Anunțuri carieră

Publicat în data de - 12.10.2020 - 16:45

Directia Generala Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizeaza selectia in vederea incadrarii prin recrutare din sursa interna a unui post de atasat de afaceri interne in cadrul Ambasadei Romaniei la Viena -Republica Austria . [...]

   (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 09.10.2020 - 06:23

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de ofițer specialist I, în cadrul Biroului Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 54 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău). [...]

   (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.10.2020 - 18:16

Anunțul Direcției Generale Management Urgențe Medicale privind ocuparea fără concurs a 3 funcții publice de execuție de inspector principal [...]

   (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 22.09.2020 - 13:19

„În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.” [...]

   (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.09.2020 - 18:56

Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Structurii Financiar-Contabilitate – Compartimentul Contabilitate [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.09.2020 - 18:53

Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de ofițer specialist I în cadrul Structurii Financiar-Contabilitate – Compartimentul Monitorizare Programe [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 01.09.2020 - 15:59

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Biroului Resurse Umane – Securitate și sănătate în muncă. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 20.08.2020 - 15:35

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEȘTI anunță existența a 3 posturi vacante de agent I, astfel [...]

text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.08.2020 - 09:47

Ministerul Afacerilor Interne angajează fără concurs, pe perioada determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, trei posturi de funcționar public de execuție - inspector clasa I, grad profesional principal, prevăzute la pozițiile 33, 34 și 35 din statul de organizare al unității. [...]

Text anunț integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 27.07.2020 - 10:06

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie anunță existența a unui post vacant de conducere, respectiv postul de contabil șef din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate poziția 113 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.07.2020 - 14:52

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de agent I, în cadrul Structurii de Securitate - CSTIC, poziția 7 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.07.2020 - 12:34

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Biroului Achiziții Publice. [...]

Text anunț integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 29.06.2020 - 14:14

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Consulatului General al României la Bonn – Republica Federală Germania. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 29.06.2020 - 14:12

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Berlin – Republica Federală Germania. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.06.2020 - 15:03

Direcţia Medicală cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr. 17-19, etaj 6, recrutează studenţi de la facultăţile de medicină acreditate în vederea transferului la Institutul Medico-Militar, domeniul/specialitatea militară – Medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate şi rămase neocupate, respectiv pentru seria 2018 - 2024 (corespunzătoare actualului an II universitar) - 4 locuri pentru Centrul Universitar Târgu Mureș (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș). [...]

Anunt transfer- text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Modele documente    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.06.2020 - 14:58

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr.17-19, etaj 6, recrutează candidaţi pentru admiterea la Institutul Medico-Militar domeniul/specialitatea militară – Medicină generală, învățământ cu frecvență, sesiunea 2020.Pentru anul universitar 2020-2021 au fost aprobate 2 locuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, la Centrul Universitar București (Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București). [...]

Modele documente    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt admitere    (descarcă fişier în format pdf)

Testare psihologică IMM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.06.2020


Publicat în data de - 12.05.2020 - 10:14

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează selecție în vederea ocupării fără concurs, pe perioadă determinată de 6 (șase) luni, a funcției vacante de ofiţer specialist principal I (medic), poziţia 47 din statul de organizare al unității, la Serviciul Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice pentru ocuparea postului vacant [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 08.05.2020 - 16:37

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne, nr.46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante din Ministerul Afacerilor Interne, pe durata determinata de 6 luni, in contextul instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, Directia Generala Management Urgente Medicale din Ministerul Afacerilor Interne, angajeaza fara concurs, pe perioada determinata de 6 luni, 3 posturi de functionar public de executie - inspector clasa I, grad profesional principal, prevazute la pozitiile 33, 34, si 35, din statul de organizare al unitatii. [...]

Anunt integral pag.1    (descarcă fişier în format jpg)

Anunt integral pag.2    (descarcă fişier în format jpg)

Anunt integral pag.3    (descarcă fişier în format jpg)

Anexă documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.05.2020


Publicat în data de - 07.05.2020 - 20:23

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează selecție în vederea ocupării fără concurs, pe perioadă determinată de 6 (șase) luni, a funcției vacante de ofiţer specialist principal I (medic), poziţia 49 din statul de organizare al unității, la Serviciul Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.05.2020 - 19:10

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României și Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată), Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, următoarele posturi de personal contractual - muncitor calificat IV-I, prevăzute la pozițiile 31 și 32 din statul de organizare al unității, astfel: [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.05.2020 - 19:05

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată) și Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011, Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, 2(două) posturi de personal contractual - asistent medical, prevăzute la pozițiile 134 și 192 din statul de organizare al unității, astfel: [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.05.2020 - 18:33

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată) și Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011,Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, 5 (cinci) posturi de personal contractual - medic specialist, specialitatea medicină de familie, prevăzute la pozițiile 132, 261, 275, 296 și 309 din statul de organizare al unității, astfel: [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.04.2020 - 10:57

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Direcţia Generală Management Urgenţe Medicale din Ministerul Afacerilor Interne angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, postul de personal contractual – consilier II-IA, prevăzut la poziția 5 [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Skip to content