I, ambele cu modificările și completările ulterioare, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența a două posturi vacante de ofițer specialist I (formator) la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, pozițiile 43 și 44 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău). [...]

Anunt selectie formatori CCTI    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 16.01.2023 - 15:25

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării în interesul serviciului a personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile art. 2729 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 181 din Anexa 7 la O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I, ambele cu modificările și completările ulterioare, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de ofițer specialist I la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 55 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Ploiești, bd. București nr. 30, județul Prahova). [...]

anunt selectie ofiter BCTI 2023    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 16.01.2023 - 15:23

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării în interesul serviciului a personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile art. 2729 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 181 din Anexa 7 la O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I, ambele cu modificările și completările ulterioare, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de ofițer specialist I la Structura de Securitate - CSTIC, poziția 6 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Ploiești, bd. București nr. 30, județul Prahova). [...]

Anunt selectie ofiter CSTIC    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 21.12.2022 - 16:02

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul reparații auto în funcțiile de muncitor calificat III (lăcătuș montator agregate energetice și de transport) și muncitor calificat II (tinichigiu carosier), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare (lacatus)postat la ora 15.28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultate selectie dosare (tinichigiu) postat la ora 15.28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultate proba practica tinichigiu postat la ora 13:45    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023

Rezultate proba practica lacatus postat la ora 13:45    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023

Rezultat final (lăcătuş)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023

Rezultat final (tinichigiu)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 16:00

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul fabricație și mentenanță utilaje în funcția de muncitor calificat III (vulcanizator piese din cauciuc la prese), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare postat la ora 15.25    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultat proba practică [16:20]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023

Rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:58

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul reparații-construcții în funcția de muncitor calificat III (electrician de întreținere și reparații), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare. Postat la ora 15:29    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultat proba scrisă - ora 16:10    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:57

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciului administrare spații de cazare – Compartimentul locuințe în funcția de referent II, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunț promovare referent II 2022-2023    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare SASC Locuinte pentru publicare 2023. Postat la ora 15:32    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Tabel rezultat scris - ora 10:50    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Rezultate finale afisat ora 13:46    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:56

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Tipografia M.A.I. în funcțiile de muncitor calificat III (legător manual) și muncitor calificat II (tipăritor), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format 1311_1671630918_)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare (legător) postat la ora 15.30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultate selectie dosare (tipăritor)postat la ora 15.30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultat proba practică (legător manual) - ora 16:10    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Rezultat proba practică (tipăritor) - ora 16:10    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Rezultat final (tipăritor) [15:45]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023

Rezultat final (legător manual) [15:45]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:55

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hrănire în funcțiile de muncitor calificat III (ospătar) și muncitor calificat II (ospătar), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...]

Anunț promovare mc III si II Ospatari bucatari 2022-2023    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare SH Ospatari 2023 2postat la ora 15.24    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Tabel rezultat proba scrisa Ospatari 2023 PUBLICARE. Postat la ora 12:05    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.01.2023

Tabel rezultat proba scrisa Ospatari [12:06]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.01.2023

Tabel rezultat final - ora 12:27    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Tabel rezultate finale - ora 12:31    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:52

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul investiții și administrare patrimoniu imobiliar în funcția de muncitor calificat III (fochist), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare (m.c. II). Postat la ora 15:22    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultate selectie dosare (m.c. III). Postat la ora 15:23    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultat proba scrisă (m.c. II) - ora 16:05    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.01.2023

Rezultat proba scrisă (m.c. III) - ora 16:06    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.01.2023

Rezultat final (m.c. II)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023

Rezultat final (m.c. III)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:50

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postuluiocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadratla Serviciul Hrănire în funcțiile de muncitor calificat III (bucătar), care îndeplinește cumulativcondițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizareapersonalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2)din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltareacarierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...]

Anunț promovare mc III (bucatari 2022-2023    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare SH Bucatari 2023 2. Postat la ora 15:27    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Tabel rezultat proba scrisa Bucatari 2023 publicare. Postat la ora 12:07    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.01.2023

Tabel rezultate finale - ora 12:23    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:48

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul exploatare auto în funcția de muncitor calificat II (lăcătuș montator agregate energetice și de transport), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare. Postat la ora 15:18    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultat proba practică [16:22]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023

Rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:45

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în gradul profesional imediat superior celui deținut, a personalului contractual încadrat la Serviciul administrare spații de cazare - Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă Excelsior "Brașov", care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunt inspector de specialitate Vîlcea Loredana 2023    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare Sasc pentru publicare 2023 postat la ora 15.21    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Tabel rezultat scris - ora 10:55    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Rezultate finale afisat ora 13:45    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023


Publicat în data de - 08.12.2022 - 09:54

Anuntul SJA Vrancea În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Anticorupţie scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef serviciu la Serviciul Județean Anticorupție Vrancea. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format 7z)


Publicat în data de - 08.12.2022 - 09:53

Anuntul SJA Brasov În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Anticorupţie scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef serviciu la Serviciul Județean Anticorupție Brasov. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format 7z)


Publicat în data de - 08.12.2022 - 09:50

Anuntul SJA Botosani În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Anticorupţie scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef serviciu la Serviciul Județean Anticorupție Botosani. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format 7z)


Publicat în data de - 07.12.2022 - 10:07

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Anticorupţie scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef serviciu la Serviciul Județean Anticorupție Harghita. [...]

Anunt sef SJA Harghita    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Tematica    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Cerere    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - C.V.    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Declaraţie    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.12.2022 - 10:05

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Anticorupţie scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef serviciu la Serviciul Județean Anticorupție Gorj.  [...]

Anunt sef SJA Gorj    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Tematica    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Cerere    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - C.V.    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Declaraţie    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.12.2022 - 09:58

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Anticorupţie scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef serviciu la Serviciul Județean Anticorupție Arad.  [...]

Anunt sef SJA Arad    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 - Tematica    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 - Cerere    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - C.V.    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 - Declaraţie    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.11.2022 - 12:50

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.11.2022 - 16:26

În conformitate cu prevederile art. 27^35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, C O N C U R S : Pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureș, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.11.2022 - 16:00

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează,C O N C U R S : Pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.11.2022 - 14:20

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.11.2022 - 13:35

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomița, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.11.2022 - 13:30

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.11.2022 - 13:10

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt sef IPJ Braila    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.11.2022 - 11:10

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.11.2022 - 14:05

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt sef IPJ OT    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 08.11.2022 - 10:33

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.11.2022 - 14:11

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călărași, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt concurs sef IPJ Calarasi    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 04.11.2022 - 16:15

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II (consilier juridic) la Serviciul Reglementări prevăzută la poziția 199 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2022

Rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.11.2022

Rezultate concurs sef serviciu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.12.2022

Rezultate finale concurs sef serviciu DGMO - poz. 199    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.12.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 14:20

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul reparații auto în funcția de muncitor calificat IV (lăcătuș montator agregate energetice și de transport), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere de adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2022

Rezultat final proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 14:15

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Tipografia M.A.I. în funcția de muncitor calificat IV (legător manual), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere de adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022

Rezultat final proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 14:10

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul fabricație și mentenanță utilaje în funcția de muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

Model cerere de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2022

Rezultat final proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 13:46

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Baza de Depozitare - Întreținere Armament, Geniu Chimic Codlea în funcția de referent II, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunț promovare bun referent II CODLEA 2022 publicare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 13:44

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hrănire - Bufete și Asigurări Misiuni în funcția de muncitor calificat IV (bucătar), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunt promovarare mc IV (bucatar) 2022 publicare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2022

Tabel rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022


Publicat în data de - 20.10.2022 - 13:39

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciului Hrănire - Biroul Hrănire Centre și Baze de Pregătire, Recuperare și Refacere a Capacității de Muncă - Clubul Excelsior București în funcția de muncitor calificat III (ospătar), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunt promovarare mc III ospătar 2022 publicare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022

Tabel rezultat proba finala PetreAurel 2022    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.11.2022


Publicat în data de - 18.10.2022 - 12:15

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Londra. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 18.10.2022 - 11:50

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a postului de atașat de afaceri interne în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă ONU – New York, Statele Unite ale Americii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.10.2022 - 15:45

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, sectorul 5, organizează,C O N C U R S :Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general la Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.10.2022 - 09:22

Direcția Generală Management Resurse Umane scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Resurse Umane Aparat Central și Unități Subordonate, prevăzută la poziția 19 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candid. la testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2022

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2022


Publicat în data de - 04.10.2022 - 15:57

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în condițiile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 45^1 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare, examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat în funcția de referent debutant la Serviciul reparații - construcții, prevăzută la poziția 353 din statul de organizare al direcției, care îndeplinește cumulativ condițiile legale. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosar referent Mita 2022    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2022

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.11.2022

Tabel rezultat final examen poz. 353    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022


Publicat în data de - 04.10.2022 - 15:50

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în condițiile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 45^1 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare, examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat în funcția de referent debutant la Serviciul reparații armament și tehnică specifică, prevăzută la poziția 1244 din statul de organizare al direcției, care îndeplinește cumulativ condițiile legale. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.11.2022

Tabel rezultat final examen de promovare 2022    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2022


Publicat în data de - 27.09.2022 - 17:10

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, sectorul 5, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general I la Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 27.09.2022 - 12:50

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a postului de atașat de afaceri interne în Regatul Spaniei, la Ambasada României la Madrid. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 22.09.2022 - 17:54

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Nota-raport nr. 1745091/05.07.2021 privind necesitatea încadrării din sursă externă a unor posturi specifice la nivelul Direcției Generale Urgențe Medicale; [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format docx)

Tabel nominal final dupa departajare toti cand    (descarcă fişier în format doc)

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS 32 33 34    (descarcă fişier în format doc)

ANUNT suspendare SUSPENDARE EMITERE ACTE ADM.    (descarcă fişier în format doc)


Publicat în data de - 19.09.2022 - 16:26

Agenția Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director adjunct, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 16.09.2022 - 18:07

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art. 478 alin.(2), art. 618 alin. (22) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 126^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel:- un post de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Suport Decizional;- un post de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale;- un post de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie examen promovare DGUM    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie examen promovare DSD    (descarcă fişier în format pdf)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE    (descarcă fişier în format pdf)

Lista rezultate selecție dosare DGUM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2022

Lista rezultate selecție dosare DSD    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2022

Rezultate interviu examen promovare DSD    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.10.2022

Rezultate interviu examen promovare DGUM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.10.2022

Rezultate interviu la examenul de promovare DSD    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.10.2022

Rezultate interviu la examenul de promovare DGUM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.10.2022


Publicat în data de - 16.09.2022 - 18:03

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art. 478 alin.(2), art. 618 alin. (22) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 126^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel:- două posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Generale Management Operațional-Unitatea de Politici Publice, Serviciul de Planificare Strategică și Bugetară. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografia    (descarcă fişier în format pdf)

Formular inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Lista rezultate selecție dosare DGMO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2022

Rezultate interviu examen promovare DGMO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.10.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.10.2022


Publicat în data de - 15.09.2022 - 10:30

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art. 478 alin.(2), art. 618 alin. (22) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 126^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel:- un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane.- un post de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane.” [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE    (descarcă fişier în format docx)

Lista rezultate selecție dosare DGMRU    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2022

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2022

Rezultate finale la examenul de promovare DGMRU    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2022


Publicat în data de - 11.09.2022 - 12:12

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou la Biroul Asigurare Geografică a Misiunilor prevăzută la poziția 159 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.09.2022 - 15:55

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Planificare Misiuni prevăzută la poziția 49 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.09.2022 - 14:10

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu I la Serviciul Cooperare Interinstituțională prevăzută la poziția 172 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificarea la examinarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2022

Tabel nominal rezultate SCI-DGMO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.09.2022

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2022


Publicat în data de - 29.08.2022 - 15:10

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prinrecrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare,funcţia de șefbirou la Biroul Planificare Operații și Exerciții prevăzută la poziția 65 din statul deorganizare al unităţii. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.08.2022 - 11:03

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.08.2022 - 09:30

In conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de politie ale M.A.I., ambele cu modificarile si completarile ulterioare; Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul in Piata Revolutiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti, organizeaza CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de director general al Directiei Generale Anticoruptie, prevazut la pozitia nr. 1 din statul de organizare al unitatii, prin recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor de politie, care indeplinesc conditiile legale de participare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format doc) - Update: 16.08.2022

Anunț rezultate evaluare psihologică concurs DGA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.08.2022

Tabel rezultate obtinute la interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.09.2022

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format doc) - Update: 02.09.2022


Publicat în data de - 03.08.2022 - 16:37

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare;Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 București, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de inspector general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul ofițerilor de poliție, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2022

Erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2022

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.08.2022

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.08.2022

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.08.2022


Sari la conținut