“HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI”, cod SMIS 2014+ 122632

Beneficiarul proiectului: Ministerul Afacerilor Interne prin DGCTI

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Actiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

 

Obiectivul general al proiectului

Simplificarea accesului cetățenilor și mediului privat la serviciile furnizate de către MAI, în vederea facilitării interacțiunii online a beneficiarilor cu prestatorii de servicii publice, inclusiv prin optimizarea suportului TIC necesar.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Amenajarea clădirii Centrului de Date pe baza unui proiect de modernizare și echipare a unei clădiri existente;
 2. Dotarea Centrului de Date cu echipamente IT, produse software și comunicații necesare asigurării suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor elec-tronice;
 3. Asigurarea suportului pentru accesarea consolidată a unui număr de minim 5 (cinci) servicii electronice bazate pe evenimente de viață.

Data de începere: 11.07.2019
Perioada de implementare: 48 de luni, începând cu data de 11.07.2019.

Perioada inițială de implementare de 36 de luni, a fost prelungită cu 12 luni, prin Actul adițional nr. 1 din 08.09.2020 la Contractul de finanțare

 

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 90.000.000 lei cu TVA, din care 75.906.976,72 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate (POC) și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 14.093.023,28 lei.

Principalele etape de implementare:

 • Amenajarea clădirii Centrului de Date – Dotarea Centrului de Date cu echipamentele TIC și software-ul necesar
 • Dezvoltarea serviciilor electronice
 • Implementare servicii electronice
 • Instruirea personalului

 

Rezultate așteptate:

 • Proiectarea și execuția HUB-ului de servicii;
 • Proiectarea, dezvoltarea și implementarea serviciilor electronice puse la dispoziția cetățenilor, a mediului de afaceri și a mediului guvernamental:
  • Obţinerea certificatului de cazier judiciar;
  • Obţinerea istoricului sancţiunilor rutiere;
  • Transmiterea răspunsului la scrisoarea de informare RO-CBE;
  • Recrutare în vederea ocupării unor funcţii vacante în Ministerul Aface-rilor Interne;
  • Înscrierea la instituţiile de învăţământ MAI;
  • Furnizarea informaţiilor referitoare la accidentele de muncă suferite de personalul MAI;
  • Serviciul public de eliberare şi verificare a apostilei pentru actele oficiale administrative;
  • Obţinerea avizului MAI pentru emiterea avizelor pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi a celor pentru autorizarea construcţiilor.
 • Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între instituțiile MAI și cetățeni, mediul de afaceri și mediul guvernamental;

 

Indicatori proiect:

√ Utilizatori de servicii și aplicaţii digitale – 100.000
√ Servicii publice aferente evenimentelor de viaţă aduse la nivelul IV de
sofisticare online – 4
√ Entități publice care utilizează, accesează, actualizează bazele de
date/aplicațiile puse la dispoziție prin proiect – 5
√ Numărul anual de accesări, prin intermediul HUB-ului MAI, ale serviciilor
electronice G2C – 1.000.000
√ Numărul de formulare on-line aferente serviciilor specifice evenimentelor de
viată prin proiect – 8
√ Numărul de sisteme care oferă servicii de e-guvernare centrate pe evenimente
de viață prin intermediul HUB-ului – 1
√ Servicii publice electronice aferente evenimentelor de viaţă – 8

 

Descarcă Broșura -> Click Aici

 

Ministerul Afacerilor Interne, Piața Revoluției Nr. 1A, sector 1 București,
www.mai.gov.ro, e-mail: contact.hub@mai.gov.ro

Competitivi împreună!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Fonduri-ue.ro – Pagina oficială

Sari la conținut