Instituții de învățământ / formare profesională

ADMITERE 2024 – La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12277 din 17.07.2024 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență organizate în anul 2024 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”;

Anexa nr. 1 – Calendar activități licență;

Anexa nr. 2 – Locuri licență Academie 2024;

Anexa nr. 3 – Instrucțiuni atribuire cod unic licență;

Anexa nr. 4 – Model cerere-tip de înscriere licență;

Anexa nr. 5 – Consimțământ solicitare cazier;

Anexa nr. 6 – Tabel candidați licență;

Model adeverință medicală eliberată de medicul de familie;

Model consimțământ informat;

Model declarație de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare.

 

ADMITERE 2024 – La instituțile de învătământ din structura Ministerului Apărării  Naţionale și la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, sesiunea iulie – august  2024: 

Recrutarea candidatilor – Dispozitia DGMRU nr. II/11817 din 19. 04. 2024 privind  recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere la instituţile de învätământ  din structura Ministerului Apărării Naţionale și la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai  Viteazul”, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;

Locurile MAI la MApN și SRI;

Model cerere de înscriere pentru candidaţii la concursurile de admitere în instituţile de învăţământ  postliceal și superior, altele decât cele ale MAI;

Model consimţământ privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar;

Model declaraţie de confirmare a îndeplinirii condiţiilor și criteriilor de recrutare;

Model adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;

Model consimţământ informat;

Planificarea candidaţilor pentru susţinerea traseului practic-aplicativ

Planificare candidați 10 – 13 iulie

 

ADMITERE 2024 – LA ȘCOLILE POSTLICEALE ALE M.A.I., SESIUNEA APRILIE – IULIE 2024

Dispoziția DGMRU nr. II/11816 din 19.04.2024 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea aprilie – iulie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne;

Model cerere înscriere școli postliceale;

Model declarație confirmare condiții și criterii de recrutare;

Anexa nr. 1 – Locuri școli;

Anexa nr. 2 – Instrucțiuni atribuire cod unic;

Anexa nr. 3 – Adeverință medicală și consimțământ informat;

Anexa nr. 4 – Model tabel candidați;

Anexa nr. 5 – Centre zonale de selecție;

Anexa nr. 6 – Model consimțământ solicitare extras cazier judiciar;

Anexa nr. 7 – Instructaj candidați;

Anexa nr. 8 – Model angajament și declarație;

Anexa nr. 9 – Model listă repartiție candidați în funcție de limba străină;

Anexa nr. 10 – Model cerere redistribuire candidați minorități;

Anexa nr. 11 – Model borderou primire foi răspuns;

Anexa nr. 12 – Model borderou rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

Anexa nr. 13 – Model listă rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

Anexa nr. 14 – Model contestație;

Anexa nr. 15 – Model listă provizorie cu rezultatele parțiale la probele de concurs.

-Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11915 din 14.05.2024 pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11816 din 19.04.2024 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea aprilie – iulie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne

-Rectificare referitoare la Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11915 din 14.05.2024

-Calendar privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea aprilie – iulie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne

 

ADMITERE 2023 – LA ȘCOLILE POSTLICEALE ALE M.A.I., SESIUNEA OCTOMBRIE 2023 – FEBRUARIE 2024

Dispoziția DGMRU nr. II/13129 din 16.10.2023 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne;

Model cerere înscriere școli postliceale;

Model declarație confirmare condiții și criterii de recrutare;

Anexa nr. 1 – Locuri școli;

Anexa nr. 2 – Metodologie atribuire cod unic;

Anexa nr. 3 – Adeverință medicală și consimțământ informat;

Anexa nr. 4 – Model tabel candidați;

Anexa nr. 5 – Centre zonale de selecție;

Anexa nr. 6 – Model consimțământ solicitare extras cazier judiciar;

Anexa nr. 7 – Instructaj candidați;

Anexa nr. 8 – Model angajament și declarație;

Anexa nr. 9 – Model listă repartiție candidați în funcție de limba străină;

Anexa nr. 10 – Model cerere redistribuire candidați minorități;

Anexa nr. 11 – Model borderou primire foi răspuns;

Anexa nr. 12 – Model borderou rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

Anexa nr. 13 – Model listă rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

Anexa nr. 14 – Model contestație;

Anexa nr. 15 – Model listă provizorie cu rezultatele parțiale la probele de concurs.

 

ADMITERE 2023 – La instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale , sesiunea a II-a, August 2023 

Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12704 din 16.08.2023 2023 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea a II-a de admitere august 2023;

Anexa nr. 1 – Număr de locuri;

Anexa nr. 2 –  Consimțământ solicitare extras cazier judiciar;

– Model cerere de înscriere;

Model adeverință medicala;

Model consimțământ informat;

Model declarație confirmare cunoaștere condiții și criterii de recrutare;

Planificare candidati traseu practic-aplicativ 25 august ora 7.30

ADMITERE 2023 – La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – MASTER PROFESIONAL

Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12432 din 17.07.2023 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, organizat în anul 2023 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12643 din 11.08.2023 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/12432 din 17.07.2023  – Calendar privind desfășurarea etapelor concursului de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, organizat la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul universitar 2023-2024 

Anexa nr. 1 – Calendar activități master profesional

Anexa nr. 2 – Locuri master profesional

Anexa nr. 3 – Instrucțiuni atribuire cod unic master profesional

Anexa nr. 4 – Model cerere-tip de înscriere master profesional

Anexa nr. 5 – Consimțământ solicitare cazier

Anexa nr. 6 – Tabel candidați master profesional

Model declarație de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare

Model adeverință medicală eliberată de medicul de familie

Model consimțământ informat

ADMITERE 2023 – La Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” – LICENȚĂ

– Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12298 din 28.06.2023 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere la programul de studii universitare de licență, organizat în anul 2023 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”;

– Anexa nr. 1 – Calendar activități licență;

– Anexa nr. 2 – Locuri licență Academie 2023;

– Anexa nr. 3 – Instrucțiuni atribuire cod unic licență;

– Anexa nr. 4 – Model cerere-tip de înscriere licență;

– Anexa nr. 5 – Consimțământ solicitare cazier;

– Anexa nr. 6 – Tabel candidați licență;

– Anexa nr. 7 – Centre zonale de selecție;

– Model adeverință medicală eliberată de medicul de familie;

– Model consimțământ informat;

– Model declarație de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare.

 

ADMITERE 2023 – LA ȘCOLILE POSTLICEALE ALE M.A.I., SESIUNEA APRILIE – IUNIE 2023

Dispoziția DGMRU nr. II/11826/13.04.2023;

Model cerere înscriere școli postliceale;

Model declarație confirmare condiții și criterii de recrutare;

Anexa nr. 1 – Locuri școli;

Anexa nr. 2 – Metodologie atribuire cod unic;

Anexa nr. 3 – Adeverință medicală și consimțământ informat;

Anexa nr. 4 – Model tabel candidați;

Anexa nr. 5 – Centre zonale de selecție;

Anexa nr. 6 – Model consimțământ solicitare extras cazier judiciar;

Anexa nr. 7 – Instructaj candidați;

Anexa nr. 8 – Model angajament și declarație;

Anexa nr. 9 – Model listă repartiție candidați în funcție de limba străină;

Anexa nr. 10 – Model cerere redistribuire candidați minorități;

Anexa nr. 11 – Model borderou primire foi răspuns;

Anexa nr. 12 – Model borderou rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

Anexa nr. 13 – Model listă rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

Anexa nr. 14 – Model contestație;

Anexa nr. 15 – Model listă provizorie cu rezultatele parțiale la probele de concurs.

 

ADMITERE 2023 – La instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, sesiunea iulie – august 2023:

 

–          Dispozitia DGMRU nr. II/11825 din 13.04.2023;

–          Locurile MAI la MApN și SRI;

–          Model cerere de înscriere pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal și superior, altele decât cele ale MAI;

–          Model consimțământ privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar;

–          Model declarație de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare;

–          Model adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;

–          Model consimţământ informat;

–          Planificarea candidaților pentru susținerea traseului practic-aplicativ.

–          Planificarea candidaților recrutați pentru locurile MAI la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și siguranță națională pentru susținerea probei eliminatorii – evaluarea performanței fizice

 

Prezentare şcoli

Colegiul Naţional de Afaceri Interne

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Institutul de Studii Pentru Ordine Publică

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”- Drăgăşani

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea

Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti

 

ADMITERE 2022 – LA ȘCOLILE POSTLICEALE ALE M.A.I., SESIUNEA OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2022

→  Dispozitia DGMRU nr. II/14318 din 19.10.2022

 Model cerere înscriere scoli postliceale

Model declaratie confirmare cunoastere conditii si criterii de recrutare

→  Anexa nr. 1 – Locuri scoli

→  Anexa nr. 2 – Metodologie atribuire cod unic

→  Anexa nr. 3 – adeverinta si consimtamant – 2021

→  Anexa nr. 4 – Tabel candidati

→  Anexa nr. 5 – Centre zonale de selectie

→  Anexa nr. 6 – Consimtamant solicitare cazier

→  Anexa nr. 7 – Instructaj candidati

→  Anexa nr. 8 – Angajament si declaratie

→  Anexa nr. 9 – Cerere redistribuire candidati minoritati

→  Anexa nr. 10 – Lista candidati in functie de limba

→  Anexa nr. 11 – Borderou primire foi raspuns de la candidati

→  Anexa nr. 12 – Lista cu rezultate proba scrisa (unitati de selectie)

→  Anexa nr. 13 – Contestatie

→  Anexa nr. 14 – Borderou rezultate obtinute proba scrisa

→  Anexa nr. 15 – Lista provizorie cu rezultatele partiale la probele de concurs

 

ADMITERE 2022 – La Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” – MASTER PROFESIONAL

→  Dispozitie DGMRU nr. II 12947 din 18.08.2022

→  Anexa nr. 1 – Cerere tip de înscriere

→  Anexa nr. 2 – Consimtamant solicitare cazier

→  Anexa nr. 3 – Instructiuni atribuire cod unic

→  Anexa nr. 4 – Tabel candidati

→  Model-declaratie-de-confirmare-a-indeplinirii-conditiilor-si-criteriilor-de-recrutare

→  Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

→  Model-consimtamant-informat

 

ADMITERE 2022 – La Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”

→  Dispozitia DGMRU nr. II 12526 din 22.06.2022 privind recrutarea candidatilor pentru admiterea la Academia de Politie – sesiunea 2022

→  Dispozitia DGMRU nr. II 12758 din 19.07.2022 privind modificareaDispozitiei DGMRU nr.II 12526 din 22.06.2022 

→  Dispozitie DGMRU nr. II 12794 din 20.07.2022 privind modificarea Dispozitiei DGMRU nr. II 12526 din 22.06.2022 

→  Anexa nr. 1 – Locuri AIC sesiunea 2022

→  Anexa nr. 2 – Consimtamant solicitare cazier

→  Anexa nr. 3 – Instructiuni atribuire cod unic

→  Anexa nr. 4 – Tabel candidati

→  Anexa nr. 5 – Centre zonale de selectie

→  Model-Cerere-de-inscriere

→  Model-declaratie-de-confirmare-a-indeplinirii-conditiilor-si-criteriilor-de-recrutare

→  Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

→  Model-consimtamant-informat

 

ADMITEREA 2022 – LA INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN STRUCTURA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE ȘI LA ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL, SESIUNEA IULIE-AUGUST 2022

→  Dispozitia DGMRU II 11763 din 29.03.2022 recrutarea candidatilor pe locurile MAI la alte institutii de invatamant

→  Dispozitia DGMRU nr. II 12048 din 27.04.2022 pentru modificarea Dispozitiei DGMRU nr. II 11763 din 29.03.2022

→  Anexa-1^1-cerere-inscriere-MApN si ANI

→  Locurile MAI la MApN si SRI 2022

→  Tabel candidati

→  Planificare candidati

→  Planificarea candidatilor pentru evaluarea performantei fizice 2-5 iulie 2022

→  Model-declaratie-confirmare-cunoastere-conditii-si-criterii-de-recrutare

→  Model-consimtamant-informat

→  Model consimtamant solicitare cazier judiciar

→  adeverinta-medicala-conform-Omai-23-2021

 

ADMITEREA 2022 LA ȘCOLILE POSTLICEALE ALE M.A.I., SESIUNEA MARTIE – MAI 2022

→  DISPOZIŢIA  directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11603 din 03.03.2022  privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea martie – mai 2022, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne

Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr.  II/11854 din  06.04.2022 pentru modificarea și completarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11603 din 03.03.2022 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea martie – mai 2022, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne

→  Model-cerere-inscriere-scoli-postliceale

→  anexa nr. 1 – Locuri scoli MARTIE 2022

→  anexa nr. 2 – Metodologie atribuire cod unic

→  Anexa nr. 3 – adeverinta si consimtamant – 2021

→  Anexa nr. 4 – Tabel candidati

→  Anexa nr. 5 – Centre zonale de selectie

→  Anexa nr. 6 – Consimtamant solicitare cazier

→  Anexa nr. 7 – Instructaj candidati

→  Anexa nr. 8 – Angajament si declaratie

→  Anexa nr. 9 – Cerere redistribuire candidati minoritati

→  Anexa nr. 10 – Lista candidati in functie de limba – Eng_Franceza mod

→  Anexa nr. 11 – Borderou primire foi raspuns de la candidati

→  Anexa nr. 12 – Lista cu rezultate proba scrisa (unitati de selectie)

→  Anexa nr. 13 – Contestatie

→  Anexa nr. 14 – Borderou rezultate obtinute proba scrisa

→  Anexa nr. 15 – Lista provizorie cu rezultatele partiale la probele de c…

 

ADMITERE 2021 – La Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”

Dispozitie nr II-12741-2021 recrutare

Dispozitie II 13070 modif anexa 1

Anexa nr. 1 locuri Academie(actualizata)

Anexa nr. 1 locuri Academie

Model Cerere de înscriere

Model declaratie de confirmare a indeplinirii conditiilor si criteriilor de recrutare

Model adeverinta medicala eliberata de medicul de familie

Model consimtamant informat

Dispozitie DGMRU nr. II 12740 pt modif la Dispozitie-cadru II 1795

 

ADMITERE 2021 – La instituții de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul

 

Dispoziția DGMRU II 12220 din 2021 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;

Dispoziția directorului general al DGMRU pentru modificarea anexei numărul 1 la Dispoziția DGMRU II 12220 din 2021 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

Locurile MAI la MApN și SRI;

Model cerere înscriere pentru candidații la concursurile de admitere in instituțiile de învățământ postliceal și superior, altele decât MAI;

Model declarație de confirmare a îndeplinirii condițiilor si criteriilor de recrutare;

Model adeverință medicala eliberată de medicul de familie;

Model consimțământ informat;

Planificarea candidaților pentru susținerea traseului practic-aplicativ. 

Planificarea candidatilor pentru evaluarea performantei fizice 6 – 11 iulie. 

 

 

 

 

ADMITEREA 2021 LA ȘCOLILE POSTLICEALE ALE M.A.I.,

SESIUNEA SEPTEMBRIE – OCTOMBRIE 2021:

 

DISPOZIŢIA directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/13357 din 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea septembrie – octombrie 2021, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne

DISPOZIŢIA  directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane Nr. II/13450 din 13.09.2021 pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/13357 din 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea septembrie – octombrie 2021, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne 

DISPOZIŢIA directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane Nr. II/13360 din 31.08.2021 pentru modificarea și completarea Dispoziției-cadru a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare

Model cerere înscriere

Anexa nr. 1 – Numărul de locuri în invatamantul postliceal in anul școlar 2021-2022;

Anexa nr. 2 – Instrucțiuni privind atribuirea codului unic de identificare candidaților;

Anexa nr. 3 – Model adeverinta medicala si model consimtamant informat;

Anexa nr. 4 – Model tabel nominal cuprinzand candidatii;

Anexa nr. 5 – Centre zonale de selectie pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice.

 

ADMITEREA 2021 LA ȘCOLILE POSTLICEALE ALE M.A.I.,

SESIUNEA FEBRUARIE – APRILIE 2021:

Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11297 din 01.02.2021 pentru modificarea și completarea Dispoziției-cadru a  directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa 1 – Cerere de înscriere la concursul de admitere la școlile postliceale ale M.A.I.;

Anexa 11 Cerere de înscriere la concursul de admitere instituțiile de învățământ postliceal și superior, altele decât cele ale M.A.I.

Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11298 din 01.02.2021 privind organizarea și desfășurarea, în anul 2021, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne

Numărul de locuri la școlile postliceale ale MAI, sesiunea februarie – aprilie 2021;

Instrucțiuni privind atribuirea codului unic de identificare candidaților;

Adeverință medicală;

Model consimţământ informat;

Model tabel nominal cuprinzând candidații;

Centre zonale de selecție pentru susținerea probei de evaluare a performanței 

 

Admitere 2020 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

 

Dispoziția DGMRU nr. II/18717 din 15.07.2020 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”

Dispoziție-cadru II/17953 din 2019 cu modificări evidențiate

Dispoziția DGMRU Nr. II/18716 din 15.07.2020 pentru modificarea și completarea Dispoziției-cadru a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

Pliant – ADMITEREA la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2020-2021

Model cerere de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Model declarație de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare

Instrucțiuni privind atribuirea codului unic de identificare candidaților

Model declarații – locuri speciale

Model adeverinţă medicală medic de familie

Model consimţământ informat

Centre zonale de selecție

 

Admitere 2020 – La instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”, care pregătesc personal pentru nevoile MAI.

 

Dispozitie recrutare candidati pentru MApN si ANI

Dispoziție cadru recrutare canditați + CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Locurile MAI la MApN si SRI

Anexa nr. 2 Tabel candidati

Planificare candidati

Anunt planificare candidati 7 -15 iulie

 

 

 

Admitere 2019 și ianuarie 2020


Tabel modificări traseu polițiști și jandarmi

Tabel modificări traseu pompieri

CLIP VIDEO TRASEU APLICATIV PENTRU POLIȚIȘTI/JANDARMI

Planificarea candidaților – probe eliminatorii din perioada 10 – 14 iulie 2019 – Instituții MApN și ANI
Recrutarea candidaților – Dispozitia DGMRU nr. II/17953 din 06.05.2019
Recrutarea candidaților – Dispozitia DGMRU nr. II/17954 din 06.05.2019
Repartizarea locurilor pe instituții și unități de învățământ
Oferta de școlarizare 2019 și ianuarie 2020 – Brosura admitere

 

Admitere 2018 și ianuarie 2019

Planificarea candidaților la probele eliminatorii organizate in perioada 7 – 11 iulie 2018
Recrutarea candidaților – Dispozitia DGMRU nr. II/17635 din 16.04.2018
Repartiția locurilor pe unități de învățământ
Oferta de școlarizare 2018 și ianuarie 2019 – Brosura admitere

Proba pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor recrutaţi în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante constă în parcurgerea unui traseu aplicativ

ADMITEREA în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne şi în alte instituţii care pregătesc personal pentru M.A.I.

DISPOZIŢIA-CADRU DGMRU Nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor
Text integral    (descarcă fişier în format „pdf”)

Concepţia de formare profesională a personalului MAI pentru perioada 2013-2017
Text integral    (descarcă fişier în format „pdf”)

Planul general de măsuri pentru implementarea concepţiei de formare profesională a personalului MAI pentru perioada 2013-2017
Text integral    (descarcă fişier în format „pdf”)

Procedura privind selecționarea personalului din cadrul serviciilor relevante la activitățile de formare organizate sub egida Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL)
Text integral    (descarcă fişier în format „pdf”)

Tematica şi bibliografia pentru interviul structurat pe probleme din domeniul Securităţii Naţionale şi Ordinii Publice pentru examenul pentru obţinerea gradului de chestor de poliţie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă/general de flotilă aeriană în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – sesiunile anului 2015
Text integral    (descarcă fişier în format „pdf”)

Tematica şi bibliografia pentru interviul structurat pe probleme din domeniul Securităţii Naţionale şi Ordinii Publice în cadrul examenului pentru obţinerea gradului de chestor de poliţie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă/general de flotilă aeriană în Ministerul Afacerilor Interne – 2016-
Text integral    (descarcă fişier în format „pdf”)

ULTIMA
ORĂ

Peste 85% din testele efectuate preliminar cu aparatul DrugTest Dräger 5000 au fost confirmate. Citiți aici

Percheziții într-un dosar ce vizează infracțiuni de furt și corupție. Detalii aici

28.538 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici 

30 de persoane salvate de angajații MAI. Detalii aici

6.024 de evenimente la care s-a intervenit operativ. Detalii aici 

Sari la conținut