Anunțuri carieră

Publicat în data de - 13.03.2020 - 13:41

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I., Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu” București, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne,anunță existența unui post de execuție vacant de agent I în cadrul Biroului Resurse Umane [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Revenire asupra anunțului    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.03.2020


Publicat în data de - 13.03.2020 - 13:38

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I., Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu” București, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, anunță existența unui post de execuție vacant de ofițer specialist principal II în cadrul Biroului Secretariat, Documente Clasificate și Relații Publice [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Revenire asupra anunțului    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.03.2020


Publicat în data de - 10.03.2020 - 17:08

"Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată determinată de 6 (șase) luni, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrelor/Bazei de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” – Neptun, jud. Constanța [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Revenire anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2020

ANUNT scris sezonieri 2020    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.03.2020


Publicat în data de - 10.03.2020 - 16:06

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată determinată de 6 (șase) luni, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrelor/Bazei de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” – Neptun, jud. Constanța [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Revenire anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2020

practica sezonieri 2020    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.03.2020


Publicat în data de - 10.03.2020 - 15:53

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,două posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului Hrănire - Biroul Hrănire Centre și Baze de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă - Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente    (descarcă fişier în format rar)

Revenire anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2020

practica ospatar si mn restaurant nedeterminati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.03.2020


Publicat în data de - 10.03.2020 - 15:39

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, un post vacant de personal contractual - referent II-IA din cadrul Serviciului Administrare Spații de Cazare - Biroul Administrare Spații de Cazare - Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, poziţia 425 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente inscriere concurs    (descarcă fişier în format rar)

Revenire anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2020

ANUNT scris referent nedeterminat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.03.2020


Publicat în data de - 03.02.2020 - 09:48

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Direcția Secretariat General din Ministerul Afacerilor Interne anunță existența a două posturi vacante de execuție de ofițer specialist principal I,în cadrul Serviciului de Relații cu Publicul. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 03.02.2020 - 09:47

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Direcția Secretariat General din Ministerul Afacerilor Interne anunță existența a două posturi vacante de execuție de agent principal,în cadrul Serviciului de Relații cu Publicul. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 24.12.2019 - 17:52

Ministerul Afacerilor Interne, in conformitate cu prevederile art. 478 alin(2), art. 618 alin (22) din o.u.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare si ale art. 125 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carieri functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici de executie care indeplinesc conditiile prevazute de lege astfel:- 1 consilier superior in cadrul Directiei Generale pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului- 1 consilier juridic superior in cadrul Corpului de Constrol al Ministrului- 1 inspector superior in cadrul Directiei Generale Management Urgente Medicale [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate la selectia dosarelor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.01.2020

Rezultate proba scrisă la examenul de promovare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.01.2020

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.01.2020

rezultate finale examen promovare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.01.2020


Publicat în data de - 22.11.2019 - 14:01

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Management Operațional și Control Acces, prevăzut la poziţia 60 din statul de organizare, cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție ai M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.M.A.I. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Grafic desfașurare concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 18.11.2019 - 19:40

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne,organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție – medic dentist I la Compartimentul Medicină și Tehnică Dentară,prevăzut la poziția 106 din statul de organizare al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești,subordonat Direcției Medicale, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2019

Anunt suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2019


Publicat în data de - 15.11.2019 - 15:52

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Bacău, prevăzută la poziția 115 din statul de organizare al unității, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunț suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.11.2019


Publicat în data de - 15.11.2019 - 15:49

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti,subordonat Direcției Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Suceava, prevăzută la poziția 272 în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale,din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunț suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.11.2019


Publicat în data de - 11.11.2019 - 18:40

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Ghimpați nr. 13, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție la structura Financiar-Contabilitate, [...]

Text Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2019

Anunț testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2019

Anunt suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2019


Publicat în data de - 08.11.2019 - 14:54

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I., Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu” București, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, anunță existența unui post de execuție vacant de agent I în cadrul Biroului Resurse Umane [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 08.11.2019 - 09:05

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat în funcția de referent debutant la Serviciul Administrare Spații de Cazare, prevăzută la poziția 547 din statul de organizare al direcției, care îndeplinește cumulativ condițiile legale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2019

Tabel rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2019

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.11.2019


Publicat în data de - 07.11.2019 - 15:40

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcția de șef serviciu II al Serviciului metodologie, drepturi de personal și pregătire profesională din cadrul Direcției Generale Financiare [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.11.2019 - 14:45

Anunț referitor la intenția de ocupare a unui post de ofițer de poliție, ofițer specialist I(formator) prevăzut poziția 13 din statul de organizare al unității, la Catedra de Pregătire Structuri Suport din cadrul C.F.I.C. al M.A.I. Orăștie prin mutare în interesul serviciului [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 04.11.2019 - 17:02

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de conducere vacant de şef serviciu I la Serviciul Administrare Spaţii de Cazare, poziţia 402 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.11.2019

Listă candidați care nu îndeplinesc condițiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.11.2019


Publicat în data de - 04.11.2019 - 10:03

Agenția Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, funcţia de șef birou la Biroul Resurse Umane [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 01.11.2019 - 14:57

Direcția Generală Logistică, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, a postului de inspector de specialitate gradul II-IA, prevăzut la poziția 40 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificarea pentru examinarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2019

REZULTATE SELECȚIE DOSARE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2019

Anunț desfașurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2019


Publicat în data de - 01.11.2019 - 13:18

Ministerului Afacerilor Interne organizează examen/concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Comunicaţii şi Informatică, prin încadrare directă [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 31.10.2019 - 13:49

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Resurse Umane, prevăzut la poziţia 139 din statul de organizare, cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție ai M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Grafic desfășurare concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 30.10.2019 - 10:55

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de medic I, specialitatea medicină de familie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 24.10.2019 - 14:08

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării în interesul serviciului a personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile art. 5 alin. (4) lit. a) din O.M.A.I nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de ofițer specialist I (psiholog) [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 24.10.2019 - 13:19

Centrul Naţional SIS,organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul monitorizare, administrare, securitate şi help-desk – Compartimentul Administrare și securitate, prevăzut la poziția 41 din statul de organizare al Centrului Naţional SIS, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.11.2019

Rezultate testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2019

Anunț suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 12:07

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Fabricație și Mentenanță Utilaje în funcția de muncitor calificat IV (vulcanizator piese din cauciuc la prese), care îndeplinește cumulativ condițiile legale, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2019

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 12:02

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Reparații Auto în funcția de muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale), care îndeplinește cumulativ condițiile legale, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2019

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 12:01

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Reparații Auto în funcția de muncitor calificat III (tinichigiu carosier) [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2019

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 12:00

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Exploatare Auto în funcția de muncitor calificat II (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale), care îndeplinește cumulativ condițiile legale, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2019

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 11:58

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Reparații Auto în funcțiile de muncitor calificat IV (lăcătuș montator agregate energetice și de transport) și la Serviciul Exploatare Auto în funcția de muncitor calificat III (lăcătuș montator agregate energetice și de transport), care îndeplinește cumulativ condițiile legale, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2019

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 11:28

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Reparații Construcții, în funcția de muncitor calificat IV (electrician de întreținere și reparații) [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2019

Tabel rezultate proba scrisă    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 11:23

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Spații de Cazare, în funcția de muncitor calificat IV (instalator instalații tehnico - sanitare și gaze), [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2019

Tabel rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 11:22

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în gradul profesional imediat superior celui deținut, a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Spații de Cazare, în funcția de inspector de specialitate gradul III [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2019

Tabel rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2019

Tabel rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 11:18

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2019

Tabel rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 11:02

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, a personalului contractual încadrat la Tipografia M.A.I. în funcţia de muncitor calificat III (tipăritor), care îndeplineşte cumulativ condiţiile legale, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 10:53

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hrănire, în funcțiile de muncitor calificat IV(ospătar), care îndeplinește cumulativ condițiile legale, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate proba practică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2019

Tabel rezultate finale proba practică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 10:52

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, a personalului contractual încadrat la Tipografia M.A.I. în funcţia de muncitor calificat IV (legător manual) [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 10:51

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hrănire, în funcția de muncitor calificat IV (bucătar), care îndeplinește cumulativ condițiile legale, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate proba practică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2019

Tabel rezultate finale proba practică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 10:49

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hrănire, în funcția de muncitor necalificat II, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 10:36

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hrănire, în funcțiile de muncitor calificat IV, III și II (ospătar) [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019

Tabel rezultate finale proba practică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 10:22

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hrănire, în funcțiile de muncitor calificat IV și II (bucătar) [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019

Tabel rezultate finale proba practică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 10:18

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Financiar în funcția de referent I, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019


Publicat în data de - 23.10.2019 - 10:04

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Echipament [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019


Publicat în data de - 22.10.2019 - 10:28

Direcția Audit Public Intern, cu sediul în municipiul București, str. Eforie nr. 3-5, corp C, et. 6, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Metodologie avizare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.10.2019

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.10.2019

Anunț planificare avizare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2019

Interviul pentru avizarea candidaților    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.11.2019

Anunț planificare candidați    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.11.2019

Rezultat testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.11.2019

Anunț planificare la avizare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2019

Anunț suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2019


Publicat în data de - 14.10.2019 - 16:32

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar - Biroul Tehnic și Investiții, poziţia 262 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tipizate    (descarcă fişier în format rar)

Erată concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2019

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.11.2019

Tabel candidați după evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.11.2019

Anunt suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2019


Publicat în data de - 14.10.2019 - 16:08

Direcția Audit Public Intern, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs postul de șef serviciu II (auditor) la Serviciul 4 Audit Public Intern Programe Finanțare Externa, prevăzut la poziția 37 din statul de organizare a unității. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2019

Anunț suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.11.2019


Publicat în data de - 14.10.2019 - 16:07

Direcția Audit Public Intern, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs postul de șef sector I (auditor) la Sectorul 5 Audit Public Intern Cluj - Napoca [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2019

Anunț suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.11.2019


Publicat în data de - 14.10.2019 - 15:59

Direcția Audit Public Intern, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs postul de șef sector I [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2019

Anunț suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.11.2019


Publicat în data de - 14.10.2019 - 15:57

Direcția Audit Public Intern, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef sector I (auditor) la Sectorul 8 Audit Public Intern Constanța, prevăzut la poziția 95 din statul de organizare al structurilor teritoriale de audit public intern (subordonate Direcției Audit Public Intern). [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2019

Anunț suspendare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.11.2019


Publicat în data de - 10.10.2019 - 14:20

Direcţia Informare şi Relaţii Publice, cu sediul în municipiul București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție la Centrul de Monitorizare și Analiză Mass-Media, prevăzut la poziția 26 din statul de organizare al Direcției Informare şi Relaţii Publice, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare, care îndeplinesc condițiile legale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candid. la testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.10.2019

Rezultate testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2019

Rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.11.2019

Raspuns la contestația dnei Odagiu Rodica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2019

Tabel rezultate finale proba practică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.11.2019

Tabel rezultate finale test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2019

Tabel rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2019

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.02.2020


Publicat în data de - 09.10.2019 - 15:56

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, din sursă externă [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 09.10.2019 - 15:55

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, din sursă externă [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 01.10.2019 - 15:08

Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.10.2019

Tabel listă rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.11.2019

Tabel rezultate după contestații    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.11.2019


Skip to content