Anunțuri carieră

Publicat în data de - 26.05.2022 - 13:07

Centrul de Psihosociologie al M.A.I. scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou I la Biroul Suport Tehnic, prevăzută la poziţia 31 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 18.05.2022 - 13:03

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare; Direcția Suport Decizional cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs [...]

ANUNT concurs sef serviciu II poz. 3 - DSD    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare la examinarea psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2022


Publicat în data de - 13.05.2022 - 19:16

Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale coate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Analiză, Monitorizare și Procese Europene Orizontale, prevăzută la poziția 52 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.05.2022 - 12:46

Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Suport Decizional organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în gradul profesional imediat superior celui deținut, a personalului contractual din cadrul unității, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractualdin sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne [...]

Anunt promovare MANDACHE ANA ADRIANA    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selecţie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.05.2022

Anunt rezultate examen    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.05.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.05.2022


Publicat în data de - 02.05.2022 - 15:20

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție ai M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcției vacante de șef catedră (formator) la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzut la poziţia 39 din statul de organizare al Centrului. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 29.04.2022 - 11:25

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin încadrare directă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 355/2007și nr. 286/2011, Ordinelor ministrului sănătății nr. 1470/2011 și nr. 869/2015, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 și nr. 291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, și ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile M.A.I., și având în vedere Nota-raport nr. 1474538 din 02.03.2022 privind aprobarea demarării procedurii de ocupare prin concurs a unor posturi vacante din cadrul C.M.D.TA. Ploiești, a trei posturi vacante de personal contractual - medic specialist în specialitatea medicina muncii, prevăzute la pozițiile 34, 224 și 255 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs medic specialist medicina muncii    (descarcă fişier în format pdf)

Formulare concurs medicina muncii    (descarcă fişier în format pdf)

Informare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.05.2022


Publicat în data de - 18.04.2022 - 08:55

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de ofițer de legătură în cadrul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL), care să asigure reprezentarea MAI în cadrul proiectului J-CAT (Joint Cybercrime Action Task Force). [...]

Anunț OL Europol J-CAT    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 18.04.2022 - 08:50

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de ofițer de legătură în cadrul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL). [...]

Anunț OL Europol    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.04.2022 - 10:50

În contextul activităților specifice desfășurate anual pe perioada sezonului estival, Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată determinată de 6 (șase) luni, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011 și H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrului/Bazei de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia și ”Piersicul” – Neptun, jud. Constanța:• la Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă "Meridian" Mamaia:14 posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar), poz. 621-634;7 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 650-656;1 post de bufetier (barman), poz. 659; 12 posturi de muncitor de necalificat II-I – deservire restaurant, poz. 664-675;12 posturi de îngrijitor (cameristă), poz. 445-456;2 posturi de muncitor de necalificat II-I – deservire hotel, poz. 465-466.• la Baza de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă "Piersicul" Neptun:2 posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar), poz. 731-732;2 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 735-736;2 posturi de muncitor necalificat II-I – deservire restaurant, poz. 737-738;2 posturi de îngrijitor (cameristă), poz. 509-510;1 post de muncitor necalificat II-I – deservire hotel, poz. 514. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare ospatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.05.2022

Rezultate selectie SH bucatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.05.2022

Tabel rezultatele selectarii dosarelor - ingrijitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.05.2022

Tabel rezultatele selectarii dosarelor -mn (deservire hotel)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.05.2022

Tabel rezultatele selectarii dosarelor -mn (deservire restaurant)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.05.2022

Rezultate evaluare psihologica ingrijitor - camerista    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2022

Rezultate evaluare psihologica m.n. deservire hotel    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2022

Rezultate evaluare psihologica m.n. deservire restaurant    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2022

Rezultate evaluare psihologică - ospătar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2022

Rezultate evaluare psihologică - bucătar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2022


Publicat în data de - 07.04.2022 - 09:35

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării în interesul serviciului a personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile art. 5 alin. (4) lit. a) din O.M.A.I nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de ofițer specialist I (psiholog), la compartimentul Asistență Psihologică, poziția 145 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău). [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.04.2022 - 08:58

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție ai M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcției vacante de director adjunct (pentru logistică), prevăzut la poziţia 3 din statul de organizare al Centrului. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.03.2022 - 10:27

Direcția Informare și Relații Publice scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul de Presă, prevăzută la poziția 12 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.03.2022

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.04.2022

Tabel cu rezultatele obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.04.2022

TABEL rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.04.2022


Publicat în data de - 23.03.2022 - 10:19

Direcția Informare și Relații Publice scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Comunicare Strategică, prevăzută la poziția 4 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candid. la testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.03.2022

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.04.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.04.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.04.2022


Publicat în data de - 11.03.2022 - 11:55

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vedereaîncadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studiisuperioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de managementresurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare,funcţia de șef serviciu I la Serviciul prelucrare automată date, evidenţă pensionari,documente clasificate, secretariat şi securitate sediu, prevăzută la poziţia 107 din statulde organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.03.2022

Tabel cu rezultatele obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.04.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.04.2022


Publicat în data de - 07.02.2022 - 16:22

Direcția Generală Logistică, scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director adjunct I la Direcția Achiziții Publice, subordonată Direcției Generale Logistice, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.03.2022


Publicat în data de - 07.02.2022 - 13:16

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Republica Moldova, la Chișinău. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.02.2022 - 07:50

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Bucureşti, concurs de promovare pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei publice de conducere de director general adjunct al Corpului de Control al Ministrului. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Atribuții conform fișei postului    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografia și Tematica la concursul    (descarcă fişier în format pdf)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE    (descarcă fişier în format docx)

Lista rezultatelor selecției dosarelor f.p. DGA CCM    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 04.03.2022

Lista rezultatelor la proba scrisă f.p. vacantă DGA-CCM    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 10.03.2022

Lista rezultatelor la interviu    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 15.03.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 16.03.2022


Publicat în data de - 13.01.2022 - 13:54

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Amanare data concurs DGAESRI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2022

Amanare data concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2022


Publicat în data de - 11.01.2022 - 16:15

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director la Direcția Operații, prevăzută la poziția 38 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.02.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.02.2022


Publicat în data de - 03.01.2022 - 19:00

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează: C O N C U R S pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef direcție generală din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format docx)

Tabel nominal rezultate de publicat DGPC POZ 1    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2022

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.02.2022


Publicat în data de - 31.12.2021 - 12:15

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Nota-raport nr. 1745091/05.07.2021 privind necesitatea încadrării din sursă externă a unor posturi specifice la nivelul Direcției Generale Urgențe Medicale;Direcția Generală Urgențe Medicale cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează:C O N C U R S :Pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de ofițeri de poliție, la Serviciul Control și Inspecție Medicină de Urgență din cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, prevăzute la pozițiile 32, 33 și 34 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candid. la testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.02.2022

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS 32 33 34    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Anunt loc desfasurare concurs si modificare data DGUM 32,33,34    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022

Anunt - locatie concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.04.2022

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.05.2022

Anunt suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.05.2022

Rezultate contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.05.2022

Tabel rezultate concurs dupa contestatii si verificari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.05.2022

Anunt departajare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.05.2022

Tabel rezultate interviu departajare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.05.2022

Tabel nominal final dupa departajare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.05.2022


Publicat în data de - 31.12.2021 - 11:45

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, 5 posturi vacante de personal contractual paznic din cadrul Serviciului Planificare Situații Excepționale și Dispecerat, pozițiile 68/a, 68/b, 68/c, 68/d și 71/a din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Tabel selectare dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.01.2022

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Rezultate evaluare psihologică - paznici    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.02.2022

Tabel rezultate scris rezultat paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.03.2022

Tabel cu rezultatele probei interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.03.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.03.2022


Publicat în data de - 31.12.2021 - 10:55

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Tipografiei M.A.I., prevăzut la poziţia 164 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Lista candidati care NU pot continua    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.02.2022

Anunt loc desfasurare proba    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.02.2022

TABEL REZULTATE scris agent poz.164    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Tabel cu rezultatele finale obtinute la testul scris 2022    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.03.2022

TABEL cu REZULTATE finale la concurs poz. 164 [13:45]]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.03.2022

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2022

Anunt REZULTAT psiho concurs agent 164    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.04.2022


Publicat în data de - 31.12.2021 - 09:58

Direcția Generală Urgențe Medicale cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Compartimentul Coordonare Telemedicină al Serviciului Monitorizare și Coordonare Urgențe Medicale din cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, prevăzute la poziţiile 25 și 26 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS 25 26    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Anunt loc desfasurare concurs si modificare data DGUM 25 26    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022

anunt loc desfasurare concurs DGUM 25 SI 26    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.04.2022

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.04.2022

Tabel nominal rezultate dupa contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.04.2022


Publicat în data de - 31.12.2021 - 09:54

Direcția Generală Urgențe Medicale cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Serviciul Monitorizare și Coordonare Urgențe Medicale din cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, prevăzute la poziţiile 17 și 18 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candid. la testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.02.2022

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS 17 18    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Anunt loc desfasurare concurs si modificare data DGUM 17 18    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.04.2022

Anunt loc desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.04.2022

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 13.04.2022

Tabel nominal - FINAL    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 18.04.2022

REZULTAT CONTESTATIE    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 18.04.2022


Publicat în data de - 31.12.2021 - 08:47

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de subofiţer la Serviciul Planificare Operațională Integrată - Biroul Operații Integrate și Capabilități Protecție Civilă, prevăzut la poziția 10 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS DGPC 10    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.03.2022

Anunt loc desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.04.2022

tabel nominal    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.04.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.04.2022


Publicat în data de - 31.12.2021 - 08:45

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Bazei de Depozitare Intretinere Armament, Geniu Codlea prevăzut la poziţia 1274 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidati care NU pot merge mai departe pozitia 1274    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.01.2022

Anunt loc desfasurare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.02.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2022

TABEL cu rezultatele finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.02.2022

TABEL Rezultate finale obtinute la testul scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.02.2022

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2022

Anunt REZULTAT psiho concurs agent 1274    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.04.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 19:50

Direcția Suport Decizional cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer în cadrul Biroului Comunicare Strategică, prevăzut la poziția 43 din statul de organizare al Direcției Suport Decizional, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT locatie desfasurare concurs DSD - poz.43    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022

Nu indeplinesc conditiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 19:45

Direcția Suport Decizional cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, la Biroul Comunicare Strategică din cadrul Direcției Suport Decizional, prevăzut la poziția 40 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2022

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.01.2022

ANUNT locatie desfasurare concurs DSD - poz.40    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022

TABEL rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.02.2022

Rezultate finale - proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2022

Tabel rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.02.2022

Rezultate contestatie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.02.2022

Tabel rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 18:16

Direcția Generală pentru Protecție Civilă organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-raport nr. 4655449 din 01.11.2021 privind necesitatea încadrării prin încadrare directă a unor posturi specifice din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, a postului vacant de expert gradul II-IA la Serviciul Coordonare Formare Profesională în Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 47 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.01.2022

ANUNT planificare testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Rezultate testare psiho POZ 47 - PUBLIC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.02.2022

Anunt desfasurare proba    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.02.2022

Tabel rezultate proba scrisa [15:40]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.03.2022

Tabel nominal rezultat [15:25]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.03.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.03.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 18:02

Direcția Generală pentru Protecție Civilă organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-raport nr. 4655449 din 01.11.2021 privind necesitatea încadrării prin încadrare directă a unor posturi specifice din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, a postului vacant de expert gradul II-IA la Serviciul Politici UE-NATO și Parteneriate Strategice în domeniul Protecției Civile, prevăzut la poziţia 57 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.01.2022

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Rezultate testare psiho POZ 57 -PUBLIC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.02.2022

Anunt- locatie desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.03.2022

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.03.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 17:50

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de ofiţer la Serviciul Politici UE-NATO și Parteneriate Strategice în domeniul Protecției Civile, prevăzut la poziția 54 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS DGPC 54    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.03.2022

Anunt modificare data concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.04.2022

Anunt- locatie desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.04.2022

Tabel rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.04.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.05.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 17:44

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer la Serviciul Planificare Operațională Integrată:Biroul Operații Integrate și Capabilități Protecție Civilă respectiv Compartimentul Operațiuni aeronavale, prevăzute la pozițiile 7 și 21 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditii concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.03.2022

Anunt loc desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.04.2022

Tabel nominal DGPC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.04.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.04.2022

Tabel rezultate interviu dpartajare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.04.2022

Tabel rezultate finale dupa departajare    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 14.04.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 16:13

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului de ofiţer specialist principal I din cadrul Serviciului investiţii şi administrare patrimoniu imobiliar - Biroul tehnic şi investiţii, poziţia 263 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format zip)

Lista candidaților care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.02.2022

ANUNT LOC DE DESFASURARE PROBA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.02.2022

erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.02.2022

Tabel rezultate test scris 263 postat la ora 13:30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Tabel rezultate test finale scris 263    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.03.2022

ANUNT INTERVIU DE DEPARTAJARE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.03.2022

Tabel rezultate interviu de departajare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022

TABEL REZULTATE FINALE concurs 263    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 16:11

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual:I. Din cadrul Serviciului reparații construcții:• Biroul dispecerat intervenții: - 1 post de muncitor calificat IV-I (instalator sanitar și gaze), poziția 378 din statul de organizare al direcţiei.II. Din cadrul Serviciului fabricație și mentenanță utilaje:• Biroul producție secundară:- 1 post de muncitor calificat IV-I (tâmplar manual universal), poziția 911 din statul de organizare al direcţiei; - 1 post de muncitor calificat IV-I (tapițer), poziția 917 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Rezultate selectie dosare tamplar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Rezultate selectie dosare instalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Anunt psiho m.c. (instalator sanitar și gaze) SRC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Anunt psiho m.c. (tamplar universal) SFMU    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Erata - evaluare psihologica (tamplar)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.01.2022

Rezultate evaluare psihologică - instalator sanitar și gaze și tâmplar manual universal    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Rezultate proba practica (tâmplar manual universal)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.02.2022

Rezultate proba practica (instalator sanitar și gaze)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.02.2022

Rezultat interviu tamplar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Rezultat interviu instalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Rezultate finale (instalator sanitar și gaze)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.02.2022

Rezultate finale (tamplar manual universal)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 16:10

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului reparații construcții, astfel:• La Biroul reparații construcții: - 1 post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații universale), poziția 348 din statul de organizare al direcției; - 1 post de muncitor calificat IV-I (sudor autogen), poziția 349 din statul de organizare al direcției;• La Biroul dispecerat intervenții: - 1 post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații universale), poziția 363 din statul de organizare al direcției. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format zip)

Rezultate selectie electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Rezultate ev. psihologică - electrician de întreținere și reparații universale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Tabel rezultate practica (electrician)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.02.2022

Rezultate interviu (electrician)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.02.2022

Rezultate finale electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:50

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I (vopsitor universal) la Serviciul Reparații Armament și Tehnică Specifică, poziția 1252 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format zip)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Rezultate evaluare psihologică - vopsitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Rezultate proba practica - vopsitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.03.2022

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.03.2022

Rezultate finale concurs - vopsitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:49

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului reparaţii auto:• 1 post de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport), poziția 1169 din statul de organizare al direcţiei;• 1 post de muncitor calificat IV-I (mecanic auto), poziția 1183 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Anunt psiho m.c    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Rezultate evaluare psihologică - lăcătuș montator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Rezultate probă practică - lăcătuș montator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Rezultate interviu (lăcătuș montator agregate energetice și de transport)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.03.2022

Rezultate finale - lacatus montator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.03.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:45

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de personal contractual muncitor calificat IV - I (călcător) din cadrul Serviciului echipament, acțiuni de protocol și prestări servicii, poziția 875 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format zip)


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:41

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, 2 posturi vacante de personal contractual muncitor calificat IV - I (lăcătuş mecanic) din cadrul Bazei de depozitare - întreţinere armament geniu chimic Codlea, jud. Braşov, pozițiile 1287 și 1293 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Rezultate dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Rezultate evaluare psihologică - Lacatus    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.02.2022

Rezultate practică - Lăcătuș    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.02.2022

Rezultate finale practica (lăcătuș) CODLEA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Rezultate interviu (lăcătuș)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.02.2022

Rezultate finale interviu paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.02.2022

Rezultate finale lacatus    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:39

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului de ofiţer specialist principal I din cadrul Serviciului investiţii şi administrare patrimoniu imobiliar - Biroul tehnic şi investiţii, poziţia 262 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format zip)

ERATA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.02.2022

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile 262    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Anunt- locatie desfasurare proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Tabel rezultate scris - 11:11    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.03.2022

TABEL REZULTATE CONTESTATII    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.03.2022

Rezultate finale test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.03.2022

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.03.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:37

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a posturilor vacante de agent II din cadrul Serviciului reparații auto – Biroul reparații autoturisme și motociclete, prevăzute la poziţiile 1160 și 1161 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile 1160 si 1161    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022

ANUNT LOC DE DESFASURARE PROBA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.03.2022

Tabel rezultate - ora 13:20    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

Tabel rezultate finale test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.03.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.03.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:36

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului vacant de agent I din cadrul Serviciului fabricație și mentenanță utilaje – Biroul producție secundară, prevăzut la poziţia 905 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format zip)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile 905    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:32

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I (casier) din cadrul structurii Financiar, poziţia 6 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.02.2022

Anunt desfasurare test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.02.2022

Tabel rezultate proba -15:00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.02.2022

TABEL REZULTATE FINALE test scris 22.02.    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.02.2022

TABEL REZULTAT final concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.02.2022

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

Anunt rezultate psiho concurs agent casier 6    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.04.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:27

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a 2 posturi de agent I din cadrul structurii Financiar - Biroul contabilitate, poziţiile 21 şi 22 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format zip)

Lista candidati care NU pot participa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

ANUNT LOC DE DESFASURARE PROBA 28.02.2022    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.02.2022

Tabel rezultate test scris - 13:16    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.03.2022

TABEL REZULTATE FINALE test scris 28.02.2022    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.03.2022

TABEL REZULTAT final concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.03.2022

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

Anunt rezultate psiho concurs agent 21_22    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.04.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:20

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de personal contractual de muncitor necalificat II-I (spălător auto) din cadrul Serviciului exploatare auto, poziția 1131 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format zip)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Rezultate ev. psihologica SEA(spalator auto)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Tabel rezultate proba practica mn II-I (spalator auto)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.02.2022

Tabel rezultate finale spalator auto    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Tabel rezultate interviu spalator auto    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.02.2022

TABEL REZULTATE finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:16

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului fabricaţie şi mentenanţă utilaje: [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Rezultate selectie dosare electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Anunt psiho m.c. (electrician) SFMU    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Anunt psiho m.c. (lacatus mecanic) SFMU    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

Rezultate ev psihologica SFMU    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Tabel rezultate proba practica lacatus mecanic de intretinere si reparatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.02.2022

Tabel rezultate proba practica electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.02.2022

Tabel rezultate proba practica finale electricianSFMU internet    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.02.2022

Tabel rezultate proba practica finale lmiru SFMU internet    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.02.2022

Tabel rezultate interviu lacatus mecanic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

TABEL REZULTATE finale concurs lacatus mecanic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:12

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului de ofiţer specialist principal I 1 din cadrul Serviciului investiţii şi administrare patrimoniu imobiliar - Biroul tehnic şi investiţii, poziţia 261 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.02.2022

Anunt loc desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.02.2022

TABEL REZULTATE - ora 15:30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.02.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.02.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:10

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Serviciului achiziţii alimente, poziţia 98 din statul de organizare al direcţiei [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.02.2022

Precizări legate de testul scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.02.2022

Tabel rezultate 13:25    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.02.2022

TABEL REZULTATE FINALE test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Tabel rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

Anunt rezultate psiho concurs agent 98    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.04.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 15:05

Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în Bucureşti, str. Leaota, nr. 2A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofițer de poliție la Compartimentul Dezvoltare aplicații informatice – Serviciul 4 – Dezvoltare și Administrare Aplicații Informatice, pozițiile 76 și 77 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2022

ANUNT desfășurarea concurs DACTI ofiteri    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.01.2022

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS - DACTI OFITERI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.01.2022

Anunt rezultate testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.02.2022

Rezultate test grila    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.02.2022

TABEL NOTE FINALE -76, 77    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 14:40

Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, Corp A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzute la poziţiile 17 și 28 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt desfășurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.02.2022

Lista candidatilor care NU indeplinesc conditiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.02.2022

TABEL NOTE -17    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2022

TABEL NOTE -28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2022

Tabel nota finale - 28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.02.2022

Tabel note finale - 17    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.02.2022

Anunt planificare testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 14:15

Direcţia Generală Logistică, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Eforie, nr. 3, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de două posturi vacante de ofițer de poliție - ofițer specialist principal 1, la Serviciul Bugetare și Monitorizare Investiții din cadrul Direcției Generale Logistice, prevăzute la pozițiile 18 și 19 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.02.2022

Anunt locatie concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.02.2022

Tabel nominal rezultate finale dupa contestatii [18:00]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 11:50

Direcția Suport Decizional cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer în cadrul Serviciului Evaluare Instituțională și Control, prevăzut la poziția 58 din statul de organizare al Direcției Suport Decizional, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Locatie concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.02.2022

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS poz. 58    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.02.2022

ANUNT 2 locatie concurs DSD    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.02.2022

Tabel rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.02.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.02.2022


Publicat în data de - 30.12.2021 - 11:15

Direcția Suport Decizional cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer în cadrul Serviciului Reglementări și Avizări, prevăzut la poziția 51 din statul de organizare al Direcției Suport Decizional, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt locatie concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.02.2022

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.02.2022

Tabel rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.02.2022

Tabel rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.02.2022


Publicat în data de - 29.12.2021 - 18:25

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Serviciului Resurse Umane, poziţia 63 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Indrumar    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel nominal cu rudele    (descarcă fişier în format pdf)

Adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Consimtamant canditat    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.02.2022

Anunt loc desfasurare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.02.2022

TABEL REZULTATE scris agent poz. 63- Publicat la ora 12:09    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Tabel rezultate finale testul scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.02.2022

Tabel rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.02.2022


Publicat în data de - 29.12.2021 - 17:20

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de medic specialist, specialitatea medicină de familie, prevăzute la poziţiile 116, 137 și 278 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa    (descarcă fişier în format pdf)

Lista cand care nu indepl cond concurs    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 08.02.2022

Tabel rezultat concurs medic spec BC BT SV    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 17.02.2022

Tabel rezultate finale concurs med spec BC BT SV    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 18.02.2022


Publicat în data de - 29.12.2021 - 11:17

Direcția Informare și Relații Publice scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu la Centrul Multimedia, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.01.2022

Erata concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Erata - data concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.01.2022

Erata amanare data concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2022

Erata schimbare locatie desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.02.2022

TABEL rezultate obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2022

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.02.2022


Publicat în data de - 28.12.2021 - 18:35

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent II din cadrul Serviciului hrănire, poziţia 771 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT LOC DE DESFASURARE PROBA 04.03.2022 SH agent poz 771    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.02.2022

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile SH 771    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.02.2022

Rezultate proba scrisa 11:30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.03.2022

Tabel rezultate test finale scris 771 SH    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022

TABEL REZULTATE FINALE concurs 771 SH    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

Anunt rezultate psiho concurs agent 771 SH    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.04.2022


Publicat în data de - 28.12.2021 - 18:30

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I (și conducător auto) din cadrul Serviciului depozitare mobilizare și rezerve proprii Găești, poziţia 1302 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Anunt- locatie desfasurare proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Tabel cu rezultate obtinute la testul scris agent 1302 Gaesti publicat la ora 09.55    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022

Rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.03.2022

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.03.2022

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

Anunt rezultate psiho concurs agent (și conducător auto) 1302 GAESTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.04.2022


Publicat în data de - 28.12.2021 - 17:25

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Serviciului asigurarea calității, poziţia 889 din statul de organizare al direcţiei [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT LOC DE DESFASURARE PROBA scrisa SAC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.02.2022

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.02.2022

Rezultate test scris - afisat la ora 11.33    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

Tabel rezultate test finale scris 889 SAC [12:25]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.03.2022

TABEL REZULTATE FINALE concurs 889 SAC [13:00]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.03.2022

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

Anunt rezultate psiho concurs agent 889 SAC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.04.2022


Publicat în data de - 28.12.2021 - 17:15

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Serviciului Asigurare și Gestionare Echipamente Audio, Video și I.T., prevăzut la poziţia 391 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile SAGEAVIT 391    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.01.2022

ANUNT LOC DE DESFASURARE PROBA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.02.2022

Tabel rezultate test scris afisat la ora 15.55    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2022

Tabel rezultate test finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.02.2022

TABEL REZULTATE concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.02.2022

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

Anunt REZULTAT psiho concurs agent 391    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.04.2022


Publicat în data de - 28.12.2021 - 17:10

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul Serviciului asigurarea calității, poziţia 891 din statul de organizare al direcţiei.” [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Anunt- locatie desfasurare proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Tabel rezultate test scris 891 SAC postat ora 12:00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.02.2022

Tabel rezultate test finale scris 891 SAC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022

TABEL REZULTATE FINALE concurs 891 SAC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.03.2022


Publicat în data de - 24.12.2021 - 12:35

Corpul de Control al Ministrului scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II (inspector) la Serviciul Control Intern Managerial și Coordonare Structuri de Control, prevăzută la poziţia 41 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.01.2022

Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.02.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.02.2022


Publicat în data de - 23.12.2021 - 17:40

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesccondiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile depoliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general al Direcţiei Generale Logistice, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt - testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.12.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022


Publicat în data de - 23.12.2021 - 17:35

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române cu sediul în Bucureşti, strada Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, împreună cu Patriarhia Română cu sediul în Bucureşti, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de preot I din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, prevăzut la poziția 25 din statul de organizare al unității, a unui post vacant de preot I din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, prevăzut la poziția 27 din statul de organizare al unității și a unui post vacant de preot II din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, prevăzut la poziția 23 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021

Erata Anunt    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.12.2021

Erata Anunt    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2021

Lista neîndeplinire condiții participare la concurs - IGJR preoti    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.01.2022

Programare examinare orala    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2022

Rezultate examinare orala    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.01.2022

Anunt- locatie desfasurare proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.01.2022

Tabel rezultate examen scris - IGJR    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Tabel cu rezultatul contestatiei    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022

Tabel cu rezultatele obtinute la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022


Publicat în data de - 23.12.2021 - 17:22

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Informare și Relații Publice cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluțieinr. 1A, sector 1, împreună cu Patriarhia Română cu sediul în Bucureşti, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4,organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de preot militar din cadrul Secției de Asistență Religioasă,prevăzut la poziția 41 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.12.2021

Erata concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2021

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.01.2022

ANUNT admitere contestație    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2022

ANUNT desfășurarea concurs PREOT MILITAR    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2022

Rezultate examinare orala    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.01.2022

Anunt desfasurare concurs proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.01.2022

TABEL rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2022

Rezultate contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022

Tabel    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022

Anunt indreptare eroare materiala    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022


Publicat în data de - 22.12.2021 - 15:11

Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea a 9 (nouă) posturi de execuție vacante de ofiţer de poliţie (psiholog), la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute la poziţiile 3, 4, 8, 13, 17, 18, 22, 28 și 29 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.02.2022

LISTĂ candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2022

Anunt candidați care NU îndeplinesc condițiile de participare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.02.2022

ANUNT desfășurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.02.2022

Tabel rezultate 26.02.2022, 20:28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.02.2022

Rezultatul analizei contestatiilor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.03.2022

Tabel nominal - note candidați după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.03.2022

ANUNT planificare candidati la proba de departajare - interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.03.2022

Tabel nominal - note candidați după interviu departajare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2022

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.03.2022

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.03.2022

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică, după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.04.2022

ANUNT comunicare OFERTE candidați    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.04.2022

ANUNT planificare candidati la testare psihologica CENTRUL PSIHO - DE PUBLICAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.04.2022

ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.04.2022

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.05.2022

ANUNT comunicare OFERTE candidați    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.05.2022

Planificare candidati la testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.05.2022

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.05.2022


Publicat în data de - 22.12.2021 - 15:00

Corpul de Control al Ministrului scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu I (inspector) la Serviciul Inspecții, prevăzută la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii. [...]

ANUNȚ concurs CCM - șef serviciu I - Serviciul Inspecții - poz. 4    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2022

Rezultat interviu concurs sef serviciu CCM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.01.2022


Publicat în data de - 21.12.2021 - 12:50

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 3(trei) funcții vacante de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) prevăzute la pozițiile 115, 130 și 239 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

erata    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.12.2021

Rezultat psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.01.2022

Tabel rezultate concurs sef cmj Iasi    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 21.01.2022


Publicat în data de - 20.12.2021 - 16:10

Direcția Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi OrdinuluiM.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Metodologie Logistică, prevăzută la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.12.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.01.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.01.2022


Publicat în data de - 17.12.2021 - 15:26

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H. G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările și ulterioare, postul vacant de personal contractual – inspector de specialitate gradul III-I de la Serviciul Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar, prevăzut la poziția 258 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată. [...]

Anunt integral si anexe    (descarcă fişier în format zip)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.01.2022


Publicat în data de - 17.12.2021 - 13:12

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, în vederea ocupării, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 315359 din 12.08.2021, a postului de ofițer specialist I (formator), vacant la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 42 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 16.12.2021 - 10:30

Direcția Generală Financiară scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou la Biroul Salarizare, prevăzută la poziția 58 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candididati la examinarea psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.12.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.01.2022

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.01.2022


Publicat în data de - 15.12.2021 - 15:47

Direcţia Generală Urgenţe Medicale organizează examen de promovare într-o funcţie prevăzută cu nivel de studii superior a personalului contractual încadrat în funcţia de referent II, la poziția 68 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.12.2021

ANUNT rezultat proba    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2022


Publicat în data de - 14.12.2021 - 15:03

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în cadrul posturilor ocupate, examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute pentru personalul contractual care încadrează funcțiile de muncitor calificat III (fochist) și referent II la Serviciul Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar și care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie referent    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2021

Rezultate selectie fochist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2021

Rezultat proba scrisa fochist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021

Rezultat proba scrisa referent    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021

Rezultate examen final fochist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2022

Rezultate examen final referent    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2022


Publicat în data de - 14.12.2021 - 15:02

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în cadrul postului ocupat, examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute pentru personalul contractual care încadrează funcția de referent II la Serviciul Secretariat și Control Acces și care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2021

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2022


Publicat în data de - 14.12.2021 - 15:01

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în cadrul posturilor ocupate, examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute pentru personalul contractual care încadrează funcțiile de muncitor calificat III (tinichigiu carosier) și muncitor calificat III (lăcătuș montator agregate energetice si de transport) la Serviciul Reparații Auto și care îndeplinesc cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare tinichigiu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2021

Rezultate selectie dosare lacatus    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2021

Proba scrisa lacatus    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021

Proba scrisa tinichigiu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021

Rezultate examen final lacatus    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2022

Rezultate examen final tinichigiu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2022


Publicat în data de - 14.12.2021 - 15:00

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în cadrul postului ocupat, examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute pentru personalul contractual care încadrează funcția de muncitor calificat III (instalator încălziri centrale și gaze) la Serviciul Reparații Construcții și care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2021

Rezultate proba scrisa instalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2022


Publicat în data de - 14.12.2021 - 14:58

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în cadrul postului ocupat, examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual care încadrează funcția de muncitor calificat III (copist formare tipar plan) la Tipografia MAI și care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2021

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2022


Publicat în data de - 14.12.2021 - 14:57

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în cadrul posturilor ocupate, examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute pentru personalul contractual care încadrează funcțiile de muncitor calificat II și III (ospătar) și muncitor calificat II și III (bucătar) la Serviciul Hrănire și care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate concurs ospatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2021

Rezultate concurs bucatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2021

Tabel proba scrisă SH bucatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021

Tabel proba scrisă SH ospatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021

Rezultate examen final bucatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2022

Rezultate examen final ospatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2022


Publicat în data de - 10.12.2021 - 10:58

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe (specialiști), în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 315359 din 12.08.2021, a postului de ofițer specialist I, vacant la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 54 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format docx)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.12.2021 - 10:49

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe (specialiști), în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 315359 din 12.08.2021, a postului de ofițer specialist I, vacant la Serviciul Logistic – Compartimentul Administrarea patrimoniului imobiliar, poziția 112/a din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format docx)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.12.2021 - 13:45

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 2(două) posturi vacante de medic I, specialitatea medicină de familie, prevăzute la poziţiile 180 și 308 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.12.2021 - 13:40

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de medic specialist, specialitatea medicină de familie, din cadrul structurii Asistență medicală primară - Asistență medicală de unitate - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova și Școala Militară de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, prevăzut la poziția 56 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 03.12.2021 - 13:05

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director la Direcția Operații, prevăzută la poziția 38 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2021

rezultatele finale DUPA CONTESTATII    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.12.2021


Publicat în data de - 03.12.2021 - 11:09

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director la Direcția Analiză și Reglementare prevăzută la poziția 171 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.12.2021


Publicat în data de - 03.12.2021 - 11:08

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Management Stări Excepționale prevăzută la poziția 22 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.12.2021

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale DUPA CONTESTATII    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.12.2021


Publicat în data de - 03.12.2021 - 11:07

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu la Serviciul Management Date și Informații, prevăzută la poziția 30 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.12.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.12.2021


Publicat în data de - 03.12.2021 - 11:06

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou la Biroul Ordine Publică și Protecție Instituțională, prevăzută la poziția 50 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.12.2021


Publicat în data de - 03.12.2021 - 11:04

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Suport Tehnic prevăzută la poziția 145 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.12.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.01.2022

REZULTATUL ANALIZEI CONTESTATIEI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.01.2022


Publicat în data de - 03.12.2021 - 11:02

Direcția Generală Management Operațional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Evaluare Instituțională prevăzută la poziția 189 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.12.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.12.2021


Sari la conținut