Anunțuri carieră

Publicat în data de - 16.04.2021 - 17:17

Anunț privind scoaterea la concurs a postului vacant de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Haga - Regatul Țărilor de Jos [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.04.2021 - 14:39

Direcția Fonduri Externe Nerambursabile scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Asistență Fonduri Structurale, prevăzută la poziţia 21 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare candidati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.04.2021


Publicat în data de - 16.03.2021 - 18:00

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Delegației Permanente a României la NATO. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 19.02.2021 - 08:27

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de medic primar confirmat în specialitatea PSIHIATRIE, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, de la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate - Psihiatrie, Psihologie, prevăzut la poziția 81 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

formulare concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 19.02.2021 - 08:22

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea NEUROLOGIE, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, de la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate - Neurologie, prevăzut la poziția 79 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

formulare concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 04.02.2021 - 13:32

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie anunță existența a 5 posturi vacante de ofițeri de poliție, prin mutare în interesul serviciului, astfel: [...]

Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicații    (descarcă fişier în format pdf)

Catedra de Ordine și Siguranță Publică    (descarcă fişier în format pdf)

Compartimentul Tehnic    (descarcă fişier în format pdf)

Compartimentul Tehnologia Informației    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 01.02.2021 - 11:20

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Direcția Secretariat General din Ministerul Afacerilor Interne anunță existența unui post vacant de execuție de agent principal, în cadrul Serviciului de Relații cu Publicul. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 21.01.2021 - 18:43

În atentia candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție la serviciul Monitorizare, Administrare, Securitate și Help-desk – Compartimentul Administrare și Securitate, prevăzut la poziția 41 din statul de organizare a unității, prin încadrare directă. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 30.12.2020 - 14:00

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Suceava, prevăzută la poziția 272 din statul de organizare al unității. [...]

1_ANUNT_Concurs_sef cmj suceava site    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2021


Publicat în data de - 30.12.2020 - 13:59

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Bacău, prevăzută la poziția 115 din statul de organizare al unității. [...]

1_ANUNT_Concurs_sef cmj bacau site    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2021


Publicat în data de - 28.12.2020 - 17:02

În referire la anunțul nr. 46085 din data de 23.12.2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al Direcţiei Generale de Poliţie a MunicipiuluiBucureşti, funcţie prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii; Având în vedere perioada scurtă destinată depunerii cererilor de înscriere, precum şi faptul că aceasta s-a suprapus cu Sărbătoarea Crăciunului, se modifică data limită de depunere a cererilor de înscriere şi a documentelor prevăzute în anunţurile de concurs menţionate mai sus, însensul că aceasta este data de 11.01.2021. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.12.2020 - 17:01

În referire la anunțurile nr. 46003, 46004, 46005 din data de 21.12.2020 privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de adjunct al inspectorului general I,respectiv adjunct al inspectorului general, funcţii prevăzute la poziţiile 2, 3 şi 5 din statul de organizare al unităţii; Având în vedere perioada scurtă destinată înscrierii la concursurile menţionate, precum şi faptul că aceasta s-a suprapus cu Sărbătoarea Crăciunului, se modifică data limită de depunere a cererilor de înscriere şi a documentelor prevăzute în anunţurile de concurs menţionate mai sus, în sensul că aceasta este data de 11.01.2021. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.12.2020 - 19:20

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de adjunct al inspectorului general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Modificare date concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2020

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 23.12.2020 - 19:18

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de prim-adjunct al inspectorului general și șef al Statului Major din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Modificare date concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2020

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 23.12.2020 - 19:13

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de inspector general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Modificare date concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2020

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 23.12.2020 - 19:08

​​Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 22.12.2020 - 14:58

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Tipografia M.A.I., în funcția de muncitor calificat II (legator manual). [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021

Tabel rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2021


Publicat în data de - 22.12.2020 - 14:56

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hranire în funcția de muncitor calificat II (ospatar). [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021

Tabel rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2021


Publicat în data de - 21.12.2020 - 19:42

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută la poziția 5 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 21.12.2020 - 19:39

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 21.12.2020 - 19:31

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, organizează, concurs pentru ocuparea funcției de adjunct al inspectorului general I al Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 21.12.2020 - 18:34

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar în funcția de muncitor calificat II (fochist). [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.01.2021

Tabel cu rezultate obtinute la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2021

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.01.2021


Publicat în data de - 21.12.2020 - 18:30

Direcția Asigurarea Logistică Integrată organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual, încadrat la Serviciul Reparații Auto în funcțiile de muncitor calificat II (mecanic auto), respectiv muncitor calificat II (lăcătuș montator agregate energetice și de transport) [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.01.2021

Tabel rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2021

Tabel rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.01.2021


Publicat în data de - 14.12.2020 - 12:41

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi vacante de asistent medical I, specialitatea medicină generală, la poziţiile 268 și 302 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

2_Lista candidați care nu indeplinesc condițiile asistent medical I SITE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2021

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.01.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.01.2021

Anunt planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.01.2021

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2021


Publicat în data de - 11.12.2020 - 13:07

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de Ofițer specialist principal I, la poziţia 69 din statul de organizare al unității, la Structura de securitate, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție, care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul Direcției Medicale, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, municipiul București. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2020

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.12.2020

Lista canditatilor care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021

Sala desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.01.2021

Tabel cu rezultatele obtinute la concurs poz. 69    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.01.2021

Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.01.2021


Publicat în data de - 11.12.2020 - 12:04

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a trei posturi vacante de medic I, specialitatea medicină de familie, la poziţiile 44, 234 și 308 din statul de organizare al unității, posturi prevăzute cu gradul profesional maxim de subcomisar de poliție, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe - anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel nominal cu rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.01.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.01.2021

Anunt planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.01.2021

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2021


Publicat în data de - 10.12.2020 - 21:37

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de Ofițer specialist I, poziția 8 din statul de organizare al unității, la structura Financiar-Contabilitate, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.12.2020

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.12.2020

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile TCO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.01.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2021


Publicat în data de - 10.12.2020 - 21:36

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de Ofițer specialist I, poziția 17 din statul de organizare al unității, la Biroul Achiziții Publice, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

   (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.12.2020

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.12.2020

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile TCO    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.01.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2021


Publicat în data de - 09.12.2020 - 20:29

Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general al Direcţiei Generale Anticorupţie, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne [...]

Text integral    (descarcă fişier în format PDF)

Anunt planificare psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.12.2020

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 09.12.2020 - 20:27

Ministerul Afacerilor Interne organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de director general la Direcția Generală de Protecție Internă, prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format PDF)

Anunt - evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.12.2020

Rezultate testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2020

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 09.12.2020 - 16:52

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de Ofițer specialist principal I, la poziţia 57 din statul de organizare al unității, la biroul Inspecție Sanitară și Sanitară Veterinară, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe pt.concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2020

LISTA CANDIDAȚILOR CARE NU POT PARTICIPA LA CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 09.12.2020 - 16:51

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general al Direcţiei Generale Logistice, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.12.2020

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 09.12.2020 - 16:48

Ministerul Afacerilor Interne – Direcției de Proiectare şi Consultanţă în Construcţii organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectiv proiectant gradul I, prevăzut la poziția 23 din statul de organizare al unității, a personalului contractual CRĂCIUNESCU TEODORA – proiectant gradul II, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.12.2020

Anunt rezultat proba    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2020

Anunt rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.12.2020


Publicat în data de - 09.12.2020 - 15:59

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de Ofițer principal I, la poziţia 66 din statul de organizare al unității, la Serviciul Tehnologia Informației, Monitorizare, Evidență Asistați și Statistică Medicală, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție, care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2020

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.12.2020

Lista candidati care nu pot participa la concurs poz 66    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.01.2021

Tabel cu rezultate obtinute la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.01.2021

Tabel cu rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.01.2021


Publicat în data de - 08.12.2020 - 20:37

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul București, strada George Georgescu nr. 3, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Serviciul prelucrare automată date şi stabiliri pensii militare de stat din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute la pozițiile 49 și 50 din statul de organizare al aceleiaşi unităţi, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.12.2020

Rezultate testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.01.2021

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.01.2021

ERATA- Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021

ANUNT locatie concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.01.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.01.2021

TABEL dupa expirarea termenului de contestatii- DE PUBLICAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.01.2021


Publicat în data de - 08.12.2020 - 20:36

Centrul de Psihosociologie al M.A.I., cu sediul în municipiul București, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Biroul 1 – Cercetare și dezvoltare, Compartimentul cercetare în psihologie și sociologie din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, prevăzut la poziția 25 din statul de organizare al aceleiaşi unităţi, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.12.2020

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021

Rezultate testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.01.2021

Tabel nominal rezultate finale dupa contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.01.2021


Publicat în data de - 08.12.2020 - 18:47

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de Ofițer specialist principal I, la poziţia 71 din statul de organizare al unității, la compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Relații cu Publicul, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe - anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Completare bibliografie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.12.2020

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2020

Completare anunt    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2020

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.12.2020

Lista persoane care nu indeplinesc conditiile 1    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.01.2021

Lista persoane care nu indeplinesc conditiile 2    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021

Sala unde se va desfasura concursul    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021

ÎN COMPLETAREA ANUNȚULUI NR. 920217 DIN 06.01.2021    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.01.2021

Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.01.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.01.2021

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.01.2021

Anulare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.01.2021


Publicat în data de - 08.12.2020 - 18:41

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de Ofițer specialist principal I, la poziţia 36 din statul de organizare al unității, la compartimentul Asistență medicală din cadrul Serviciului Asistență Medicală, Farmaceutic, Aparatură Medicală, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe - anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2020

Rezultate evaluare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.01.2021


Publicat în data de - 08.12.2020 - 16:10

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de Ofițer specialist principal I, la poziţia 14 din statul de organizare al unității, la Biroul Control, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2020

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.12.2020

Lista candidatilor care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.12.2020

Rezultat proba    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.01.2021

Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.01.2021


Publicat în data de - 07.12.2020 - 16:48

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist principal I (medic), poziţia 44 din statul de organizare al unității, la Compartimentul Pregătire profesională și de specialitate din cadrul Serviciului Asistență Medicală, Farmaceutic, Aparatură Medicală, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

ANUNT de postat 44    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe bune pentru concursuri - incadrare directa 2020 44    (descarcă fişier în format pdf)

Lista persoane care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.01.2021

Tabel cu rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.01.2021

Tabel cu rezultatele finale obtinute la concurs poz 44    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.01.2021


Publicat în data de - 03.12.2020 - 16:30

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist principal I (medic), poziţia 32 din statul de organizare al unității, la Biroul Medicina Muncii și Expertiză medico-militară, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa anunt    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa anunt    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2020


Publicat în data de - 27.11.2020 - 14:30

Direcția Informare și Relații Publice organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectiv consilier gradul IA, prevăzut la poziția 42 din statul de organizare al unității, a personalului contractual COJOCARU ADRIANA – consilier gradul I, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt promovare PC DIRP    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt selectie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.12.2020

Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.12.2020

Rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.12.2020


Publicat în data de - 27.11.2020 - 09:10

Anuntul nr.1520422/26.11.2020 al Direcției Generale Management Urgențe Medicale privind ocuparea fără concurs a unei funcții publice de execuție de inspector principal. [...]

anunț DGMUM și anexe ocupare fără concurs funcție publică    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.11.2020 - 13:57

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director (medic) al Direcţiei Medicale, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Planificarea pentru examinarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.11.2020

Anunt modificare ora concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.12.2020

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.12.2020

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.12.2020


Publicat în data de - 20.11.2020 - 10:40

Direcţia Generală Management Urgențe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă determinată (până la 01.05.2023), pe perioada implementării proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”NO FEAR – Network Of practitioners For Emergency medicAL systems and cRitical care”, prin recrutare din sursă externă, a unui post contractual vacant de expert gradul I înființat în afara organigramei Direcției Generale Management Urgențe Medicale. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografia    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt selectie dosare    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 09.12.2020

Tabel rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.12.2020

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 21.12.2020

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.12.2020


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:56

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular, respectiv muncitor calificat II, prevăzut la poziția 74 din statul de organizare al unității, a personalului contractual RADU ILIE - muncitor calificat III, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format PDF)

Anunt selectie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.12.2020

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.12.2020

Rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.12.2020


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:54

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectiv balerin gradul IA, prevăzut la poziția 55 din statul de organizare al unității, a personalului contractual NICOLAE DOMNICA – balerin gradul I, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format PDF)

Anunt selectie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.12.2020

tabel rezultat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.12.2020

Rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.12.2020


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:52

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular, respectiv manipulant decor I, prevăzut la poziția 75 din statul de organizare al unității, a personalului contractual MORARU MARIUS - manipulant decor II, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorulbugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format PDF)

Anunt selectie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.12.2020

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.12.2020

Reultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.12.2020


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:50

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectivreferent gradul IA, prevăzut la poziția 34 din statul de organizare al unității, a personalului contractual MOLDOVEANU CRISTINA-GEORGETA – referent gradul I, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractualdin sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului depromovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format PDF)

Anunt selectie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.12.2020

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.12.2020

Rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.12.2020


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:49

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectiv corepetitor gradul IA, prevăzut la poziția 66 din statul de organizare al unității, a personalului contractual TODEA ANGELICA-SIMONA – corepetitor gradul I, în condițiileLegii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unuipost vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractualdin sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului depromovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format PDF)

Anunt selectie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.12.2020

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.12.2020

Reultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.12.2020


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:45

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectiv solist vocal gradul I, prevăzut la poziția 42 din statul de organizare al unității, a personalului contractual PRISECARU EUGENIA – solist vocal gradul II, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format pdf)

   (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.12.2020

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.12.2020

Rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.12.2020


Publicat în data de - 16.11.2020 - 09:53

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de agent principal, poziţia 50/a din statul de organizare al unității, la Compartimentul Avize și Autorizări din cadrul Serviciului Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, post prevăzut cu gradul profesional maxim de agent șef principal de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

ANUNT pt postat 50 a    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe pt Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Lista persoane care nu indeplinesc conditiile pt.concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.12.2020

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.12.2020

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.12.2020


Publicat în data de - 13.11.2020 - 14:44

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează selecție, în vederea angajării, temporare, fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, în baza prevederilor art. 21 alin.(1) din Legea nr.136/2020, a 2 (două) posturi de personal contractual, respectiv 1 post de asistent medical și 1 post de asistent medical principal, prevăzute la pozițiile 134 și 195 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 13.11.2020 - 14:40

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează selecție, în vederea angajării, temporare, fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, în baza prevederilor art. 21 alin.(1) din Legea nr.136/2020, a 5 (cinci) posturi de personal contractual - medic specialist, specialitatea medicină de familie, prevăzute la pozițiile 132, 175, 188, 241 și 296 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 12.11.2020 - 10:52

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Biroului Resurse Umane – Securitate și sănătate în muncă. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.11.2020 - 10:45

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi vacante de asistent medical I, specialitatea medicină generală, la poziţiile 268 și 302 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati concurs asistent medical I    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2020

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.12.2020

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.12.2020


Publicat în data de - 10.11.2020 - 10:44

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic specialist, specialitatea cardiologie, la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate - Medicină internă, Cardiologie, poziţia 72 din statul de organizare al unității, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.12.2020

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.12.2020

Anunt planificare psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.12.2020

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.12.2020


Publicat în data de - 10.11.2020 - 10:41

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic specialist, specialitatea medicină de familie, la Centrul Medical Județean Suceava - Cabinete medicale de unitate - Poliție, poziţia 273 din statul de organizare al unității, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.12.2020

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.12.2020

Anunt planificare psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.12.2020

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.12.2020


Publicat în data de - 10.11.2020 - 10:35

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 6 posturi vacante de medic I, specialitatea medicină de familie, la poziţiile 44, 131, 234, 267, 299 și 308 din statul de organizare al unității, posturi prevăzute cu gradul profesional maxim de subcomisar de poliție, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultat concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.12.2020

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.12.2020

Anunt planificare psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.12.2020

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.12.2020


Publicat în data de - 06.11.2020 - 13:46

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofițer I, la poziţia 50 din statul de organizare al unității, la compartimentul Avize și autorizări din cadrul Serviciului Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, post prevăzut cu gradul profesional maxim de subcomisar de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format doc)

Anexe anunt    (descarcă fişier în format doc)

Lista candidatilor care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.11.2020

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.12.2020

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul în vederea ocupării postului vacant de ofițer I, la poziţ    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.12.2020


Publicat în data de - 04.11.2020 - 15:00

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist principal I (medic), la poziţia 49 din statul de organizare al unității, la compartimentul Avize și autorizări din cadrul Serviciului Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Anunț desfășurare oră concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2020

Tabel cu rezultatele obținute la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.12.2020

Tabel final cu rezultatele obtinute la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.12.2020


Publicat în data de - 04.11.2020 - 14:58

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist principal I (medic/biolog), la poziţia 48 din statul de organizare al unității, la compartimentul Avize și autorizări din cadrul Serviciului Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidatilor care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2020

Anunț desfășurare oră concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2020

Tabel cu rezultatele obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.12.2020

Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.12.2020


Publicat în data de - 04.11.2020 - 12:31

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist principal I (medic), poziţia 44 din statul de organizare al unității, la Compartimentul Pregătire profesională și de specialitate din cadrul Serviciului Asistență Medicală, Farmaceutic, Aparatură Medicală, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidaților care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2020


Publicat în data de - 30.10.2020 - 16:12

„Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București (subordonat Direcției Medicale), angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire cu aceeași perioadă, în cazul în care situația epidemiologică o impune, 200 de posturi medici specialiști/medici rezidenți anul IV-V, personal contractual, în următoarele specialități: anestezie și terapie intensivă (ATI), medicină de urgență, epidemiologie, radiologie-imagistică medicală, boli infecțioase și pneumologie la Compartimentul Suport COVID-19” [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.11.2020


Publicat în data de - 30.10.2020 - 15:30

Direcţia Generală Management Urgenţe Medicale organizează examen de promovare într-o funcţie prevăzută cu nivel de studii superior a personalului contractual încadrat în funcţia de referent IA, la poziția 13 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT selecţie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2020

ANUNT rezultat final proba    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2020


Publicat în data de - 30.10.2020 - 15:05

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Nota Raport nr. 1026103 din 19.10.2020, Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent medical principal, specialitatea Medicină Generală, prin încadrare directă ca agent de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2020


Publicat în data de - 28.10.2020 - 15:13

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Nota Raport nr. 1026103 din 19.10.2020;Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea a 11 posturi vacante de medic I, specialitatea medicină de familie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante [...]

Anunt concurs medic I medicină de familie (ofiteri de politie)OCT 2020    (descarcă fişier în format pdf)

Modificare data concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.10.2020

erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2020


Publicat în data de - 23.10.2020 - 14:45

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Biroul Supraveghere Tehnică și Protecția Mediului, în funcția de referent II, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Omai 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.11.2020

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2020


Publicat în data de - 23.10.2020 - 07:46

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual, încadrat la Serviciul Hrănire în funcția de muncitor necalificat II. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.11.2020

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2020

Tabel rezultat final examen SH    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2020


Publicat în data de - 23.10.2020 - 07:29

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual, încadrat la Serviciul Reparații Armament și Tehnică Specifică în funcția de referent II. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.11.2020

Tabel rezultat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2020

Tabel rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2020


Sari la conținut