Anunțuri carieră

Publicat în data de - 27.11.2020 - 14:30

Direcția Informare și Relații Publice organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectiv consilier gradul IA, prevăzut la poziția 42 din statul de organizare al unității, a personalului contractual COJOCARU ADRIANA – consilier gradul I, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt promovare PC DIRP    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 27.11.2020 - 09:10

Anuntul nr.1520422/26.11.2020 al Direcției Generale Management Urgențe Medicale privind ocuparea fără concurs a unei funcții publice de execuție de inspector principal. [...]

anunț DGMUM și anexe ocupare fără concurs funcție publică    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.11.2020 - 13:57

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director (medic) al Direcţiei Medicale, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Planificarea pentru examinarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.11.2020


Publicat în data de - 20.11.2020 - 10:40

Direcţia Generală Management Urgențe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă determinată (până la 01.05.2023), pe perioada implementării proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”NO FEAR – Network Of practitioners For Emergency medicAL systems and cRitical care”, prin recrutare din sursă externă, a unui post contractual vacant de expert gradul I înființat în afara organigramei Direcției Generale Management Urgențe Medicale. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografia    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:56

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular, respectiv muncitor calificat II, prevăzut la poziția 74 din statul de organizare al unității, a personalului contractual RADU ILIE - muncitor calificat III, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format PDF)


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:54

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectiv balerin gradul IA, prevăzut la poziția 55 din statul de organizare al unității, a personalului contractual NICOLAE DOMNICA – balerin gradul I, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format PDF)


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:52

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular, respectiv manipulant decor I, prevăzut la poziția 75 din statul de organizare al unității, a personalului contractual MORARU MARIUS - manipulant decor II, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorulbugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format PDF)


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:50

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectivreferent gradul IA, prevăzut la poziția 34 din statul de organizare al unității, a personalului contractual MOLDOVEANU CRISTINA-GEORGETA – referent gradul I, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractualdin sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului depromovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format PDF)


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:49

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectiv corepetitor gradul IA, prevăzut la poziția 66 din statul de organizare al unității, a personalului contractual TODEA ANGELICA-SIMONA – corepetitor gradul I, în condițiileLegii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unuipost vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractualdin sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului depromovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format PDF)


Publicat în data de - 18.11.2020 - 13:45

Ministerul Afacerilor Interne – Centrul Cultural al M.A.I. organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pe postul pe care este titular, respectiv solist vocal gradul I, prevăzut la poziția 42 din statul de organizare al unității, a personalului contractual PRISECARU EUGENIA – solist vocal gradul II, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 16.11.2020 - 09:53

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de agent principal, poziţia 50/a din statul de organizare al unității, la Compartimentul Avize și Autorizări din cadrul Serviciului Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, post prevăzut cu gradul profesional maxim de agent șef principal de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

ANUNT pt postat 50 a    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe pt Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 13.11.2020 - 14:44

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează selecție, în vederea angajării, temporare, fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, în baza prevederilor art. 21 alin.(1) din Legea nr.136/2020, a 2 (două) posturi de personal contractual, respectiv 1 post de asistent medical și 1 post de asistent medical principal, prevăzute la pozițiile 134 și 195 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 13.11.2020 - 14:40

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează selecție, în vederea angajării, temporare, fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, în baza prevederilor art. 21 alin.(1) din Legea nr.136/2020, a 5 (cinci) posturi de personal contractual - medic specialist, specialitatea medicină de familie, prevăzute la pozițiile 132, 175, 188, 241 și 296 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 12.11.2020 - 10:52

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Biroului Resurse Umane – Securitate și sănătate în muncă. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.11.2020 - 10:45

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi vacante de asistent medical I, specialitatea medicină generală, la poziţiile 268 și 302 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.11.2020 - 10:44

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic specialist, specialitatea cardiologie, la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate - Medicină internă, Cardiologie, poziţia 72 din statul de organizare al unității, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.11.2020 - 10:41

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic specialist, specialitatea medicină de familie, la Centrul Medical Județean Suceava - Cabinete medicale de unitate - Poliție, poziţia 273 din statul de organizare al unității, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.11.2020 - 10:35

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 6 posturi vacante de medic I, specialitatea medicină de familie, la poziţiile 44, 131, 234, 267, 299 și 308 din statul de organizare al unității, posturi prevăzute cu gradul profesional maxim de subcomisar de poliție, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.11.2020 - 13:46

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofițer I, la poziţia 50 din statul de organizare al unității, la compartimentul Avize și autorizări din cadrul Serviciului Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, post prevăzut cu gradul profesional maxim de subcomisar de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format doc)

Anexe anunt    (descarcă fişier în format doc)

Lista candidatilor care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.11.2020


Publicat în data de - 04.11.2020 - 15:00

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist principal I (medic), la poziţia 49 din statul de organizare al unității, la compartimentul Avize și autorizări din cadrul Serviciului Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 04.11.2020 - 14:58

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist principal I (medic/biolog), la poziţia 48 din statul de organizare al unității, la compartimentul Avize și autorizări din cadrul Serviciului Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidatilor care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2020


Publicat în data de - 04.11.2020 - 12:31

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist principal I (medic), poziţia 44 din statul de organizare al unității, la Compartimentul Pregătire profesională și de specialitate din cadrul Serviciului Asistență Medicală, Farmaceutic, Aparatură Medicală, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliţie, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidaților care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2020


Publicat în data de - 30.10.2020 - 16:12

„Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București (subordonat Direcției Medicale), angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire cu aceeași perioadă, în cazul în care situația epidemiologică o impune, 200 de posturi medici specialiști/medici rezidenți anul IV-V, personal contractual, în următoarele specialități: anestezie și terapie intensivă (ATI), medicină de urgență, epidemiologie, radiologie-imagistică medicală, boli infecțioase și pneumologie la Compartimentul Suport COVID-19” [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.11.2020


Publicat în data de - 30.10.2020 - 15:30

Direcţia Generală Management Urgenţe Medicale organizează examen de promovare într-o funcţie prevăzută cu nivel de studii superior a personalului contractual încadrat în funcţia de referent IA, la poziția 13 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT selecţie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2020

ANUNT rezultat final proba    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2020


Publicat în data de - 30.10.2020 - 15:05

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Nota Raport nr. 1026103 din 19.10.2020, Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent medical principal, specialitatea Medicină Generală, prin încadrare directă ca agent de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2020


Publicat în data de - 28.10.2020 - 15:13

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Nota Raport nr. 1026103 din 19.10.2020;Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea a 11 posturi vacante de medic I, specialitatea medicină de familie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante [...]

Anunt concurs medic I medicină de familie (ofiteri de politie)OCT 2020    (descarcă fişier în format pdf)

Modificare data concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.10.2020

erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.11.2020


Publicat în data de - 23.10.2020 - 14:45

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Biroul Supraveghere Tehnică și Protecția Mediului, în funcția de referent II, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Omai 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.11.2020

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2020


Publicat în data de - 23.10.2020 - 07:46

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual, încadrat la Serviciul Hrănire în funcția de muncitor necalificat II. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.11.2020

Tabel rezultat proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2020

Tabel rezultat final examen SH    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2020


Publicat în data de - 23.10.2020 - 07:29

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual, încadrat la Serviciul Reparații Armament și Tehnică Specifică în funcția de referent II. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.11.2020

Tabel rezultat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2020

Tabel rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2020


Publicat în data de - 12.10.2020 - 16:45

Directia Generala Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizeaza selectia in vederea incadrarii prin recrutare din sursa interna a unui post de atasat de afaceri interne in cadrul Ambasadei Romaniei la Viena -Republica Austria . [...]

   (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 09.10.2020 - 06:23

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de ofițer specialist I, în cadrul Biroului Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 54 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău). [...]

   (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.10.2020 - 18:16

Anunțul Direcției Generale Management Urgențe Medicale privind ocuparea fără concurs a 3 funcții publice de execuție de inspector principal [...]

   (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 22.09.2020 - 13:19

„În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.” [...]

   (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.09.2020 - 18:56

Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Structurii Financiar-Contabilitate – Compartimentul Contabilitate [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.09.2020 - 18:53

Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de ofițer specialist I în cadrul Structurii Financiar-Contabilitate – Compartimentul Monitorizare Programe [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 01.09.2020 - 15:59

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Biroului Resurse Umane – Securitate și sănătate în muncă. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 20.08.2020 - 15:35

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEȘTI anunță existența a 3 posturi vacante de agent I, astfel [...]

text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.08.2020 - 09:47

Ministerul Afacerilor Interne angajează fără concurs, pe perioada determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, trei posturi de funcționar public de execuție - inspector clasa I, grad profesional principal, prevăzute la pozițiile 33, 34 și 35 din statul de organizare al unității. [...]

Text anunț integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 27.07.2020 - 10:06

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie anunță existența a unui post vacant de conducere, respectiv postul de contabil șef din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate poziția 113 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.07.2020 - 14:52

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de agent I, în cadrul Structurii de Securitate - CSTIC, poziția 7 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.07.2020 - 12:34

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Biroului Achiziții Publice. [...]

Text anunț integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 29.06.2020 - 14:14

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Consulatului General al României la Bonn – Republica Federală Germania. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 29.06.2020 - 14:12

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Berlin – Republica Federală Germania. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.06.2020 - 15:03

Direcţia Medicală cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr. 17-19, etaj 6, recrutează studenţi de la facultăţile de medicină acreditate în vederea transferului la Institutul Medico-Militar, domeniul/specialitatea militară – Medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate şi rămase neocupate, respectiv pentru seria 2018 - 2024 (corespunzătoare actualului an II universitar) - 4 locuri pentru Centrul Universitar Târgu Mureș (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș). [...]

Anunt transfer- text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Modele documente    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.06.2020 - 14:58

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr.17-19, etaj 6, recrutează candidaţi pentru admiterea la Institutul Medico-Militar domeniul/specialitatea militară – Medicină generală, învățământ cu frecvență, sesiunea 2020.Pentru anul universitar 2020-2021 au fost aprobate 2 locuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, la Centrul Universitar București (Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București). [...]

Modele documente    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt admitere    (descarcă fişier în format pdf)

Testare psihologică IMM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.06.2020


Skip to content