Anunțuri carieră

Publicat în data de - 15.06.2021 - 16:06

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor șef direcție generală din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.06.2021 - 15:47

Direcția Generală Financiară scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou la Biroul Deschideri de Credite din Serviciul Buget din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.06.2021 - 15:35

Direcția Generală Financiară scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Metodologie, drepturi personal și pregătire profesională, prevăzută la poziţia 66 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.06.2021 - 13:53

Directia Generala Financiara scoate la concurs, in vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul analiză, sinteză, control și valorificare, prevăzută la poziţia 74 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:58

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 București, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef direcție la Direcția Suport Decizional, prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata completare dosar recrutare concurs DSD poz 1    (descarcă fişier în format doc) - Update: 15.06.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:26

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Suceava, prevăzută la poziția 272 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.06.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:17

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Iași, prevăzută la poziția 239 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:16

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonatDirecției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, dinrândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, înconformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinuluiministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privindactivitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția deşef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Harghita,prevăzută la poziția 228 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.06.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:14

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonatDirecției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, dinrândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, înconformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinuluiministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privindactivitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția deşef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Botoșani,prevăzută la poziția 130 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:12

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Bacău, prevăzută la poziția 115 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.06.2021 - 14:05

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi vacante de Agent I la structura Financiar-Contabilitate, prevăzute la pozițiile 9 și 10 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente anexa    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 27.05.2021 - 14:10

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual: [...]

ANUNT scris nedeterminati 2021 MARE    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare p.c. perioada nedeterminta 2021    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare incadrare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.06.2021

Tabel rezultate fochist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.06.2021

Tabel rezultate paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.06.2021


Publicat în data de - 27.05.2021 - 12:25

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații) din cadrul Serviciului Administrare Spații de Cazare - Biroul Administrare Spații de Cazare - Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, poziţia 435 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare p.c. perioada nedeterminta 2021    (descarcă fişier în format 936_1622107353_)

Declaratie cunoastere conditii    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.06.2021


Publicat în data de - 18.05.2021 - 16:01

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director adjunct (medic) al Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format doc)

CV    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Tabel cu rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.06.2021

Tabel nominal cu rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.06.2021


Publicat în data de - 18.05.2021 - 15:51

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de director general al Spitalului de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

CV    (descarcă fişier în format doc)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.06.2021


Publicat în data de - 18.05.2021 - 11:55

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director general adjunct economico-administrativ al Spitalului Clinic “Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021


Publicat în data de - 18.05.2021 - 11:49

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director general adjunct economico-administrativ al Spitalului Clinic “Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 18.05.2021 - 11:44

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director adjunct II al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model Curriculum Vitae    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs poz. 3 CMDTA Ploiesti    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2021


Publicat în data de - 18.05.2021 - 10:24

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director adjunct I al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” București, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

CV    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.06.2021


Publicat în data de - 17.05.2021 - 19:45

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de Director general adjunct medical al Spitalului Clinic “Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2021

CV    (descarcă fişier în format doc)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021


Publicat în data de - 17.05.2021 - 19:42

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de Director general adjunct medical al Spitalului de Urgență “Profesor Dr. Dimitrie Gerota”, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Model Declaratie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2021

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021


Publicat în data de - 17.05.2021 - 19:39

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de Director II al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2021

CV    (descarcă fişier în format doc)


Publicat în data de - 17.05.2021 - 19:27

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de director general al Spitalului Clinic „Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2021

CV    (descarcă fişier în format doc)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Lista candidați care nu îndeplinesc condițiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.06.2021

Tabel nominal cu rezultatele finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.06.2021


Publicat în data de - 17.05.2021 - 19:26

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de Director adjunct (medical) al Direcției Medicale, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2021

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Tabel Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.06.2021

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.06.2021


Publicat în data de - 17.05.2021 - 12:26

În contextul activităților specifice desfășurate anual pe perioada sezonului estival, Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată determinată de 5 (cinci) luni, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011 și H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrului de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, jud. Constanța: [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Indrumar pentru bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 table rude    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selectie dosare - ingrijitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultat selectie MN - hotel    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultat selectie MN - restaurant    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultatele selectarii dosarelor barman meridian    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultatele selectarii dosarelor bucatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultatele selectarii dosarelor ospatar meridian    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultate psiho barman Meridian    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Rezultate psiho ingrijitor - camerista    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Rezultate psiho m.c. bucatar Meridian    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Rezultate psiho m.c. ospatar Meridian    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Rezultate psiho MN - H    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Rezultate psiho MN - R    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021


Publicat în data de - 12.05.2021 - 14:35

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr.17-19, etaj 6, recrutează candidaţi pentru admiterea la Institutul Medico-Militar domeniul/specialitatea militară – Medicină generală, învățământ cu frecvență, sesiunea 2021.Pentru anul universitar 2021-2022 au fost aprobate 3 locuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, la Centrul Universitar București (Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București). [...]

Anunt DM - Recrutare IMM - Medicina generala pt MAI    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.05.2021

ANUNT - rezultate la testare psiho 2021 ADMITERE de postat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2021


Publicat în data de - 12.05.2021 - 14:35

Direcţia Medicală cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr. 17-19, etaj 6, recrutează studenţi de la facultăţile de medicină acreditate în vederea transferului la Institutul Medico-Militar, domeniul/specialitatea militară – Medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate şi rămase neocupate, respectiv pentru seria 2018 - 2024 (corespunzătoare actualului an III universitar) - 4 locuri pentru Centrul Universitar Târgu Mureș (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș). [...]

Anunt DM - Recrutare IMM - Medicina enarala pt Transfer    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 26.04.2021 - 18:50

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Revolutiei, nr. 1A, sector 1, scoate la concurs in vederea incadrarii prin recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor din unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, in conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare si Ordinul ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne ,ambele cu modificarile si completarile ulterioare , postul de Adjunct al inspectorului general din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta ,prevazut la pozitia 3 din statul de organizare al unitatii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare Testare Psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.05.2021

Tabel evaluare dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.05.2021

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.06.2021

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021


Publicat în data de - 26.04.2021 - 15:58

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, scoate la concurs in vederea incadrarii prin recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor din unitatile militare ale Ministerului Afacerior Interne, in conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statulul cadrelor militare si Ordinului ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse uname in unitatile militare ale MInisterului Afacerilor Interne, ambele cu modificarile si completarile ulterioare, postul de Adjunct al inspectorului general din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prevazut la pozitia 2/a din statul de organizare al unitatii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare Testare Psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.05.2021

Tabel evaluare dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.05.2021

Tabel Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.06.2021

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.06.2021


Publicat în data de - 16.04.2021 - 17:17

Anunț privind scoaterea la concurs a postului vacant de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Haga - Regatul Țărilor de Jos [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.04.2021 - 14:39

Direcția Fonduri Externe Nerambursabile scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Asistență Fonduri Structurale, prevăzută la poziţia 21 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare candidati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.04.2021

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.04.2021

Tabel nominal cu rezultatele obtinute la proba - interviu structurat pe subiecte profesionale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.05.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.05.2021


Publicat în data de - 16.03.2021 - 18:00

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Delegației Permanente a României la NATO. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 19.02.2021 - 08:27

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de medic primar confirmat în specialitatea PSIHIATRIE, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, de la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate - Psihiatrie, Psihologie, prevăzut la poziția 81 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

formulare concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 19.02.2021 - 08:22

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea NEUROLOGIE, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, de la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate - Neurologie, prevăzut la poziția 79 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

formulare concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 04.02.2021 - 13:32

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie anunță existența a 5 posturi vacante de ofițeri de poliție, prin mutare în interesul serviciului, astfel: [...]

Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicații    (descarcă fişier în format pdf)

Catedra de Ordine și Siguranță Publică    (descarcă fişier în format pdf)

Compartimentul Tehnic    (descarcă fişier în format pdf)

Compartimentul Tehnologia Informației    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 01.02.2021 - 11:20

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Direcția Secretariat General din Ministerul Afacerilor Interne anunță existența unui post vacant de execuție de agent principal, în cadrul Serviciului de Relații cu Publicul. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 21.01.2021 - 18:43

În atentia candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție la serviciul Monitorizare, Administrare, Securitate și Help-desk – Compartimentul Administrare și Securitate, prevăzut la poziția 41 din statul de organizare a unității, prin încadrare directă. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 30.12.2020 - 14:00

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Suceava, prevăzută la poziția 272 din statul de organizare al unității. [...]

1_ANUNT_Concurs_sef cmj suceava site    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2021


Publicat în data de - 30.12.2020 - 13:59

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Bacău, prevăzută la poziția 115 din statul de organizare al unității. [...]

1_ANUNT_Concurs_sef cmj bacau site    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.01.2021


Publicat în data de - 28.12.2020 - 17:02

În referire la anunțul nr. 46085 din data de 23.12.2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al Direcţiei Generale de Poliţie a MunicipiuluiBucureşti, funcţie prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii; Având în vedere perioada scurtă destinată depunerii cererilor de înscriere, precum şi faptul că aceasta s-a suprapus cu Sărbătoarea Crăciunului, se modifică data limită de depunere a cererilor de înscriere şi a documentelor prevăzute în anunţurile de concurs menţionate mai sus, însensul că aceasta este data de 11.01.2021. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.12.2020 - 17:01

În referire la anunțurile nr. 46003, 46004, 46005 din data de 21.12.2020 privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de adjunct al inspectorului general I,respectiv adjunct al inspectorului general, funcţii prevăzute la poziţiile 2, 3 şi 5 din statul de organizare al unităţii; Având în vedere perioada scurtă destinată înscrierii la concursurile menţionate, precum şi faptul că aceasta s-a suprapus cu Sărbătoarea Crăciunului, se modifică data limită de depunere a cererilor de înscriere şi a documentelor prevăzute în anunţurile de concurs menţionate mai sus, în sensul că aceasta este data de 11.01.2021. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.12.2020 - 19:20

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de adjunct al inspectorului general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Modificare date concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2020

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 23.12.2020 - 19:18

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de prim-adjunct al inspectorului general și șef al Statului Major din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Modificare date concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2020

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 23.12.2020 - 19:13

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de inspector general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Modificare date concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.12.2020

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 23.12.2020 - 19:08

​​Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 22.12.2020 - 14:58

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Tipografia M.A.I., în funcția de muncitor calificat II (legator manual). [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021

Tabel rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2021


Publicat în data de - 22.12.2020 - 14:56

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hranire în funcția de muncitor calificat II (ospatar). [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021

Tabel rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2021


Publicat în data de - 21.12.2020 - 19:42

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută la poziția 5 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 21.12.2020 - 19:39

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, organizează, concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 21.12.2020 - 19:31

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, organizează, concurs pentru ocuparea funcției de adjunct al inspectorului general I al Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt sistare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.01.2021


Publicat în data de - 21.12.2020 - 18:34

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar în funcția de muncitor calificat II (fochist). [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.01.2021

Tabel cu rezultate obtinute la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2021

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.01.2021


Publicat în data de - 21.12.2020 - 18:30

Direcția Asigurarea Logistică Integrată organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual, încadrat la Serviciul Reparații Auto în funcțiile de muncitor calificat II (mecanic auto), respectiv muncitor calificat II (lăcătuș montator agregate energetice și de transport) [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.01.2021

Tabel rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2021

Tabel rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.01.2021


Sari la conținut