Anunțuri carieră

Publicat în data de - 07.06.2023 - 12:20

Centrul de Psihosociologie al M.A.I. scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu I (psiholog) la Serviciul Psihologia muncii și organizațională, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii. [...]

ANUNȚ concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 29.05.2023 - 09:17

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea ocupării a două posturi de ofiţer de poliţie şi două posturi de agent de poliţie, prin mutare în interesul serviciului în cadrul Serviciului Evidență Personal și Acte Publice. [...]

Anunț integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 26.05.2023 - 11:57

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a postului de șef secțiune/adjunct departament (section head/deputy branch chief) la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre (CMDR CoE), cu sediul în Sofia, Republica Bulgaria. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 26.05.2023 - 11:55

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a postului de manager pentru controlul calității (QA Manager) la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre (CMDR CoE), cu sediul în Sofia, Republica Bulgaria. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 17.05.2023 - 15:35

Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne organizează examen de promovare într-o funcţie prevăzută cu nivel de studii superior a personalului contractual încadrat în funcţia de instrumentist - treapta I, la poziția 52 din statul de organizare al unității, în condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selectie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.05.2023

Rezultat proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2023

Rezultat final examen    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.06.2023


Publicat în data de - 17.05.2023 - 15:22

Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne organizează examen de promovare într-o funcţie prevăzută cu nivel de studii superior a personalului contractual încadrat în funcţia de solist instrumentist - treapta I, la poziția 48 din statul de organizare al unității, în condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selectie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.05.2023

Rezultat proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2023

Rezultat final examen    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.06.2023


Publicat în data de - 17.05.2023 - 14:10

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a postului de atașat de afaceri interne în Republica Italiană, la Ambasada României de la Roma. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 12.05.2023 - 10:00

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare; Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 București, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de director general la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul ofițerilor de poliție, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt concurs director general DGPCI    (descarcă fişier în format pdf)

   (descarcă fişier în format 1349_1683874896_)

Anunt planificare candidati testare psihologica director general DGPCI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2023


Publicat în data de - 11.05.2023 - 12:10

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și OrdinuluiM.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție aleM.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare;Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 București,organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de director general al Direcției Generale pentruEvidența Persoanelor, prevăzut la poziția nr. 01 din statul de organizare al unității, prin recrutaredin sursă internă din rândul ofițerilor de poliție, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNȚ planificare candidati la testare psihologica director general DGEP    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.05.2023

ANUNT comunicare rezultate obtinute la evaluarea psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2023

ANUNT analiza dosare de recrutare candidati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.06.2023


Publicat în data de - 10.05.2023 - 19:19

În baza procesului demarat în anul 2022, Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne organizează examen de promovare într-o funcţie prevăzută cu nivel de studii superior a personalului contractual încadrat în funcţia de solist vocal - treapta I, la poziția 44 din statul de organizare al unității, în condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările și completările ulterioare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT rezultat selecţie dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2023

Rezultat proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.05.2023

Rezultat final examen    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.05.2023


Publicat în data de - 10.05.2023 - 11:45

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează concurs : pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.05.2023 - 14:51

Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou la Biroul Consiliere operatori, prevăzută la poziţia 8 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candid. la testare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.05.2023

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2023


Publicat în data de - 05.05.2023 - 10:34

Direcţia Generală Juridică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II (consilier juridic) la Serviciul Contracte și Jurisdicția Imputațiilor din cadrul Direcției Generale Juridice, prevăzută la poziţia 47 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.04.2023 - 09:40

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual: [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

1.Formular de înscriere    (descarcă fişier în format pdf)

2. Model adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

3. Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare incadrare civili    (descarcă fişier în format pdf)

4. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

5. tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

6. model CV    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT SUSPENDARE CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2023


Publicat în data de - 13.04.2023 - 16:17

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinele m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I. şi nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general adjunct (consilier juridic) al Direcției Generale Juridice, prevăzută la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt concurs director general adjunct DGJ 2023 - pozitia 4    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT Planificare candid.. la testarea psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.04.2023

TABEL NOMINAL cu rezultatele obtinute DGJ    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.05.2023


Publicat în data de - 12.04.2023 - 17:15

ANUNŢ privind demararea procedurii pentru selectarea candidaților pentru poziția de reprezentant al României în cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa CV in limba franceza    (descarcă fişier în format doc)

Anexa CV limba engleza    (descarcă fişier în format doc)


Publicat în data de - 11.04.2023 - 15:25

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Proiectare programe informatice în domeniul financiar din cadrul Direcției Generale Financiare, prevăzută la poziţia 82 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.05.2023

Anunt rezultate evaluare psihologica concurs sef serviciu DGF - poz. 82    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.05.2023

Anunt rezultate concurs sef serviciu DGF - poz. 82    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2023

ANUNT rezultate finale concurs DGF - sef serviciu - poz. 82    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.05.2023


Publicat în data de - 11.04.2023 - 13:10

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează, concurs : Pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.04.2023 - 13:05

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 4 - 6, Sectorul 5 organizează,C O N C U R S :Pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureș, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Sef IPJ Maramures    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.04.2023 - 13:00

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează,concurs : pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.04.2023 - 13:42

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 03.04.2023 - 10:09

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Buget din cadrul Direcției Generale Financiare, prevăzută la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare candidati la testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.04.2023

11. ANUNT comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică - DE PUBLICAT    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.04.2023

REZULTATE CONCURS SEF SERVICIU POZ. 4 - DGF    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.05.2023

REZULTATE FINALE CONCURS SEF SERVICIU POZ 4 - DGF    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.05.2023


Publicat în data de - 30.03.2023 - 08:46

În contextul activităților specifice desfășurate anual pe perioada sezonului estival, Direcţia asigurare logistică integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, cu normă întreagă, pe durată determinată de maxim 6 (șase) luni sau până la încetarea situației care a condus la vacantarea temporară a postului, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, un post temporar vacant de funcționar (recepționer) la Serviciul administrare spații de cazare - Biroul administrare spații de cazare - Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacității de muncă "Meridian" - Mamaia, jud. Constanța, prevăzut la poziţia 432 din statul de organizare al Direcţiei asigurare logistică integrată. [...]

Anunt functionar meridian temporar vacant    (descarcă fişier în format pdf)

1. Formular de înscriere    (descarcă fişier în format pdf)

2. Model adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

3. Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare incadrare civili    (descarcă fişier în format pdf)

4. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

5. Tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

6. Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

ERATA Anunt concurs funcționar receptioner meridain    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultatele selectarii dosarelor functionar (recepţioner) meridian. ora 12.30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.04.2023

Rezultate psiho funcţionar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.04.2023

Rezultate PROBA SCRISA functionar receptie [13:03]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.05.2023

Tabel rezultate PROBA SCRISA - FINALE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2023

ANUNT continuare concurs functionar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2023

Tabel rezultate interviu functionar receptie 2023 [13:00]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.05.2023

Tabel rezultate finale interviu functionar receptie 2023    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.05.2023

CENTRALIZATOR NOMINAL TABEL REZULTATE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.05.2023


Publicat în data de - 23.03.2023 - 16:27

Direcția Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Bugetare și Monitorizare Investiții, prevăzută la poziţia 14 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.04.2023

TABEL NOMINAL cu rezultatele obtinute DGL poz. 14    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.04.2023

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale DGL poz. 14    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.04.2023


Publicat în data de - 23.03.2023 - 14:29

În contextul activităților specifice desfășurate anual pe perioada sezonului estival, Direcţia asigurare logistică integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată determinată de 6 (șase) luni, cu normă întreagă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de referent II-IA la Serviciul administrare spații de cazare - Biroul administrare spații de cazare - Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacității de muncă "Meridian" - Mamaia, jud. Constanța, prevăzut la poziţia 425 din statul de organizare al Direcţiei asigurare logistică integrată. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Formular inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Model adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Indrumar autobiografie    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultatele selectarii dosarelor referent - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.04.2023

Rezultate psiho referent    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.04.2023

Rezultate referent [13:00]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.05.2023

Rezultate finale proba scrisa    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2023

ANUNT continuare concurs referent    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2023

Tabel rezultate referent interviu [12:47]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.05.2023

Centralizator nominal referent    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.05.2023


Publicat în data de - 23.03.2023 - 14:12

În contextul activităților specifice desfășurate anual pe perioada sezonului estival, Direcţia asigurare logistică integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată determinată de 6 (șase) luni, cu normă întreagă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual: [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Formular inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Model adeverinta    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

Indrumar autobiografie    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate selectie dosare bucatar - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.04.2023

Tabel rezultate selectie dosare ospatar - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.04.2023

Tabel rezultatele selectarii dosarelor - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.04.2023

Tabel rezultatele selectarii dosarelor - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.04.2023

Tabel rezultatele selectarii dosarelor ingrijitor - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.04.2023

Rezultate psiho ingrijitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.04.2023

Rezultate psiho m.c bucatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.04.2023

Rezultate psiho m.c ospatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.04.2023

Rezultate psiho mn hotel    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.04.2023

Rezultate psiho mn restaurant    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.04.2023

Rezultate proba practica ospatar publicat 11.05.2023 ora 13:28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.05.2023

Rezultate proba practica ingrijitor publicat 11.05.2023 ora 13:28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.05.2023

Rezultate proba practica bucatar publicat 11.05.2023 ora 13:28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.05.2023

Raultate proba practica MN restaurant publicat 11.05.2023 ora 13:28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.05.2023

Rezulatate proba practica hotel publicat 11.05.2023 ore 13:28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.05.2023

Rezultate finale ingrijitor proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.05.2023

Rezultate finale mn hotel proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.05.2023

Rezultate finale MN REST proba practica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.05.2023

rezultate FINALE PROBA PRACTICA bucatar 2023    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.05.2023

rezultate FINALE PROBA PRACTICA ospatar 2023    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.05.2023

ANUNT continuare concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.05.2023

Tabel rezultate bucatar 2023 interviu - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.05.2023

Tabel rezultate ospatar 2023 interviu - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.05.2023

Tabel rezultate ingrijitor interviu - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.05.2023

Tabel rezultate mn restaurant - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.05.2023

Tabel rezultate mn hotel interviu - ora 12.00    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.05.2023

Tabel rezultate mn hotel interviu - FINALE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2023

Tabel rezultate mn restaurant - finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2023

Rezultate FINALE interviu ingrijitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2023

Tabel rezultate proba interviu - FINAL PROBA interviu bucatar 2023    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2023

Tabel rezultate proba interviu - FINAL PROBA interviu ospatar 2023    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2023

CENTRALIZATOR NOMINAL TABEL REZULTATE finale concurs bucatar 2023    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.05.2023

CENTRALIZATOR NOMINAL TABEL REZULTATE finale concurs ospatar 2023    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.05.2023

Centralizator nominal ingrijitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.05.2023

Centralizator nominal mn hotel    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.05.2023

Centralizator nominal mn rest    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.05.2023


Publicat în data de - 17.03.2023 - 14:00

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general al Direcției Generale Financiare, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNȚ planificare candidati la testare psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.03.2023

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.04.2023

3.1. TABEL NOMINAL cu rezultatele obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.04.2023

Tabel nominal rezultate FINALE - DUPA CONTESTAŢII    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.04.2023


Publicat în data de - 16.03.2023 - 18:00

Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației scoate la concurs,în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi destudii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legiinr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea demanagement resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şicompletările ulterioare, funcţia de șef serviciu I la Direcția Administrare pentru Comunicații șiTehnologia Informației, prevăzută la poziția 42 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt concurs DACTI sef serviciu- poz. 42    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candidati la testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.04.2023

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE - DACTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.04.2023


Publicat în data de - 03.03.2023 - 14:30

Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzută la poziția 62 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANUNT planificare candid. la testare psiho poz. 62 DGCTI    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.03.2023

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.03.2023


Publicat în data de - 27.02.2023 - 16:35

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare;Direcţia Generală Anticorupţie, cu sediul în municipiul București, Șoseaua Olteniței nr. 390A, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de director general adjunct la Direcţia Generală Anticorupţie, prevăzut la poziția nr. 2 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul ofițerilor de poliție, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt concurs dir gen adj poz 2 DGA    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1 Tematica si bibliografiee    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2 Formular cerere    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 3 - CV europass    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 4 Formular Declaraţie    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 16.02.2023 - 14:50

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de adjunct al inspectorului general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

ANUNT concurs adjunct inspector general JR    (descarcă fişier în format pdf)

ERATA Anunt concurs ADJ 4    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.03.2023

Tabel rezultate evaluare dosar 13.03.2023    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.03.2023

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 24.03.2023

Rezultate finale dupa contestatie    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 28.03.2023


Publicat în data de - 01.02.2023 - 16:29

În conformitate cu prevederile art. 27^35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Clubul Sportiv ”Dinamo” București cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr.7-9, Sectorul 2, organizează, C O N C U R S: Pentru ocuparea funcției de conducere vacantă de vicepreședinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

ANEXA nr. 1 cerere de înscriere la concurs    (descarcă fişier în format docx)

ANEXA nr. 2 CV model comun european    (descarcă fişier în format docx)

ANEXA nr. 3 Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare    (descarcă fişier în format docx)

ERATĂ ANUNȚ CONCURS VICEPREȘEDINTE 2023 SITE    (descarcă fişier în format pdf)

Comunicare data TESTARE PSIHOLOGICA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.02.2023

Completare anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.02.2023

Comunicare REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.02.2023

LISTA CANDIDAȚIILOR CARE NU INDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.02.2023

TABEL REZULTATE CONCURS poz 3 VICEPRESEDINTE CLUB    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.03.2023

TABEL REZULTATE CONTESTATIE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.03.2023

TABEL REZULTATE FINALE CONCURS VICEPREȘEDINTE POZ 3    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.03.2023

ANUNT invalidare concurs vicepreședinte club poz.3    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.05.2023


Publicat în data de - 27.01.2023 - 07:12

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi aleOrdinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurseumane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne (O.m.a.i. nr. 140/2016), ambele cumodificările şi completările ulterioare, Direcția Audit Public Intern scoate la concurs, în vedereaîncadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesccondițiile legale, postul de șef sector I (auditor) la Sectorul 3 Audit Public Intern Craiova,prevăzut la poziția 29 din Statul de organizare al Direcției Audit Public Intern – Structuriteritoriale. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 4    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 11    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 12    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

ANUNȚ planificare candidati la testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.02.2023

Anunt rezultate testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.03.2023

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.03.2023

Tabel nominal rezultate finale Craiova    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.03.2023


Publicat în data de - 27.01.2023 - 06:45

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne (O.m.a.i. nr. 140/2016), ambele cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Audit Public Intern scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef sector I (auditor) la Sectorul 5 Audit Public Intern Cluj-Napoca, prevăzut la poziția 51 din Statul de organizare al Direcției Audit Public Intern – Structuri teritoriale. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 4    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 11    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

Bibliografie punctul 12    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 31.01.2023

ANUNȚ planificare candidati la testare psihologica    (descarcă fişier în format doc) - Update: 16.02.2023

Anunt rezultate testare psiho Cluj-Napoca    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.03.2023

LISTA CANDIDAȚIILOR CARE NU INDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.03.2023

Tabel nominal rezultate Cluj-Napoca (002)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.03.2023

Tabel nominal rezultate finale Cluj-Napoca    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.03.2023


Publicat în data de - 20.01.2023 - 18:10

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general adjunct al Direcţiei Generale Logistice. [...]

Anunt concurs director general adjunct DGL    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.02.2023

Lista candidaților care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.02.2023

TABEL NOMINAL cu rezultatele obtinute    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.02.2023

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale poz. 3 DGL    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.02.2023


Publicat în data de - 20.01.2023 - 15:10

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție ai M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, a funcției vacante de director adjunct, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al Centrului. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 20.01.2023 - 13:45

Direcția Generală pentru Protecție Civilă scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Politici UE-NATO și Parteneriate Strategice în Domeniul Protecției Civile, prevăzută la poziţia 49 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.03.2023


Publicat în data de - 19.01.2023 - 15:24

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinele m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I. şi nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general (consilier juridic) al Direcției Generale Juridice, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.01.2023

ANUNT planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.02.2023

Anunt analiza dosare de recrutare candidati    (descarcă fişier în format doc) - Update: 08.02.2023

TABEL NOMINAL REZULTATE    (descarcă fişier în format doc) - Update: 14.02.2023


Publicat în data de - 17.01.2023 - 15:28

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării în interesul serviciului a personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile art. 2729 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 181 din Anexa 7 la O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I, ambele cu modificările și completările ulterioare, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența a două posturi vacante de ofițer specialist I (formator) la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, pozițiile 43 și 44 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău). [...]

Anunt selectie formatori CCTI    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 16.01.2023 - 15:25

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării în interesul serviciului a personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile art. 2729 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 181 din Anexa 7 la O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I, ambele cu modificările și completările ulterioare, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de ofițer specialist I la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 55 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Ploiești, bd. București nr. 30, județul Prahova). [...]

anunt selectie ofiter BCTI 2023    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 16.01.2023 - 15:23

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării în interesul serviciului a personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile art. 2729 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 181 din Anexa 7 la O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I, ambele cu modificările și completările ulterioare, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de ofițer specialist I la Structura de Securitate - CSTIC, poziția 6 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Ploiești, bd. București nr. 30, județul Prahova). [...]

Anunt selectie ofiter CSTIC    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 21.12.2022 - 16:02

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul reparații auto în funcțiile de muncitor calificat III (lăcătuș montator agregate energetice și de transport) și muncitor calificat II (tinichigiu carosier), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare (lacatus)postat la ora 15.28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultate selectie dosare (tinichigiu) postat la ora 15.28    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultate proba practica tinichigiu postat la ora 13:45    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023

Rezultate proba practica lacatus postat la ora 13:45    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023

Rezultat final (lăcătuş)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023

Rezultat final (tinichigiu)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 16:00

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul fabricație și mentenanță utilaje în funcția de muncitor calificat III (vulcanizator piese din cauciuc la prese), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare postat la ora 15.25    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultat proba practică [16:20]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023

Rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:58

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul reparații-construcții în funcția de muncitor calificat III (electrician de întreținere și reparații), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare. Postat la ora 15:29    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultat proba scrisă - ora 16:10    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:57

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciului administrare spații de cazare – Compartimentul locuințe în funcția de referent II, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunț promovare referent II 2022-2023    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare SASC Locuinte pentru publicare 2023. Postat la ora 15:32    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Tabel rezultat scris - ora 10:50    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Rezultate finale afisat ora 13:46    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:56

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Tipografia M.A.I. în funcțiile de muncitor calificat III (legător manual) și muncitor calificat II (tipăritor), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format 1311_1671630918_)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare (legător) postat la ora 15.30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultate selectie dosare (tipăritor)postat la ora 15.30    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultat proba practică (legător manual) - ora 16:10    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Rezultat proba practică (tipăritor) - ora 16:10    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Rezultat final (tipăritor) [15:45]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023

Rezultat final (legător manual) [15:45]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:55

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Hrănire în funcțiile de muncitor calificat III (ospătar) și muncitor calificat II (ospătar), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...]

Anunț promovare mc III si II Ospatari bucatari 2022-2023    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare SH Ospatari 2023 2postat la ora 15.24    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Tabel rezultat proba scrisa Ospatari 2023 PUBLICARE. Postat la ora 12:05    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.01.2023

Tabel rezultat proba scrisa Ospatari [12:06]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.01.2023

Tabel rezultat final - ora 12:27    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Tabel rezultate finale - ora 12:31    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:52

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul investiții și administrare patrimoniu imobiliar în funcția de muncitor calificat III (fochist), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare (m.c. II). Postat la ora 15:22    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultate selectie dosare (m.c. III). Postat la ora 15:23    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultat proba scrisă (m.c. II) - ora 16:05    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.01.2023

Rezultat proba scrisă (m.c. III) - ora 16:06    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.01.2023

Rezultat final (m.c. II)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023

Rezultat final (m.c. III)    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:50

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postuluiocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadratla Serviciul Hrănire în funcțiile de muncitor calificat III (bucătar), care îndeplinește cumulativcondițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizareapersonalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2)din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltareacarierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...]

Anunț promovare mc III (bucatari 2022-2023    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare SH Bucatari 2023 2. Postat la ora 15:27    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Tabel rezultat proba scrisa Bucatari 2023 publicare. Postat la ora 12:07    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.01.2023

Tabel rezultate finale - ora 12:23    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:48

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul exploatare auto în funcția de muncitor calificat II (lăcătuș montator agregate energetice și de transport), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...]

Anunț promovare    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare. Postat la ora 15:18    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Rezultat proba practică [16:22]    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.01.2023

Rezultat final    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.01.2023


Publicat în data de - 21.12.2022 - 15:45

Direcția asigurare logistică integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în gradul profesional imediat superior celui deținut, a personalului contractual încadrat la Serviciul administrare spații de cazare - Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă Excelsior "Brașov", care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. [...]

Anunt inspector de specialitate Vîlcea Loredana 2023    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere ex promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere adeverinta promovare pc    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultate selectie dosare Sasc pentru publicare 2023 postat la ora 15.21    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.01.2023

Tabel rezultat scris - ora 10:55    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.01.2023

Rezultate finale afisat ora 13:45    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.01.2023


Sari la conținut