“HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI”, cod SMIS 2014+ 122632

Finalizare implementare proiect
„HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI”, cod SMIS 2014+ 122632

Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației a implementat proiectul „HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI”, cod SMIS 2014+ 122632.
Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.
Un rol important în implementarea proiectului l-a avut sprijinul acordat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, împreună cu Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI).
Anul 2023 a reprezentat pentru Ministerul Afacerilor Interne materializarea eforturilor depuse în ultimii ani pe linia digitalizării și guvernării electronice pentru transformarea digitală a instituției. Astfel, începutul de an a fost marcat de lansarea portalului https://hub.mai.gov.ro/ aferent HUB-ului de servicii al MAI – care reprezintă nucleul digitalizării Ministerului, prin aceea că aduce într-un singur loc toate serviciile publice electronice furnizate de structurile MAI, atât cele destinate cetățenilor și mediului de afaceri, cât și cele care se adresează personalului instituției.
Astfel, s-a realizat simplificarea accesului cetățenilor și mediului privat la serviciile furnizate de către MAI, în vederea facilitării interacțiunii online a beneficiarilor cu prestatorii de servicii publice, inclusiv prin optimizarea suportului TIC necesar, ce a reprezentat obiectivul general al proiectului.
Atât obiectivele cât și indicatorii asumați în cadrul proiectului au fost îndepliniți în proporție de 100%.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Amenajarea clădirii Centrului de Date pe baza unui proiect de modernizare și echipare a unei clădiri existente;
2. Dotarea Centrului de Date cu echipamente IT, produse software și comunicații necesare asigurării suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice;
3. Asigurarea suportului pentru accesarea consolidată a unui număr de minim 5 (cinci) servicii electronice bazate pe evenimente de viață.
Data de începere: 11.07.2019
Perioada de implementare: 11.07.2019 – 29.12.2023
Valoarea totală a proiectului: 106.401.821,85 lei cu TVA, din care 89.740.451,26 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate (POC) și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 16.661.370,59 lei.
Principalele etape derulate în cadrul proiectului:
– Amenajarea clădirii Centrului de Date
– Dotarea Centrului de Date cu echipamentele TIC și software-ul necesar
– Dezvoltarea serviciilor electronice
– Implementare servicii electronice
– Instruirea personalului
Rezultatele proiectului:
√Proiectarea și execuția HUB-ului de servicii;
√Proiectarea, dezvoltarea și implementarea serviciilor electronice ce au fost puse la dispoziția cetățenilor, a mediului de afaceri și a mediului guvernamenta

  •  Obţinerea certificatului de cazier judiciar;
  • Obţinerea istoricului sancțiunilor rutiere;
  • Transmiterea răspunsului la scrisoarea de informare RO-CBE;
  • Recrutare în vederea ocupării unor funcții vacante în Ministerul Afacerilor Interne;
  • Înscrierea la instituțiile de învăţământ MAI;
  • Furnizarea informaţiilor referitoare la accidentele de muncă suferite de personalul MAI;
  •  Serviciul public de eliberare și verificare a apostilei pentru actele oficiale administrative;
  • Obţinerea avizului MAI pentru emiterea avizelor pentru documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și a celor pentru autorizarea construcțiilor;
  • Programare online în vederea eliberării pașaportului.

√Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între instituțiile MAI și cetățeni, mediul de afaceri și mediul guvernamental, prin îmbunătățirea serviciilor publice livrate, încurajarea implicării cetățenilor și asigurarea transparenței MAI.
Indicatori proiect:
Indicatori de realizare

Denumire indicator Valoare țintă Valoare obținută
Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online 4 4
Numărul de formulare on-line aferente serviciilor specifice evenimentelor de viată susținute prin proiect 8 8
Numărul de sisteme care oferă servicii de e-guvernare centrate pe evenimente de viață prin intermediul HUB-ului 1 1
Servicii publice electronice aferente evenimentelor de viaţă 8 8

Indicatori de rezultat – se cuantifică la finalul perioadei de sustenabilitate

Denumire indicator Valoare
Utilizatori de servicii și aplicaţii digitale 100.000
Numărul anual de accesări, prin intermediul HUB-ului MAI, ale serviciilor electronice G2C 1000000
Număr de instituții care utilizează/accesează informațiile. 5

Descarcă Broșura -> Click Aici!

 

Ministerul Afacerilor Interne, Piața Revoluției Nr. 1A, sector 1 București, www.mai.gov.ro, e-mail: contact.hub@mai.gov.ro

Competitivi împreună!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

ULTIMA
ORĂ

Percheziții ale Poliției Române și Ministerului Public, pentru combaterea criminalității. Detalii aici

Zilnic la datorie pentru protecția comunităților! Detalii aici

Direcția Generală Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne, 19 ani de activitate. Detalii aici

Percheziții la persoane cercetate pentru infracțiuni economico-financiare. Citește mai mult

Sari la conținut