Anunțuri carieră

Publicat în data de - 27.07.2020 - 10:06

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie anunță existența a unui post vacant de conducere, respectiv postul de contabil șef din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate poziția 113 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.07.2020 - 14:52

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de agent I, în cadrul Structurii de Securitate - CSTIC, poziția 7 din statul de organizare al unității [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 10.07.2020 - 12:34

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici Stroescu nr. 29-31, Sector 2, anunță existența a unui post vacant de agent I în cadrul Biroului Achiziții Publice. [...]

Text anunț integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 29.06.2020 - 14:14

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Consulatului General al României la Bonn – Republica Federală Germania. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 29.06.2020 - 14:12

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a unui post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Berlin – Republica Federală Germania. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.06.2020 - 15:03

Direcţia Medicală cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr. 17-19, etaj 6, recrutează studenţi de la facultăţile de medicină acreditate în vederea transferului la Institutul Medico-Militar, domeniul/specialitatea militară – Medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate şi rămase neocupate, respectiv pentru seria 2018 - 2024 (corespunzătoare actualului an II universitar) - 4 locuri pentru Centrul Universitar Târgu Mureș (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș). [...]

Anunt transfer- text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Modele documente    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.06.2020 - 14:58

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr.17-19, etaj 6, recrutează candidaţi pentru admiterea la Institutul Medico-Militar domeniul/specialitatea militară – Medicină generală, învățământ cu frecvență, sesiunea 2020.Pentru anul universitar 2020-2021 au fost aprobate 2 locuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, la Centrul Universitar București (Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București). [...]

Modele documente    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt admitere    (descarcă fişier în format pdf)

Testare psihologică IMM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.06.2020


Publicat în data de - 12.05.2020 - 10:14

Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează selecție în vederea ocupării fără concurs, pe perioadă determinată de 6 (șase) luni, a funcției vacante de ofiţer specialist principal I (medic), poziţia 47 din statul de organizare al unității, la Serviciul Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice pentru ocuparea postului vacant [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 08.05.2020 - 16:37

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne, nr.46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante din Ministerul Afacerilor Interne, pe durata determinata de 6 luni, in contextul instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, Directia Generala Management Urgente Medicale din Ministerul Afacerilor Interne, angajeaza fara concurs, pe perioada determinata de 6 luni, 3 posturi de functionar public de executie - inspector clasa I, grad profesional principal, prevazute la pozitiile 33, 34, si 35, din statul de organizare al unitatii. [...]

Anunt integral pag.1    (descarcă fişier în format jpg)

Anunt integral pag.2    (descarcă fişier în format jpg)

Anunt integral pag.3    (descarcă fişier în format jpg)

Anexă documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.05.2020


Publicat în data de - 07.05.2020 - 20:23

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, organizează selecție în vederea ocupării fără concurs, pe perioadă determinată de 6 (șase) luni, a funcției vacante de ofiţer specialist principal I (medic), poziţia 49 din statul de organizare al unității, la Serviciul Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.05.2020 - 19:10

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României și Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată), Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, următoarele posturi de personal contractual - muncitor calificat IV-I, prevăzute la pozițiile 31 și 32 din statul de organizare al unității, astfel: [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.05.2020 - 19:05

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată) și Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011, Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, 2(două) posturi de personal contractual - asistent medical, prevăzute la pozițiile 134 și 192 din statul de organizare al unității, astfel: [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.05.2020 - 18:33

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată) și Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011,Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, 5 (cinci) posturi de personal contractual - medic specialist, specialitatea medicină de familie, prevăzute la pozițiile 132, 261, 275, 296 și 309 din statul de organizare al unității, astfel: [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 28.04.2020 - 10:57

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Direcţia Generală Management Urgenţe Medicale din Ministerul Afacerilor Interne angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, postul de personal contractual – consilier II-IA, prevăzut la poziția 5 [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 13.03.2020 - 13:41

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I., Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu” București, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne,anunță existența unui post de execuție vacant de agent I în cadrul Biroului Resurse Umane [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Revenire asupra anunțului    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.03.2020


Publicat în data de - 13.03.2020 - 13:38

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale M.A.I., Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu” București, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, anunță existența unui post de execuție vacant de ofițer specialist principal II în cadrul Biroului Secretariat, Documente Clasificate și Relații Publice [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Revenire asupra anunțului    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.03.2020


Publicat în data de - 10.03.2020 - 17:08

"Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată determinată de 6 (șase) luni, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrelor/Bazei de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” – Neptun, jud. Constanța [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Documente înscriere concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Revenire anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2020

ANUNT scris sezonieri 2020    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.03.2020


Publicat în data de - 10.03.2020 - 16:06

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată determinată de 6 (șase) luni, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrelor/Bazei de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” – Neptun, jud. Constanța [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format rar)

Revenire anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2020

practica sezonieri 2020    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.03.2020


Publicat în data de - 10.03.2020 - 15:53

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,două posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului Hrănire - Biroul Hrănire Centre și Baze de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă - Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente    (descarcă fişier în format rar)

Revenire anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2020

practica ospatar si mn restaurant nedeterminati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.03.2020


Publicat în data de - 10.03.2020 - 15:39

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, un post vacant de personal contractual - referent II-IA din cadrul Serviciului Administrare Spații de Cazare - Biroul Administrare Spații de Cazare - Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, poziţia 425 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente inscriere concurs    (descarcă fişier în format rar)

Revenire anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.03.2020

ANUNT scris referent nedeterminat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.03.2020


Skip to content