Anunțuri carieră

Publicat în data de - 25.11.2021 - 10:43

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în Municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, Sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea funcției de conducere vacante de președinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunț integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.12.2021


Publicat în data de - 22.11.2021 - 15:40

Direcția Generală Management Resurse Umane scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu I la Serviciul 5 – Organizare, prevăzută la poziţia 69 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 22.11.2021 - 14:34

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Danemarcei, la Copenhaga. [...]

Anunt selectie    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 18.11.2021 - 15:35

Direcția Proiectare și Consultanță în Construcții, subordonată Direcției Generale Logistice, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-raport nr. 565132 din 17.09.2021 privind aprobarea încadrării unor posturi vacante de execuție din cadrul Direcție Generale Logistice și al structurilor subordonate acesteia, a două posturilor vacante de inspector de specialitate gradul III-I, prevăzute la poziţiile 20, respectiv 35 din statul de organizare al unității. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 17.11.2021 - 15:17

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent I din cadrul Tipografiei M.A.I., prevăzute la poziţiile 163 și 164 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

anexe    (descarcă fişier în format rar)


Publicat în data de - 17.11.2021 - 15:14

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a trei posturi vacante de agent II din cadrul Serviciului reparații auto, prevăzute la poziţiile 1157, 1160 și 1161 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)


Publicat în data de - 17.11.2021 - 14:33

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent II din cadrul Serviciului Hrănire, prevăzut la poziţia 766 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)


Publicat în data de - 17.11.2021 - 14:30

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent II din cadrul Serviciului Hrănire, prevăzute la poziţiile 560 și 765 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt de concurs ag SH    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)


Publicat în data de - 16.11.2021 - 15:54

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a celui de-al doilea post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. [...]

Anunț selecție AAI UK & Irlanda de N    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 16.11.2021 - 11:15

Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, Corp A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzute la poziţiile 17, 28, 67 și 69 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.11.2021 - 16:34

Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în Bucureşti, str. Leaota, nr. 2A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de ofiţer de poliţie prevăzute la poziţiile 9, 76, 77 și 103 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.11.2021 - 14:35

Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în Bucureşti, str. Leaota, nr. 2A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de agent de poliţie, prevăzute la poziţiile 57, 66 și 67 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.11.2021 - 11:39

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal II la Serviciul Logisic din cadrul Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu” București, prevăzut la poziția 50 din statul de organizare al aceleiaşi unităţi, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 12.11.2021 - 16:13

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Nota-raport nr. 565132 din 17.09.2021 privind aprobarea încadrăriiunor posturi vacante de execuție din cadrul Direcție Generale Logistice și al structurilor subordonate acesteia; Direcţia Generală Logistică, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Eforie, nr. 3, sector 5, organizează: C O N C U R S : Pentru ocuparea unui număr de trei posturi vacante de ofițer de poliție - ofițer specialist principal I1, la Serviciul Bugetare și Monitorizare Investiții din cadrul Direcției Generale Logistice, prevăzute la pozițiile 17, 18 și 19 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel candidati psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021


Publicat în data de - 12.11.2021 - 16:08

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Nota-raport nr. 565132 din 17.09.2021 privind aprobarea încadrării unor posturi vacante de execuție din cadrul Direcție Generale Logistice și al structurilor subordonate acesteia; Direcţia Achiziții Publice, subordonată Direcției Generale Logistice, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Eforie, nr. 3, sector 5, organizează: C O N C U R S : Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - ofițer specialist principal I1, la Serviciul Programe și Evidențe Proceduri din cadrul Direcţiei Achiziții Publice, subordonată Direcției Generale Logistice, prevăzut la poziția 34 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2021


Publicat în data de - 12.11.2021 - 16:05

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post de ofiţer specialist principal I din cadrul Serviciului investiții și administrare patrimoniu imobiliar, poziţia 261 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)


Publicat în data de - 12.11.2021 - 16:03

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post de ofiţer specialist principal I din cadrul structurii Financiar – Biroul contabilitate, poziţia 20 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Anunt psiho concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2021


Publicat în data de - 02.11.2021 - 14:27

Direcția Medicală organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deținut, pe postul pe care este titular, respectiv inspector de specialitate gradul IA, la poziția 9 din statul de organizare al Direcției Medicale, a personalului contractual UȚĂ CLAUDIA, inspector de specialitate gradul I la Biroul Metodologie, în condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare și O.M.A.I. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerului Afacerilor Interne. [...]

Anunt promovare UTA    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2021


Publicat în data de - 02.11.2021 - 13:51

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post de ofiţer specialist principal I din cadrul Serviciului achiziţii tehnice, planificare resurse şi depozitare, poziţia 107 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt de concurs SATPRD - OF 107    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2021


Publicat în data de - 02.11.2021 - 09:41

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post de ofiţer specialist principal I din cadrul Serviciului resurse umane - Compartimentul securitate și sănătate în muncă, poziţia 65 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt de concurs SRU - SSM - OF 65    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2021


Publicat în data de - 01.11.2021 - 15:57

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a postului de ofiţer specialist principal I1 din cadrul Serviciului investiţii şi administrare patrimoniu imobiliar - Biroul tehnic şi investiţii, poziţia 263 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)


Publicat în data de - 01.11.2021 - 15:53

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar: pentru imobilele administrate din Bucureşti - 10 posturi de muncitor calificat IV-I (fochist), poziţiile 286, 287, 288, 288/c, 288/d, 288/e, 289, 290, 291, 292 din statul de organizare al direcţiei, pentru Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă Excelsior Braşov - 3 posturi de muncitor calificat IV-I (fochist), poziţiile 291/c, 291/d, 291/e din statul de organizare al direcţiei și pentru Baza de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă Turist (Predeal) - 2 posturi de muncitor calificat IV-I (fochist), poziţiile 292/c, 292/d din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Tabel selectie dosare fochisti    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2021

Anunt examen psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2021

Rezultate examen psihologic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021


Publicat în data de - 01.11.2021 - 15:39

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post de ofiţer specialist principal I1 din cadrul Serviciului investiţii şi administrare patrimoniu imobiliar - Biroul tehnic şi investiţii, poziţia 262 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Anunt planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2021


Publicat în data de - 29.10.2021 - 15:40

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, ale Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și al criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucratorilor și ale Ordinului nr. 291/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucratorilor din Ministerul Administrației și Internelor, toate actele normative cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală de Protecție Internă, cu sediul în municipiul București, str. Răzoare nr. 5, Sector 6, organizează CONCURS în vederea încadrării, prin recutare din sursă externă, a 5 (cinci) posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcției Logistice, după cum urmează: 2 posturi de muncitor calificat IV-I – Electrician de întreținere în construcții, pozițiile 660 și 661 din statul de organizare al unității;1 post de muncitor calificat IV-I – instalator rețele termice și sanitare, poziția 662 din statul de organizare al unității; 1 post de muncitor calificat IV-I – tâmplar universal, poziția 667 din statul de organizare al unității;1 post de muncitor calificat IV-I – zugrav, poziția 670 din statul de organizare al unității. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Precizari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021

Tabel rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021


Publicat în data de - 28.10.2021 - 14:45

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a 2 posturi de agent I din cadrul Serviciului secretariat şi control acces, poziţiile 77/a şi 83 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2021


Publicat în data de - 28.10.2021 - 12:56

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, din cadrul Centrului Medical Județean Bacău - Cabinete medicale de unitate - Jandarmi, prevăzut la poziţia 122 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021


Publicat în data de - 28.10.2021 - 12:52

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de asistent medical I, specialitatea medicină generală, din cadrul Centrului Medical Județean Covasna - Cabinete medicale de unitate - Situații de urgență, prevăzut la poziţia 210 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021


Publicat în data de - 28.10.2021 - 11:12

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I din cadrul structurii Financiar - Biroul salarii, poziţia 11 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de inscriere la concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel nominal cu rudele    (descarcă fişier în format pdf)

Adeverinta eliberata de medicul de familie    (descarcă fişier în format pdf)

Consimtamant informat    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Consimtamantul candidatului    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care NU pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2021


Publicat în data de - 26.10.2021 - 16:17

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciului Reparații Auto, în funcțiile de muncitor calificat IV (lăcătuș montator agregate energetice si de transport), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Selectie dosare lacatus    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel proba scrisă sra    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021


Publicat în data de - 26.10.2021 - 16:16

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar, în funcțiile de muncitor calificat IV și III (fochist), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021

Tabel examen final FOCHISTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2021


Publicat în data de - 26.10.2021 - 16:16

Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celui deținut, a personalului contractual încadrat la Serviciului Reparații - Construcții, în funcțiile de muncitor calificat IV (zugrav-vopsitor) care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.10.2021

Cerere de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel - selectie dosare zugrav-vopsitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel proba scrisă    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021

Tabel examen final src    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021


Publicat în data de - 26.10.2021 - 16:14

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hrănire, în funcțiile de muncitor calificat IV, III și II (ospătar), muncitor calificat IV și III (bucătar) și muncitor calificat IV (cofetar-patiser), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel selectie dosare bucatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.11.2021

Tabel selectie dosare ospatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.11.2021

Tabel selectie dosare cofetar patiser    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.11.2021

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

Tabel rezultate finale bucatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2021

Tabel rezultate finale cofetari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2021

Tabel rezultate finale ospatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2021


Publicat în data de - 26.10.2021 - 16:13

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Tipografia M.AI., în funcția de muncitor calificat IV (legător manual), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.10.2021

Cerere de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021

Rezultate examen    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2021


Publicat în data de - 26.10.2021 - 13:15

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celui deținut, a personalului contractual încadrat la Serviciul Fabricație și Mentenanță Utilaje, în funcția de muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale) și muncitor calificat IV (vulcanizator auto), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.10.2021

Cerere inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Selectie dosare vulcanizare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Selectie dosare lacatus    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel proba scris lacatus mecanic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021

Tabel proba scris vulcanizator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021

Tabel examen final vulcanizator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021

Tabel examen final lacatus    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021


Publicat în data de - 26.10.2021 - 13:13

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celui deținut, a personalului contractual încadrat la Biroul supraveghere tehnică și protecția mediului, în funcția de referent II, prevăzută la poziția 401 din statul de organizare al direcției, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Selectie dosare BSTPM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel examen final refent    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021


Publicat în data de - 22.10.2021 - 16:55

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de post vacant de agent I1 din cadrulServiciului Asigurare și Gestionare Echipamente Audio, Video și I.T., prevăzut la poziţia 391 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021

ANUNT LOC DE DESFASURARE PROBA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021


Publicat în data de - 22.10.2021 - 16:53

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de post vacant de agent I din cadrul Serviciului Asigurare și Gestionare Echipamente Audio, Video și I.T., prevăzut la poziţia 389 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)


Publicat în data de - 22.10.2021 - 16:48

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent I (casier) din cadrul structurii Financiar, poziţia 6 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidati care nu pot participa la concurs CASIER    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021

Loc desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021


Publicat în data de - 22.10.2021 - 16:45

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a 2 posturi de agent I1 din cadrul structurii Financiar - Biroul contabilitate, poziţiile 21 şi 22 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidati care nu pot participa contabilitate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021


Publicat în data de - 22.10.2021 - 16:44

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea demanagement resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a cinci posturi vacante de agent I1(conducător auto) din cadrul Serviciului exploatare auto, poziţiile 988, 989, 1103, 1110 și 1113 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile agent concucător auto SEA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021

Modificare ora proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2021


Publicat în data de - 22.10.2021 - 16:43

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent I din cadrul Serviciului achiziții tehnice, planificare resurse și depozitare, prevăzute la poziţiile 125 și 132 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021


Publicat în data de - 22.10.2021 - 15:57

Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în gradul profesional / treapta profesională imediat superior/superioară, a personalului contractual din cadrul unității, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, respectiv: [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT selecţie dosare poz 88 și 90    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

ANUNT rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 22.10.2021 - 15:56

Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Achiziții Publice organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în gradul profesional imediat superior, a personalului contractual din cadrul unității, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, respectiv: [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT selecţie dosare poz 10, 31 și 40    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

ANUNT rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 22.10.2021 - 15:55

Ministerul Afacerilor Interne – Direcția de Proiectare şi Consultanţă în Construcţii organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în gradul profesional imediat superior celui deținut, a personalului contractual din cadrul unității, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la [...]

Anunt promovare    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT selecţie dosar poz 21    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 22.10.2021 - 15:50

Ministerul Afacerilor Interne – Direcția de Proiectare şi Consultanţă în Construcţii organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în gradul profesional imediat superior celui deținut, a personalului contractual din cadrul unității, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la [...]

Anunt promovare    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT selecţie dosar poz 11    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 22.10.2021 - 13:30

Direcția Generală Urgențe Medicale scoate la concurs în vederea încadrării directe din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, 3 (trei) posturi vacante de ofițeri de poliție la Serviciul Control și Inspecție Medicină de Urgență, prevăzute la pozițiile 32, 33 și 34 din statul de organizare al unității. [...]

Anunț concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Erata    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati NU INDEPLINESC CONDITIILE CONCURS - DGUM - poz. 32, 33, 34    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2021

Anunt desfasurare concurs DGUM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021

Rezultate contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021

REZULTATE CONTESTATII    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:40

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual de la Serviciul Reparații Armament și Tehnică Specifică:• 1 post de referent II-IA, poziţia 1244 din statul de organizare al direcţiei;• 1 post de muncitor calificat IV-I (vopsitor universal), poziția 1252 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt psiho SRATS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate referent    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate vopsitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:38

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului reparații construcții, astfel:• La Biroul reparații construcții: - 1 post de muncitor calificat IV-I (zugrav-vopsitor), poziția 340 din statul de organizare al direcției; - 2 posturi de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații universale), pozițiile 342 și 348 din statul de organizare al direcției; - 1 post de muncitor calificat IV-I (sudor autogen), poziția 349 din statul de organizare al direcției;• La Biroul dispecerat intervenții: - 1 post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații universale), poziția 363 din statul de organizare al direcției; - 2 posturi de muncitor calificat IV-I (lăcătuș), pozițiile 367 și 369 din statul de organizare al direcției. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selecție dosare - zugrav-vopsitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate selecție dosare - lăcătuș    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate selecție dosare - electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunț evaluare psihologică - zugrav-vopsitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunț evaluare psihologică - lăcătus    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunț evaluare psihologică - electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:30

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual: Pentru Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă "Paul Greceanu" Bucureşti: • 4 posturi de paznic, poziţiile 68/a, 68/b, 68/c şi 68/d din statul de organizare al direcţiei; Pentru Clubul Excelsior Bucureşti:• 1 post de paznic, poziţia 69/d din statul de organizare al direcţiei; Pentru Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă Excelsior Braşov:• 5 posturi de paznic, poziţiile 73, 73/a, 73/b, 73/c şi 73/d din statul de organizare al direcţiei; Pentru Baza de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă Turist (Predeal):• 5 posturi de paznic, poziţiile 74, 74/a, 74/b, 74/c şi 74/d din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:26

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, posturile vacante de îngrijitor din cadrul Serviciului investiții și administrare patrimoniu imobiliar, prevăzute la poziţiile 222, 229, 231, 236, 239 şi 241 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Selectie dosare ingrijitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunt psiho ingrijitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:23

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului hrănire astfel:• Pentru Biroul hrănire centre și baze de pregătire refacere/recuperare a capacității de muncă - Clubul Excelsior Bucureşti: - 4 posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar), poziţiile 575, 584, 589 și 590 din statul de organizare al direcţiei - 1 post de muncitor calificat IV-I (bucătar), poziţia 571 din statul de organizare al direcţiei• Pentru Bufete și asigurare misiuni: - 1 post de muncitor calificat IV-I (bucătar), poziţia 778 din statul de organizare al direcţiei - 1 post de muncitor de necalificat II-I, poziţia 829 din statul de organizare al direcţiei• Pentru Centrul de pregătire refacere/recuperare a capacității de muncă Excelsior Brașov: - 1 post de muncitor calificat IV-I (bucătar), poziţia 739 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt psiho bucatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunt psiho muncitor necalificat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunt psiho ospatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate bucatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate muncitor necalificat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate ospatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:22

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etj.5, sector 1, organizează concurs Pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție în cadrul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane – Unitatea de Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale, prin încadrare directă, din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează: Agent I – prevăzut la poziția 49 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 1    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 2    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 3    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 4    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 5    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 6    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 7    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 8    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:21

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Tipografiei M.A.I.:• 1 post de muncitor calificat IV-I (fotoreproducător), poziția 167 din statul de organizare al direcţiei;• 2 posturi de muncitor calificat IV-I (legător manual), pozițiile 159 şi 189 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt psiho fotoreproducator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunt psiho legator manual    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Selectie dosare fotoreproducator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Selectie dosare legator manual    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:15

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de personal contractual referent II-IA din cadrul Serviciului reparații construcții, poziția 353 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:11

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual:I. Din cadrul Serviciului reparații construcții:• Biroul reparații construcții: - 1 post de muncitor calificat IV-I (instalator sanitar și gaze), poziția 346 din statul de organizare al direcţiei; - 1 post de muncitor calificat IV-I (frigotehnist), poziția 350 din statul de organizare al direcţiei;• Biroul dispecerat intervenții: - 2 posturi de muncitor calificat IV-I (instalator sanitar și gaze), pozițiile 364 și 378 din statul de organizare al direcţiei.II. Din cadrul Serviciului fabricație și mentenanță utilaje:• Biroul producție secundară:- 3 posturi de muncitor calificat IV-I (tâmplar manual universal), pozițiile 907, 909 și 911 din statul de organizare al direcţiei; - 1 post de muncitor calificat IV-I (tapițer), poziția 917 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selecție dosare - tâmplar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate selecție dosare - instalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate selecție dosare - frigotehnist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate selectie dosare - tapițer    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunț evaluare psihologică - tâmplar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunț evaluare psihologică - instalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunț evaluare psihologică - frigoternist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:08

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii:• 1 post de muncitor calificat IV-I (croitor), poziția 862 din statul de organizare al direcţiei;• 1 post de muncitor calificat IV-I (călcător), poziția 875 din statul de organizare al direcţiei;• 2 posturi de muncitor calificat IV-I (spălător textile), pozițiile 871 şi 877 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt psiho calcator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunt psiho croitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Anunt psiho spalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate calcator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate croitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate spalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 09:02

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului reparaţii auto:• 3 posturi de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport), pozițiile 1162, 1166 şi 1206 din statul de organizare al direcţiei;• 1 post de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale), poziția 1186 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 08:55

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, 2 posturi vacante de personal contractual muncitor calificat IV - I (lăcătuş mecanic) din cadrul Bazei de depozitare - întreţinere armament geniu chimic Codlea, jud. Braşov, pozițiile 1287 și 1293 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Erata lacatus mecani    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 08:46

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului exploatare auto: - 2 posturi de șofer II-I, pozițiile 1071 și 1072 din statul de organizare al direcţiei; - 1 post de muncitor necalificat II-I (spălător auto), poziția 1131 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate selectie dosare spalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate selectie dosare sofer    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Planificare testare psihologica spalator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Planificare testare psihologica sofer    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021


Publicat în data de - 21.10.2021 - 08:35

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului fabricaţie şi mentenanţă utilaje:• 1 post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere şi reparaţii), poziția 930 din statul de organizare al direcţiei;• 1 post de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole), poziția 937din statul de organizare al direcţiei;• 4 posturi de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale), pozițiile 958, 959, 962 şi 963 din statul de organizare al direcţiei. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021


Publicat în data de - 20.10.2021 - 15:18

Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară, a personalului contractual din cadrul unității, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT selecţie dosare 9 PC DACTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 20.10.2021 - 15:15

Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară, a personalului contractual din cadrul unității, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 286/2011 [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT selecţie dosare 1 PC DACTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 18.10.2021 - 16:15

Direcția Suport Decizional cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs Pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer în cadrul Biroului Comunicare Strategică, prevăzut la poziția 43 din statul de organizare al Direcției Suport Decizional, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata pozitia 43 locatie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.10.2021

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2021

Rezultate finale test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2021


Publicat în data de - 18.10.2021 - 16:10

Direcția Suport Decizional cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, la Biroul Comunicare Strategică din cadrul Direcției Suport Decizional, prevăzut la poziția 40 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata pozitia 40 locatie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.10.2021

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.11.2021

Tabel rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2021

REZULTATUL ANALIZEI CONTESTATIEI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.12.2021


Publicat în data de - 18.10.2021 - 16:10

Direcția Suport Decizional cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs Pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer în cadrul Serviciului Evaluare Instituțională și Control, prevăzut la poziția 58 din statul de organizare al Direcției Suport Decizional, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata pozitia 58 locatie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.10.2021

Lista candidaților care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.11.2021

Erata - Lista canditati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.11.2021

Erata reprogramare data concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021


Publicat în data de - 18.10.2021 - 16:05

Direcția Suport Decizional cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, la Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul Direcției Suport Decizional, prevăzut la poziția 27 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.10.2021

Erata pozitia 27    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.10.2021

Erata pozitia 27 locatie desfasurare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.11.2021

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021


Publicat în data de - 18.10.2021 - 13:11

Direcția Suport Decizional cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs Pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer în cadrul Serviciului Reglementări și Avizări, prevăzut la poziția 51 din statul de organizare al Direcției Suport Decizional, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata pozitia 51 locatie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.10.2021

Lista candidaților care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Tabel rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2021


Publicat în data de - 18.10.2021 - 13:10

Direcția Suport Decizional cu sediul în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, la Serviciul Reglementări și Avizări din cadrul Direcției Suport Decizional, prevăzut la poziția 50 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata pozitia 50 locatie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.10.2021

Lista candidaților care nu pot participa la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.11.2021

Rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021


Publicat în data de - 18.10.2021 - 13:04

Direcția Suport Decizional cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs Pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer în cadrul Serviciului Managementul Proiectelor, prevăzut la poziția 28 din statul de organizare al Direcției Suport Decizional, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.10.2021

Erata pozitia 28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.10.2021

Erata pozitia 28 locatie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.10.2021

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Tabel rezultate test scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021

Rezultatul analizei contestatiei    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2021


Publicat în data de - 15.10.2021 - 16:54

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art. 478 alin.(2), art. 618 alin. (22) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 126^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul Aparatului central al MAI, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. [...]

Anunț organizare examen promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie și tematică    (descarcă fişier în format pdf)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE    (descarcă fişier în format docx)

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.11.2021

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 18.11.2021


Publicat în data de - 15.10.2021 - 12:15

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în R. Elenă, la Atena. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.10.2021 - 11:50

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos, la Haga. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.10.2021 - 11:35

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Republica Serbia, la Belgrad. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 14.10.2021 - 16:15

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef birou al Biroului Planificarea Continuității Operațiilor din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 58 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.11.2021

Tabel rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.11.2021

Tabel rezultate finale dupa contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021


Publicat în data de - 14.10.2021 - 16:11

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef birou al Biroului Operații Integrate și Capabilități Protecție Civilă din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.11.2021

Rezultate interviu concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.12.2021


Publicat în data de - 14.10.2021 - 16:11

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef birou al Biroului Analiză și Dezvoltare Strategică în Domeniul Protecției Civile din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 65 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.11.2021

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021


Publicat în data de - 14.10.2021 - 16:10

Direcția Generală pentru Protecție Civilă scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Coordonare Formare Profesională în Protecție Civilă, prevăzută la poziţia 39 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021

TABEL NOMINAL cu rezultatele obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 06.10.2021 - 14:41

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor, toate cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 315359 din 12.08.2021, a unui post de personal contractual muncitor calificat IV–I, pe durată nedeterminată, în specialitatea lăcătuș mecanic [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.10.2021 - 14:40

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor, toate cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 315359 din 12.08.2021, a unui post de personal contractual muncitor calificat IV–I, pe durată nedeterminată, în specialitatea instalator rețele termice și sanitare [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 04.10.2021 - 12:57

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe (specialiști), în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 315359 din 12.08.2021, a postului de ofițer specialist I, vacant la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 54 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format docx)


Publicat în data de - 04.10.2021 - 12:56

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe (specialiști), în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 315359 din 12.08.2021, a postului de ofițer specialist I, vacant la Compartimentul Fonduri Externe, poziția 146 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format docx)


Publicat în data de - 01.10.2021 - 11:43

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, în vederea ocupării, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 315359 din 12.08.2021, a postului de ofițer specialist I (formator), vacant la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 42 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format docx)


Publicat în data de - 01.10.2021 - 11:41

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, în vederea ocupării, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 315359 din 12.08.2021, a postului de ofițer specialist I, vacant la Biroul Resurse Umane - Compartimentul Încadrare, promovare, gestiune, evidență informatizată resurse umane și rezerviști, poziția 140 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format docx)


Publicat în data de - 01.10.2021 - 11:41

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe (specialiști), în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 315359 din 12.08.2021, a postului de ofițer specialist I, vacant la Serviciul Logistic – Compartimentul Administrarea patrimoniului imobiliar, poziția 112/a din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 01.10.2021 - 09:29

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic specialist, specialitatea neurologie, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate - Neurologie, poziţia 79 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021

Tabel rezultat final concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.11.2021

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021

Rezultat eval psiho medic spec    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021


Publicat în data de - 01.10.2021 - 09:25

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic specialist, specialitatea psihiatrie, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate - Psihiatrie, Psihologie, poziţia 81 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.11.2021

Tabel rezultat final conurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2021

Anunt planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021


Publicat în data de - 30.09.2021 - 13:44

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de asistent medical principal, specialitatea laborator, prevăzut la poziţia 101 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021

Tabel cu rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.11.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021

Planificare evaluare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.11.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.12.2021


Publicat în data de - 29.09.2021 - 15:46

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 4 posturi vacante de medic primar I, specialitatea medicină de familie, prevăzute la poziţiile 116, 137, 248 și 278 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2021

Tabel cu rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2021

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2021


Publicat în data de - 29.09.2021 - 15:45

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi vacante de medic specialist, specialitatea medicină de familie, prevăzute la poziţiile 56 și 233 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel cu rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.11.2021

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.11.2021

Rezultat evaluare psihologica medic specialist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.11.2021


Publicat în data de - 29.09.2021 - 15:40

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 3 posturi vacante de medic I, specialitatea medicină de familie, prevăzute la poziţiile 44, 180 și 308 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.11.2021

Tabel rezultat final concurs medic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021

Planificare evaluare psihologica med    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.11.2021

Rezultat eval psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.11.2021


Publicat în data de - 24.09.2021 - 14:17

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Irlanda, la Dublin. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 17.09.2021 - 14:05

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de asistent medical I, specialitatea medicină generală, prevăzute la poziţiile 57, 66 și 210 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile concurs asistent medical I    (descarcă fişier în format doc) - Update: 11.10.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.10.2021

Anunt planificare evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.10.2021

Tabel cu rezultatele finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.10.2021

Rezultat evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.10.2021


Publicat în data de - 17.09.2021 - 13:47

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 4(patru) posturi vacante de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, prevăzute la poziţiile 47, 122, 285 și 314 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu intrunesc conditiile concurs asistent medical principal    (descarcă fişier în format doc) - Update: 11.10.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.10.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.10.2021

Anunt planificare evaluare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.10.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format doc) - Update: 22.10.2021


Publicat în data de - 17.09.2021 - 11:33

Direcția Generală Urgențe Medicale cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Compartimentul Coordonare Telemedicină al Serviciului Monitorizare și Coordonare Urgențe Medicale din cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, prevăzute la poziţiile 25 și 26 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Lista dosare invalidate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.10.2021


Publicat în data de - 17.09.2021 - 11:31

Direcția Generală Urgențe Medicale cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Serviciul Monitorizare și Coordonare Urgențe Medicale din cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, prevăzute la poziţiile 17 și 18 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Lista dosare invalidate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.10.2021

LISTA CANDIDATI CARE NU INDEPLINESC CONDITIILE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2021

Anunt replanificare data concurs DGUM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2021

ANUNT desfășurarea concurs DGUM - POZ. 17 și 18    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.10.2021

Anunt anulare procedura concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.10.2021


Publicat în data de - 15.09.2021 - 17:15

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a postului de atasat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Turcia [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.09.2021 - 15:40

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a celui de-al doilea post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.09.2021 - 14:30

Direcţia Generală Urgenţe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, peperioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – CodulMuncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privindstabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilorcontractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare apersonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completărileulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şicompletările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere asănătății lucrătorilor, Procedurii nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățilepersonalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual înunitățile Ministerului Afacerilor Interne, având în vedere Nota-raport nr. 1759454/04.05.2021 privindaprobarea inițierii demersurilor de ocupare prin concurs a posturilor vacante de conducere de funcționarpublic și personal contractual din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, a funcțieicontractuale de conducere de șef birou gradul II - Biroul Analiză și Dezvoltare Strategică înDomeniul Medicinei de Urgență, prevăzută la poziția 63 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare la testare psihologica    (descarcă fişier în format doc) - Update: 04.10.2021

Rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format doc) - Update: 04.10.2021

Rezultat scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2021

TABEL NOMINAL rezultat scris după contestaţii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.10.2021


Publicat în data de - 15.09.2021 - 14:22

Direcția Generală Urgențe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadănedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privindstabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzătorfuncţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediatsuperioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificărileși completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţiilucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privindNormele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-Raport nr.1745091 din 05.07.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor de ocupare prin concurs, cujumătate de normă, a următoarelor posturi vacante de personal contractual – medic specialistdin cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale – Serviciul Monitorizare și Coordonare UrgențeMedicale: [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE DGUM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.10.2021

Anunt planificare la testare psihologica    (descarcă fişier în format doc) - Update: 04.10.2021

Rezultate testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.10.2021

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2021

Rezultate finale proba scrisa    (descarcă fişier în format doc) - Update: 11.10.2021

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.10.2021

Rezultate interviu dupa contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.10.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.10.2021


Publicat în data de - 15.09.2021 - 14:10

Direcția Generală Urgențe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-raport nr. 1745091 din 05.07.2021 privind necesitatea încadrării din sursă externă a unor posturi specifice la nivelul Direcției Generale Urgențe Medicale, a posturilor vacante de consilier gradul II-IA la Serviciul Formare în Medicina de Urgență, Prim Ajutor Calificat și Medicina la Dezastre – Biroul Protocoale și Proceduri Medicale, prevăzute la poziţiile 58 (jumătate de normă), respectiv 60 (normă întreagă) din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs consilier II-IA poz 58 si 60 DGUM    (descarcă fişier în format pdf)

TABEL NOMINAL rezultate selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2021

Planificare la testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.10.2021

Rezultat examinare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.10.2021

Rezultate scris    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2021

Rezultate contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2021

Tabel nominal cu rezultate scris dupa contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2021

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.10.2021

Rezultat interviu dupa contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.10.2021

Centralizator    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.10.2021


Publicat în data de - 07.09.2021 - 14:32

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I al Serviciului Planificare Operațională Integrată din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si Bibliografie    (descarcă fişier în format PDF)

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.09.2021

Tabel rezultate după contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.09.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.09.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2021


Publicat în data de - 06.09.2021 - 15:58

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic specialist, specialitatea psihiatrie, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate – Psihiatrie, Psihologie, poziţia 81 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.09.2021 - 15:58

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic specialist, specialitatea neurologie, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate - Neurologie, poziţia 79 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 03.09.2021 - 11:21

Direcția Generală Management Urgențe Medicale cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de ofiţer la Serviciul Formare în Medicină de Urgență, Prim Ajutor Calificat și Medicină la Dezastre – Biroul Protocoale și Proceduri Medicale, prevăzut la poziția 59 din statul de organizare al Direcției Generale Urgențe Medicale, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2021

Tematică și bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Erata tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.09.2021

Lista candidatilor care NU INDEPLINESC CONDITIILE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.09.2021

Erata anunt    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.09.2021

Anunt locatie concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.09.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.09.2021

Rezultate contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.10.2021

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.10.2021

Erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.10.2021


Publicat în data de - 03.09.2021 - 09:41

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din București, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de inspector debutant în cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență. [...]

Anunț concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Atribuții    (descarcă fişier în format pdf)

Formular de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Lista selectie dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.09.2021

Rezultate proba scrisa inspector debutant    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.10.2021

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2021

Rezultate contestații concurs inspector debutant DGUM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.10.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.10.2021


Publicat în data de - 03.09.2021 - 08:14

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din București, concurs de promovare pentru ocuparea a două posturi vacante corespunzătoare următoarelor funcții publice de conducere din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, Direcția Suport Decizional: șef serviciu, Serviciul Managementul Proiectelor și Șef birou, Biroul Managementul Calității. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Formular de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2    (descarcă fişier în format pdf)

Adresă publicare rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.09.2021

Lista rezultate selecție dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.09.2021

Rezultate proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.10.2021

Rezulate interviu concurs fp conducere DSD    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.10.2021


Publicat în data de - 24.08.2021 - 15:28

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de șef birou (medic) al Biroului Medicina Muncii și Expertiză medico-militară, din cadrul Direcției Medicale, prevăzută la poziția 29 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie de confirmare si cunoastere a conditiilor concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format doc)


Publicat în data de - 24.08.2021 - 12:41

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, un post vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații) din cadrul Serviciului Administrare Spații de Cazare - Biroul Administrare Spații de Cazare - Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare (electrician)    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare (electrician)    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica (electrician)    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 2021    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude 2021    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format doc)

Tabel rezultate selectie dosare electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.09.2021

Rezultate evaluare psihologică electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2021

Tabel rezultate proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2021

Rezultate finale proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2021

Rezultate interviu electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.10.2021

Rezultate finale interviu electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.10.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2021


Publicat în data de - 24.08.2021 - 12:36

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de magaziner la Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia și 2 posturi de paznic la Baza de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Piersicul” - Neptun. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de inscriere magaziner    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere (paznic)    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie (magaziner)    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie (magaziner) evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie (paznic)    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie (paznic) evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 2021    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude 2021    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format doc)

Tabel rezultate selectie dosare paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.09.2021

Tabel rezultate selectie dosare magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.09.2021

Tabel rezultatele selectarii dosarelor magaziner nedeterminata -dupa contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.09.2021

Rezultate evaluare psihologică magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2021

Rezultate evaluare psihologică paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2021

Tabel rezultate PROBA SCRISA magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2021

Tabel rezultate proba scrisa paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.10.2021

Rezultate finale - magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2021

Rezultate finale paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.10.2021

Rezultate interviu magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.10.2021

Rezultate interviu paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.10.2021

Rezultate finale interviu magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.10.2021

Rezultate finale interviu paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.10.2021

Rezultate finale concurs paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2021

Rezultate finale concurs magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.10.2021


Publicat în data de - 17.08.2021 - 12:50

Ministerul Afacerilor Interne organizează,la sediul din București, concurs de promovare pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de director adjunct al Direcției Suport Decizional,din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență. Anunțul a fost publicat și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici la secțiunea Carieră – concursuri, putând fi accesat la link-ul: www.anfp.gov.ro/Concurs/146435 [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie - Anexa nr.1    (descarcă fişier în format pdf)

Atribuții - Anexa nr.2    (descarcă fişier în format pdf)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE concurs    (descarcă fişier în format docx)

Lista rezultatelor selecției dosarelor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.09.2021

Rezultat concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2021

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2021


Publicat în data de - 09.08.2021 - 10:20

Direcția Generală Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne organizează selecția, prin recrutare din sursă internă, pentru ocuparea a două posturi vacante în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.07.2021 - 14:30

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef serviciu la Serviciul Logistic, prevăzută la poziția 22 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.08.2021

Rezutate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2021

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.08.2021

Tabel rezultate concurs sef serviciu    (descarcă fişier în format doc) - Update: 26.08.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.08.2021


Publicat în data de - 22.07.2021 - 16:22

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de prim-adjunct al inspectorului general și șef al Statului Major din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.08.2021

erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2021

Tabel rezultate evaluare dosar SSM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.08.2021

Tabel rezultate pentru site    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.09.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.09.2021


Publicat în data de - 21.07.2021 - 12:28

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de adjunct al inspectorului general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.08.2021

Tabel rezultate evaluare dosare 01.09.2021    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.09.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 09.09.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.09.2021


Publicat în data de - 19.07.2021 - 16:38

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.07.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.08.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.08.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.08.2021


Publicat în data de - 14.07.2021 - 10:12

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 2(două) funcții vacante de medic şef cabinet. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2021

Lista candidati declarati APT la evaluarea psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.07.2021

Erată la Anunțul de concurs medic șef cabinet    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.08.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.08.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.08.2021


Publicat în data de - 09.07.2021 - 14:15

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2021

ANUNT - amanare proba concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2021

Rezultat examinare psihologica    (descarcă fişier în format docx) - Update: 11.08.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.08.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.08.2021


Publicat în data de - 09.07.2021 - 14:08

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.07.2021

Rezultat examinare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.08.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2021

Anunt contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.08.2021

Anunt rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.08.2021


Publicat în data de - 09.07.2021 - 13:22

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti,str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.07.2021

Rezultate examinare psihologica si verificarea conditiilor de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.07.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.08.2021

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.08.2021


Publicat în data de - 06.07.2021 - 12:25

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizeazăconcurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de inspector general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.07.2021

ANUNT modificare evaluare dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.07.2021

Tabel rezultate evaluare dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.07.2021

Erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.08.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.08.2021

Tabel cu rezultatele finale concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.08.2021


Publicat în data de - 01.07.2021 - 16:38

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 București, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de director general la Direcția Generală de Protecție Internă, prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul cadrelor militare - ofițeri, care indeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.07.2021

Tabel rezultate evaluare dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.07.2021

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.07.2021

Tabel rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2021

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2021


Publicat în data de - 23.06.2021 - 17:08

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director adjunct II al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie de confirmare si cunoastere    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.08.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.08.2021


Publicat în data de - 23.06.2021 - 13:28

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de Director II al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

Planificarea la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.07.2021

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.07.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.08.2021

Rezultate contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.08.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.08.2021


Publicat în data de - 15.06.2021 - 16:06

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor șef direcție generală din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2021

Tabel rezultate evaluare dosare de recrutare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.07.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2021


Publicat în data de - 15.06.2021 - 15:47

Direcția Generală Financiară scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou la Biroul Deschideri de Credite din Serviciul Buget din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2021

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.07.2021


Publicat în data de - 15.06.2021 - 15:35

Direcția Generală Financiară scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Metodologie, drepturi personal și pregătire profesională, prevăzută la poziţia 66 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021

TABEL NOMINAL poz 66 DGF sef serviciu II cu rezultatele obtinute de publicat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.07.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2021


Publicat în data de - 15.06.2021 - 13:53

Directia Generala Financiara scoate la concurs, in vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul analiză, sinteză, control și valorificare, prevăzută la poziţia 74 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.07.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:58

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 București, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef direcție la Direcția Suport Decizional, prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata completare dosar recrutare concurs DSD poz 1    (descarcă fişier în format doc) - Update: 15.06.2021

Anunt planificare la evaluarea psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021

Rezultate evaluare dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.06.2021

Rezultate evaluare dosare după contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:26

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Suceava, prevăzută la poziția 272 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.06.2021

Lista candidati declarati APT eval psiho cmj SV    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.07.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:17

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Iași, prevăzută la poziția 239 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:16

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonatDirecției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, dinrândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, înconformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinuluiministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privindactivitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția deşef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Harghita,prevăzută la poziția 228 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.06.2021

Lista candidati declarati APT eval psiho cmj HR    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2021

Tabel nominal cu rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.07.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:14

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonatDirecției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, dinrândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, înconformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinuluiministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privindactivitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția deşef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Botoșani,prevăzută la poziția 130 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:12

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Bacău, prevăzută la poziția 115 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.06.2021 - 14:05

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi vacante de Agent I la structura Financiar-Contabilitate, prevăzute la pozițiile 9 și 10 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente anexa    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021

Erata la lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.06.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.07.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.07.2021


Sari la conținut