Anunțuri carieră

Publicat în data de - 14.10.2019 - 16:32

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar - Biroul Tehnic și Investiții, poziţia 262 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tipizate    (descarcă fişier în format rar)


Publicat în data de - 14.10.2019 - 16:08

Direcția Audit Public Intern, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs postul de șef serviciu II (auditor) la Serviciul 4 Audit Public Intern Programe Finanțare Externa, prevăzut la poziția 37 din statul de organizare a unității. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.10.2019 - 16:07

Direcția Audit Public Intern, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs postul de șef sector I (auditor) la Sectorul 5 Audit Public Intern Cluj - Napoca [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.10.2019 - 15:59

Direcția Audit Public Intern, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs postul de șef sector I [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.10.2019 - 15:57

Direcția Audit Public Intern, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef sector I (auditor) la Sectorul 8 Audit Public Intern Constanța, prevăzut la poziția 95 din statul de organizare al structurilor teritoriale de audit public intern (subordonate Direcției Audit Public Intern). [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.10.2019 - 14:20

Direcţia Informare şi Relaţii Publice, cu sediul în municipiul București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție la Centrul de Monitorizare și Analiză Mass-Media, prevăzut la poziția 26 din statul de organizare al Direcției Informare şi Relaţii Publice, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare, care îndeplinesc condițiile legale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candid. la testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2019


Publicat în data de - 09.10.2019 - 15:56

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, din sursă externă [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 09.10.2019 - 15:55

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, din sursă externă [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 01.10.2019 - 15:08

Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.10.2019


Publicat în data de - 27.09.2019 - 14:00

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șef catedră (formator) la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzut la poziţia 39 din statul de organizare, cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție ai M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, locul de muncă aferent postului scos la concurs este la sediul Centrului din municipiul Buzău [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 26.09.2019 - 12:17

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor şi O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de personal contractual – inspector de specialitate gradul III-I de la Serviciul Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar, prevăzut la poziția 258 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.10.2019

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2019


Publicat în data de - 26.09.2019 - 12:12

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor şi O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de personal contractual – muncitor calificat IV-I (legător manual) de la Tipografia M.A.I., prevăzut la poziția 155 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.10.2019

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2019


Publicat în data de - 26.09.2019 - 09:51

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti,în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 23808 din 28.11.2018, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist, specialitatea medicină de familie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante la Centrul Medical Județean Teleorman din cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.09.2019 - 16:50

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general al Corpului de Control al Ministrului, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format doc)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.10.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.10.2019

REZULTATE FINALE DUPA CONTESTATII    (descarcă fişier în format doc) - Update: 17.10.2019


Publicat în data de - 23.09.2019 - 10:46

Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale,funcţia de șef birou la Biroul punct național de contact, evaluare riscuri și analiză factori de insecuritate, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erată anunț concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2019


Publicat în data de - 16.09.2019 - 13:56

Corpul de Control al Ministrului scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu I (inspector) la Serviciul Cercetări și Verificări Interne din cadrul Corpului de Control al Ministrului, prevăzută la poziţia 18 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.09.2019

Anunț rezultate selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.10.2019

Tabel rezultate finale după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2019


Publicat în data de - 13.09.2019 - 13:42

Direcția de Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,a postului de inspector de specialitate gradul III-I, prevăzut la poziția 35 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.09.2019 - 16:14

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de conducere vacant de şef serviciu I la Tipografia M.A.I., poziția 139 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt-Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.09.2019 - 10:50

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, funcţia de director general al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.09.2019

Tabel Rezultate Concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2019

Tabel Rezultate Finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.10.2019


Publicat în data de - 09.09.2019 - 15:48

Ministerul Afacerilor Interne- Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale,funcţia de director I al Direcției Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.09.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.10.2019

Tabel listă rezultate după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.10.2019


Publicat în data de - 06.09.2019 - 16:05

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 02.09.2019 - 15:57

Referitor la intenția de ocupare a unui post de ofițer de poliție, prin mutare în interesul serviciului de la alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de ofițer specialist I, în cadrul Biroului Resurse Umane – Securitate și Sănătate în Muncă, poziția 143 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău). [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.08.2019 - 18:39

Centrul Multimedia (subordonat Direcției Informare și Relații Publice), cu sediul în municipiul București, strada Domnița Anastasia nr. 1, sector 5, organizează cooncurs în vederea încadrării funcției de ofițer de poliție la Compartimentul Radio-Tv, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format docx)

Testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.09.2019

Rezultare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.09.2019

Anunț locație desfășurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.09.2019

Tabel candidați care nu îndeplinesc condițiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.10.2019


Publicat în data de - 27.08.2019 - 15:04

Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale,funcţia de șef serviciu I (programator) la Serviciul 4 Dezvoltare și Administrare Aplicații Informatice din cadrul Direcției Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzută la poziţia 73 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.09.2019

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.09.2019

Tabel rezultate finale după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.09.2019


Publicat în data de - 27.08.2019 - 14:54

Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale,funcţia de șef birou I la Biroul Monitorizare și Administrare Permanentă Rețele Integrate Mobile și Fixe din cadrul Direcției Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzută la poziţia 81 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.09.2019

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.10.2019

Tabel rezultate obținute dupa contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.10.2019


Publicat în data de - 19.08.2019 - 09:12

Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.08.2019


Publicat în data de - 19.08.2019 - 09:10

Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.08.2019 - 12:06

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director adjunct (auditor) al Direcției Audit Public Intern [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 08.08.2019 - 15:59

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante de ofițer de poliţie - medic specialist, specialitatea medicină de familie, prevăzute la pozițiile 50, 61, 124, 213 și 273 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare examen psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.09.2019

Erată anunț concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2019

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.09.2019

Tabel candidați ce nu îndeplinesc condițiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2019

Anunț locație concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2019

Tabel rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2019


Publicat în data de - 08.08.2019 - 15:56

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Ghimpați nr. 13, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante de ofițer de poliţie - medic I, specialitatea medicină de familie, prevăzute la pozițiile 178, 204, 282, 308 și 311 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare examen psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.09.2019

Erată anunț concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2019

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.09.2019

Tabel candidați care nu îndeplinesc condițiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2019

Anunț locație concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.10.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2019


Publicat în data de - 08.08.2019 - 11:59

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Ploiești, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție la Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate, Evaluare și Statistică Medicală, prevăzut la poziția 40 din statul de organizare al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.08.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.08.2019

Lista candidati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.09.2019

Anunț desfășurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.09.2019

Rezultate concurs agent Secretariat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.09.2019

Tabel nominal rezultate finale concurs agent Secretariat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2019


Publicat în data de - 08.08.2019 - 11:57

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, organizează cunocurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție la Compartimentul Resurse Umane, prevăzut la poziția 6 din statul de organizare al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.08.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.08.2019

Lista candidati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.09.2019

Anunț desfășurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.09.2019

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.09.2019

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.09.2019


Publicat în data de - 08.08.2019 - 11:55

Pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție la structura Financiar-Contabilitate, prevăzut la poziția 9 din statul de organizare al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.08.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.08.2019

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format doc) - Update: 23.09.2019

Locatie desfasurare concurs    (descarcă fişier în format doc) - Update: 23.09.2019

Rezultate concurs agent FC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.10.2019

Rezultate finale concurs agent FC    (descarcă fişier în format doc) - Update: 04.10.2019


Publicat în data de - 07.08.2019 - 20:17

Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Fonduri Dedicate, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unităţii [...]

Anunt sef serviciu    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si Bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.08.2019 - 19:54

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent de poliție din cadrul Serviciului Reparații Auto - Biroul Reparații Autovehicule Transport Greu, poziţiile 1199 și 1203 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tipizate    (descarcă fişier în format rar)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.08.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.08.2019

Tabel candidați ce nu îndeplinesc condițiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2019

Rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.10.2019

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.10.2019


Publicat în data de - 07.08.2019 - 19:52

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar - Biroul Tehnic și Investiții, poziţia 262 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tipizate    (descarcă fişier în format rar)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.08.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.08.2019

Tabel candidați care nu îndeplinesc condițiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.10.2019

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.10.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2019


Publicat în data de - 07.08.2019 - 19:50

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului vacant de agent de poliție din cadrul Serviciului Hrănire – Biroul Evidență Tehnic-Operativă, poziţia 839 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tipizate    (descarcă fişier în format rar)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.08.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.08.2019

Tabel candidați ce nu îndeplinesc condițiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.09.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.10.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.10.2019


Publicat în data de - 26.07.2019 - 14:41

Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează examen/concurs în vederea ocupării, prin modalitatea încadrare directă, a unui post vacant de farmacist primar (ofiţer de poliţie), prevăzut la poziţia 63 din statul de organizare, în cadrul Serviciului Reducerea Consumului de Droguri – Farmacia cu circuit închis. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.07.2019 - 16:00

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şicompletările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U.nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de managementresurse umane în unităţile M.A.I., adresa D.G.M.R.U. nr. 238.448/S2 din 28.11.2018, fişele posturilornr. 4043751 din 26.06.2019 şi nr. 4043752 din 26.06.2019, Agenţia Naţională Antidrog organizeazăexamen/concurs în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie din cadrulServiciului Relaţii Internaţionale şi Programe [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.07.2019 - 15:56

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şicompletările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U.nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de managementresurse umane în unităţile M.A.I., adresa D.G.M.R.U. nr. 238.448/S2 din 28.11.2018, fişa postului nr.4057579 din 16.07.2019, Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interneorganizează examen/concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist I din cadrulServiciului Precursori, prin încadrare directă, prevăzut la poziţia 86/b din statul de organizare alAgenţiei Naţionale Antidrog. [...]

Text Integral anunt    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 22.07.2019 - 15:18

Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție la Compartimentul Film, prevăzut la poziția 5 din statul de organizare al Centrului Multimedia – subordonat Direcției Informare şi Relaţii Publice, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.08.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.08.2019

Tabel rezultate proba practică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.09.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.10.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.10.2019


Publicat în data de - 11.07.2019 - 11:56

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale,funcţia de director general (consilier juridic) al Direcției Generale Juridice, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt examen psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2019

tabel nominal    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.08.2019


Publicat în data de - 10.07.2019 - 11:11

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane anunţă existenţa a 5 posturi de execuţie vacante: 3 de ofiţer de poliţie şi 2 posturi de agent de poliţie [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 09.07.2019 - 19:48

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director adjunct al Direcției Secretariat General, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt examen psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.08.2019


Publicat în data de - 09.07.2019 - 19:45

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Direcției Secretariat General, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt examen psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.08.2019


Publicat în data de - 09.07.2019 - 16:14

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, postul de Adjunct al inspectorului general din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzut la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii. [...]

09.07.2019 - Anexa 1 - Tematica si bibliografia - AIG    (descarcă fişier în format pdf)

09.07.2019 - Cerere de inscriere si Declaratie - Anexa 2 si Anexa 3    (descarcă fişier în format pdf)

09.07.2019 - Anexa 4 - Modul de intocmire a proiectului managerial - AIG    (descarcă fişier în format pdf)

09.07.2019 - ANUNT concurs - AIG - pentru postare    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.08.2019

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.08.2019


Publicat în data de - 09.07.2019 - 16:09

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, postul de Prim-adjunct al inspectorului general din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii. [...]

ANUNT concurs - PAIG - pentru postare.    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 1 - Tematica si bibliografia - PAIG    (descarcă fişier în format pdf)

erere de inscriere si Declaratie - Anexa 2 si Anexa 3.    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 4 - Modul de intocmire a proiectului managerial    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2019

Rezultatele evaluarii dosarelor de recrutare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.08.2019

Rezultate obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.08.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.08.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.08.2019


Publicat în data de - 05.07.2019 - 14:27

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploiești (C.M.D.T.A. Ploiești), subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne,organizează concurs pentru ocuparea adouă posturi vacante de medic specialist (personal contractual) pe perioadă nedeterminată, astfel:1 post de medic specialist, specialitatea MEDICINA MUNCII, în cadrul Compartimentului Medicina Muncii (Ploiești), poz. 34 și 1 post de medic specialist, specialitatea MEDICINA MUNCII în cadrul Centrului Medical Județean Iași Compartimentul Medicina Muncii, poz. 255 [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.07.2019

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.08.2019

Calendar concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.08.2019

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.09.2019

Tabel rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.09.2019


Publicat în data de - 03.07.2019 - 17:35

Având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Direcţia Achiziții Publice, subordonată Direcției Generale Logistice, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu I la Serviciul Programe și Evidență Proceduri, prevăzută la poziția 33 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.07.2019

Tabel rezultate finale după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.08.2019


Publicat în data de - 03.07.2019 - 17:32

Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice, cu sediul în municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție la Compartimentul Armonizare legislativă, politici, strategii și secretariat GLIPIC, prevăzut la poziția 7 din statul de organizare al Centrului de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candididat la examinarea psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.07.2019


Publicat în data de - 01.07.2019 - 16:43

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;Inspectoratul General pentru Imigrări organizează concurs/examen, în vederea ocupării funcţiei de inspector general adjunct al Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzută la poziţia nr. 3 din Statul de Organizare al Inspectoratului General pentru Imigrări, cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., care îndeplinesc condiţiile legale. [...]

Anunţ concurs insp gen adj p 3 01.07.2019 de postat    (descarcă fişier în format doc)


Publicat în data de - 26.06.2019 - 17:33

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, postul de conducere vacant de şef birou I la Biroul Hrănire Centre și Baze de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă din cadrul Serviciului Hrănire, poziția 552 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2019

Tabel listă rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.08.2019

Tabel listă rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2019


Publicat în data de - 25.06.2019 - 16:16

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, funcția de șef serviciu II al Serviciului analiză, sinteză, control și valorificare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2019


Publicat în data de - 24.06.2019 - 11:46

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., funcția de șef serviciu II al Serviciului Buget din cadrul Direcției Generale Financiare, prevăzută la poziția 4 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.07.2019

Tabel listă rezultate după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.07.2019


Publicat în data de - 07.06.2019 - 13:46

Centrul Naţional SIS cu sediul în Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul monitorizare, administrare, securitate şi help-desk – compartimentul Monitorizare şi help-desk, prevăzut la poziția 26 din statul de organizare al Centrului Naţional SIS, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematică și bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.07.2019

Revenire planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.07.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2019

Tabel candidați care nu îndeplinesc condițiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.07.2019

Anunț locație concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.07.2019

TABEL NOMINAL cu rezultatele    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.08.2019

Final test scris si departajare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2019


Publicat în data de - 05.06.2019 - 09:42

Direcţia Informare şi Relaţii Publice scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, funcţia de director adjunct al Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne – subordonat Direcţiei Informare şi Relaţii Publice, prevăzută la poziţia 2/a din statul de organizare al unităţii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.07.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.07.2019


Publicat în data de - 03.06.2019 - 17:51

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu II în cadrul Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt sef serviciu II poz.1 ORPDP    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.06.2019

TABEL NOMINAL cu rezultatele obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.07.2019

Tabel rezultate finale după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.07.2019


Publicat în data de - 31.05.2019 - 15:23

Inspectoratul General pentru Imigrări vă aduce la cunoştinţă existenţa a 3 posturi vacante de ofițer de poliție (consilier juridic) [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 30.05.2019 - 13:38

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director (auditor) al Direcţiei Audit Public Intern, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.07.2019


Publicat în data de - 24.05.2019 - 14:37

Direcţia Generală Juridică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu II (consilier juridic) la Serviciul Contencios din cadrul Direcţiei Generale Juridice, prevăzută la poziţia 30 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.07.2019


Publicat în data de - 22.05.2019 - 14:21

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director al Arhivelor Naționale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 20.05.2019 - 16:20

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs pentru ocuparea a 14 posturi vacante de medic I, specialitatea medicină de familie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunț testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.05.2019

Rezultate testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.05.2019

Tabel candidați care nu îndeplinesc condițiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.06.2019

Anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.06.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.06.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2019

Tabel nominal rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.07.2019


Publicat în data de - 20.05.2019 - 15:54

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante de medic specialist, specialitatea medicină de familie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunț testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.05.2019

Rezultate testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.05.2019

Anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.06.2019

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.06.2019

Tabel rezultate dupa depunerea contestațiilor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.06.2019


Publicat în data de - 15.05.2019 - 15:58

Institutul de Studii pentru Ordine Publică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, funcţia vacantă de șef serviciu I la Serviciul metodică și proiectare didactică, prevăzută la poziţia 47 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunț testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.05.2019

Rezultate testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2019

Tabel dosare invalidate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.06.2019

TABEL NOMINAL REZULTATE CONCURS SEF SMPD - 12.06.2019    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.06.2019

Tabel rezultate obținute dupa contestații    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 18.06.2019

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 19.06.2019


Publicat în data de - 15.05.2019 - 15:24

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu I la Serviciul Coordonare Situaţii Speciale. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.05.2019

Tabel rezultate obținute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.06.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.06.2019


Publicat în data de - 13.05.2019 - 11:17

Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție la Serviciul Metodologie, Planificare, Managementul Proiectelor şi Secretariatul Comitetului Tehnic – Compartimentul Metodologie şi Secretariatul Comitetului Tehnic, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie    (descarcă fişier în format rar)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.05.2019

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2019

Anunț locație concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2019

Tabel candidați dosare invalidate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2019

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.06.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.06.2019


Publicat în data de - 13.05.2019 - 10:51

Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.05.2019 - 14:45

Având în vedere deficitul de medici înregistrat la nivelul reţelei sanitare a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Medicală cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr.17, etaj 6, sector 5, recrutează studenţi de la facultăţile de medicină acreditate în vederea transferului la Institutul Medico-Militar, domeniul/specialitatea militară – Medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne aprobate şi rămase neocupate​. [...]

Anunț    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

ANUNT - informare testare PSIHO 2019 PT TRANSFER pt postat    (descarcă fişier în format doc) - Update: 28.05.2019

rezultate la testare psiho 2019 TRANSFER    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.06.2019

Anunț transfer revenire    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.06.2019


Publicat în data de - 10.05.2019 - 14:41

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr.17, etaj 6, sector 5, recrutează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru admiterea la Institutul Medico-Militar domeniul/specialitatea militară – Medicină generală, învățământ cu frecvență, sesiunea 2019 [...]

Anunț    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

ANUNT - informare testare PSIHO 2019 PT ADMITERE pt postat    (descarcă fişier în format doc) - Update: 28.05.2019

rezultate la testare psiho 2019 ADMITERE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.06.2019

Anunț admitere revenire    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.06.2019

Anunț completare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.06.2019


Publicat în data de - 06.05.2019 - 13:13

Direcția Medicală, organizează examen/concurs în vederea ocupării unui post de ofiţer specialist principal I (medic), poziţia 30 din statul de organizare al unității, la Biroul Medicina Muncii și Expertiză medico-militară, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar şef de poliţie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunț testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.05.2019

Rezultate testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.05.2019

tabel candidați care nu îndeplinesc condițiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.06.2019

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.06.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.06.2019


Publicat în data de - 06.05.2019 - 12:51

Ministerul Afacerilor Interne,Institutul de Studii pentru Ordine Publică organizează concurs/examen în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, a postului vacant de șef birou la Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar și Investiții, prevăzut la poziția 93 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.05.2019

Anunț testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.05.2019

Rezultate testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.05.2019

Anunt anulare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.05.2019


Publicat în data de - 24.04.2019 - 13:33

Inspectoratul General pentru Imigrări vă aduce la cunoştinţă existenţa a 3 posturi vacante de ofițer de poliție (consilier juridic) [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 24.04.2019 - 08:46

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Bucureşti, concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Informare și Relații Publice, Serviciul de Presă, Compartimentul Campanii și Evenimente [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Erata anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.05.2019

Programa analitică pentru proba suplimentară    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.05.2019

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.05.2019

Tabel rezultate probă suplimentară    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2019

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format jpg) - Update: 28.05.2019

tabel rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.06.2019

tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.06.2019


Skip to content